Velkommen  

Artikler og værktøjer

Kurser
uddannelse

AI juristen

AI-uddannelsen klæder dig på til dit arbejde med AI og gør dig i stand til at håndtere juridiske spørgsmål og usikkerheder, der naturligt dukker op i forbindelse med din forretnings eller din klients udforskning af de muligheder, AI giver.
 

Tilmeld dig uddannelsen i København i efteråret 2024 her.

Tilmeld dig uddannelsen i København i foråret 2025 her.

Tilmeld dig uddannelsen i København i efteråret 2025 her.


AI har fået en central placering i danske virksomheder, inklusive blandt ledere og bestyrelser. En væsentlig årsag til dette er introduktionen af tjenesten ChatGPT af OpenAI i november 2022, som har gjort AI-teknologien nem at tilgå og anvende til diverse formål.

 

På sigt vil de fleste danske virksomheder implementere AI-løsninger, og området vil utvivlsomt opleve omfattende regulering.

 

AI-uddannelsen er for dig, der ønsker en grundlæggende introduktion til AI med udgangspunkt i ChatGPT, som de fleste har prøvet at bruge. Du får et overblik over den relevante regulering af AI, herunder AI-Forordningen, AI Liability Directive, GDPR, Data Act, NIS2 samt ophavsretlig- og ansættelsesretlig regulering.

 

AI-uddannelsen giver dig også en introduktion til arbejdet med AI-kontrakter, både når du skal indkøbe standard AI-løsninger, samt når du skal regulere egentlige AI-projekter.

Afslutningsvis giver AI-uddannelsen dig indblik i de etiske og retssikkerhedsmæssige overvejelser, som vi alle skal have i baghovedet, når vi arbejder med AI.

 

På baggrund af oplæg fra Plesners eksperter på området, øvrige AI-eksperter samt  plenumdrøftelser med de øvrige deltagere  får du viden og værktøjer til at kunne arbejde pragmatisk og løsningsorienteret med AI. Du får også indblik i, hvordan andre, herunder underviserne, på nuværende tidspunkt går til AI-opgaven.

 

AI-uddannelsen vil gøre dig til en endnu bedre (juridisk) AI-sparringspartner, uanset om du er:

 • En del af en intern juridisk afdeling
 • Indkøber
 • AI-projektleder
 • Rådgiver om AI
 • Advokat eller jurist

 

Når AI-uddannelsen er gennemført, er du klædt på til at kunne deltage i drøftelser om AI samt kunne identificere relevante juridiske risici på et tidligt stadie, så du kan hjælpe din forretning med at lave de rigtige investeringer i AI fra start.

 

AI-uddannelsens opbygning

Uddannelsen består af tre moduler på hver seks lektioner:

Modul 1: Introduktion til AI, etik og retssikkerhed

Modul 2: Regulatoriske emner, herunder AI-forordningen, ansættelsesret og GDPR

Modul 3: AI-aftaler, AI-projekter og rettigheder

 

Efter at have deltaget på AI-uddannelsen har du blandt andet fået:

 • Grundlæggende forståelse for AI
 • Forståelse for IP-rettigheder ved AI
 • Indblik i AI-forordningens samt GDPRs betydning for dit arbejde med AI
 • Forståelse for relevante temaer og risici i AI-aftaler
 • Indblik i ansættelsesretlige overvejelser ved anvendelse af AI
 • Kendskab til etiske og retssikkerhedsmæssige overvejelser ved anvendelse af AI.

 

AI-uddannelsen henvender sig til

Advokater, jurister, rådgivere, indkøbere og AI-projektledere, der interesserer sig for eller allerede er involveret i anvendelsen af AI.

 

Pris

Medlemspris: 11.475,00 kr. ekskl. moms

Standardpris: 14.175,00 kr. ekskl. moms

 

Det praktiske

Læs mere på tilmeldingssiden for den enkelte uddannelse.

