Velkommen  

Artikler og værktøjer

Kurser

Ansættelsesadvokater

Om foreningen

Foreningen er stiftet den 7. juni 2007 og har til formål at:

  • etablere et forum for drøftelse af de særlige advokatspecifikke spørgsmål, der knytter sig til rådgivning som advokat indenfor det ansættelses- og arbejdsretlige område, nationalt såvel som internationalt
  • styrke fagligheden og kvaliteten af den rådgivning, der ydes af advokater indenfor det ansættelses- og arbejdsretlige felt,
  • sikre høj kvalitet af advokatydelsen ved tvistløsning
  • bidrage med synspunkter om ny lovgivning og i den offentlige debat i øvrigt
  • arbejde for et kvalificeret og målrettet efteruddannelsestilbud til advokater,
  • facilitere networking og etablering af erfa-grupper,
  • træde i forbindelse med udenlandske foreninger, der virker for samme formål
  • synliggøre behovet for rådgivning og kendskabet til rådgivningsydelser
  • medvirke til at advokatydelser indenfor det ansættelses- og arbejdsretlige område tager i betragtning de betydelige sociale, personlige og økonomiske implikationer ansættelsesforhold har.

Alle advokater og advokatfuldmægtige, der i væsentligt omfang beskæftiger sig med ansættelses- og/eller arbejdsret kan blive medlem af foreningen. Foreningen omfatter medlemmer fra både selvstændige advokatvirksomheder, fra organisationer og fra andre virksomheder.

Et medlemskab er personligt og koster kr. 1.000 årligt ekskl. moms pr. foreningsår, der løber fra 1. juli til 30. juni.

Sekretariat
Vesterbrogade 32
1620 København V.
Tel. 33 43 70 00
Fax 33 43 70 01
hej@danskeadvokater.dk

Læs mere på hjemmesiden under "Medlemsside" og "bliv medlem".

Nyheder

KURSER

Helene Jensen
Helene Jensen | Arrangementskoordinator | 33 43 70 33 | hej@danskeadvokater.dk


Kontakt

Helene koordinerer kurser og foreningsarrangementer. Desuden er hun koordinator for Ansættelsesadvokater og Dalila.

Læs mere…

33 43 70 33