 

Undervisere:


Nina Bech Damgaard Pedersen
Nina Bech Damgaard Pedersen er certificeret IT-advokat og manager i Plesners team for IT og Outsourcing. Nina bistår klienter med udarbejdelse og forhandling af alle former for IT/teknologirelaterede aftaler og er vant til at navigere i spændingsfeltet mellem juridiske, tekniske og kommercielle interessenter.  Nina underviser virksomheder i blandt andet håndtering af AI og er medlem af Danske Advokaters arbejdsgruppe for AI samt bindeled mellem Plesners egen interne og eksterne AI task force.

 


Michael Hur Bertelsen
Michael Hur Bertelsen er partner i Plesners team for IT og Outsourcing, og har stor erfaring med udarbejdelse og forhandling af forskellige former for IT-/teknologirelaterede aftaler for både leverandører og kunder, herunder udviklingsaftaler, implementeringsaftaler, licensaftaler og cloud-aftaler. Han har undervist på universitet og er blandt andet medforfatter til en artikel om regulering af ansvar ved behandling af persondata. 

 

Øvrige undervisere på uddannelsen

 

Modul 1:

 


Niels Chr. Ellegaard
Niels Chr. Ellegaard er partner i Plesner og leder af Plesners team for IT og Outsourcing. Niels bruger sin brede erfaring til både at udarbejde og forhandle kontrakter og rådgive, hvis der måtte opstå konflikter. Han fungerer også som voldgiftsdommer i IT-tvister. I 2019 udgav han bogen Robots Entering the Legal Profession, som omhandler anvendelsen af AI og andre teknologier i den juridiske profession, ligesom han i april 2024 har udgivet artiklen AI: Beslutninger og resultater uden facitliste.

 


 
Henning Langberg
Henning Langberg er tidligere Chief Innovation Officer på Rigshospitalet samt professor i innovation og data på Københavns Universitet. Hans ekspertise er fokuseret på AI og iværksætteri.

 

Modul 2:
 

 


 
Michael Hopp
Michael Hopp er partner i Plesner og leder af Plesners team for Persondataret. Michael er en af landets førende specialister inden for persondataret, og var en af landets første advokater til at specialisere sig inden for området. Michael har dyb indsigt i AI og har blandt andet etableret et stort netværk inden for GDPR og AI, der er dedikeret til at hjælpe virksomheder med at navigere i de komplekse problemstillinger udløst af brugen af AI - med særlig fokus på GDPR og AI-forordningen

 

 


 

Lise Falsner
Lise Falsner er partner i Plesners team for Arbejds- og Ansættelsesret. Lise har bred og langvarig erfaring inden for alle aspekter af arbejds- og ansættelsesret, og hun har massiv undervisningserfaring. Hun underviser og rådgiver blandt andet om arbejdsgiveres regulering af ansattes brug af AI og om arbejdsgiveres egen brug af AI som ledelsesværktøj. Lise er medlem af Plesners Task Force om AI.

 

Modul 3:
 

 


 
Rasmus Korsgaard
Rasmus Korsgaard er advokat og manager i Plesners team for IP-ret og Life Science. Rasmus har indgående erfaring med rådgivning og tvister om ophavsrettigheder og kollektiv forvaltning af ophavsrettigheder. Rasmus underviser i immaterialret (ophavsret) på KU og er forfatter til en række artikler i nordiske og europæiske tidsskriftet om ophavsretlige emner. Rasmus holder ofte foredrag om IP, herunder om AI og IP.sgaard

 

 


Natasha Graae Norsker
Natasha Graae Norsker er en AI konsulent og data scientist i Todai. Her har hun erfaring i at udvikle en divers række af AI projekter på tværs af sektorer og forretningsmodeller. Her er der et særligt fokus på AI, der er udviklet med en dyb forretningsforståelse. Hun er uddannet med baggrund i kunstig intelligens fra DTU. Derudover er hun medstifter af ’Women In AI Denmark’ – en nonprofit organisation med fokus på at øge fællesskabet og interessen inden for kunstig intelligens i Danmark.

Nyheder

KURSER

Kursus Danske Advokater
Kursus | 33 43 70 00 | kursus@danskeadvokater.dk


Kontakt

Danske Advokater afholder kurser og uddannnelser inden for de fleste privat- og erhvervsretlige emner. Kontakt os, hvis du har spørgsmål vedrørende et kursus.

Læs mere…

33 43 70 00