Velkommen  

Artikler og værktøjer

Kurser

Cases om advokatKODEKS

Moderne ledelse

Advokatvirksomheden skal kendes på sin ledelse med fokus på kunder og medarbejdere. Advokatvirksomheden følger markedsudviklingen og kender sine kunders behov og lægger på den baggrund en strategi for virksomhedens udvikling – til gavn for kunderne og dermed værdi for samfundet bredt set.

 

God ledelse er at sætte klare mål og omsætte sin strategi til resultater – og løbende motivere og engagere alle medarbejdere i virksomhedens udvikling.

 

God ledelse er systematisk at følge op, lære af succeser og fejltagelser samt lytte til ris og ros, hvad enten den måtte komme fra kunder, medarbejdere eller fra anden side.

 

God ledelse handler om at påtage sig et lederskab og skabe rum for medarbejdernes trivsel og udvikling – afstemt efter virksomhedens størrelse. Den gode leder uddelegerer og sikrer en klar fordeling af ansvar og opgaver mellem medarbejderne, giver løbende feedback og muliggør uddannelse af den enkelte. Konflikter håndteres på en ordentlig og rettidig måde ved at inddrage de medarbejdere, der er involveret.

Anbefaling: Advokatvirksomheden sætter mål for:

  • Medarbejdernes uddannelse, udvikling og trivsel
  • Virksomhedens arbejde med kundefokus og ledelse

 

Foto: Colourbox.com


31-08-2022
Familieiværksætteri version 3.0

I Skanderborg Kommune hjælpes de førstegangsfødende til en god og tryg start på livet som familie.

Advokat Paul Lorenzen fra Advokatfirmaet Adelgade 78 er med på rådgiverholdet. Alle kommunens førstegangsfødende tilbydes et ”iværksætterkursus” og rådgives af jordemoderen, sundhedsplejersken og advokaten gennem en række små ”gå hjem-møder”.

”Det er sjovt at være med. I 2017 har jeg haft 6 forløb og derved rådgivet ca. 60 familier”,  fortæller Paul Lorenzen. De emner, som drøftes, udløser en del debat, ”mange af deltagerne har ikke tænkt over fremtidens forpligtelser som familie før nu, hvor den vordende mor er højgravid”.

Det at få et barn ændrer på mange forhold for barnets forældre, og der er mange ting, der skal tages højde for. De store spørgsmål har fokus på, hvordan man sikrer den nye familie, barnet og forældrene sammen og hver for sig. Advokaterne i Adelgade giver input om familieøkonomi, forældreret, testamente, samlivsformer og generelt om de emner, som skaber en tryg fremtid for familien.

”Der er rigtig fin overensstemmelse mellem tankerne bag advokatKODEKS og vores måde at drive advokatvirksomhed på. Vi har et medansvar for det lokalsamfund, vi er en del af, og ved at være en aktiv medspiller opstår der et tillidsforhold, som er med til at underbygge vores position som betroet rådgiver”, understreger Paul Lorenzen.

dhm
 
kommentarer

 

Nyheder

KURSER

David Hedegaard Meyer
David Hedegaard Meyer | Specialkonsulent | 33 43 70 16 | dhm@danskeadvokater.dk


Kontakt

David er ansvarlig for Danske Advokaters analysearbejde og udarbejder løbende en lang række forskellige statistikker, som fx Advokatbranchen i tal, lønstatistik og konjunkturbarometer. 

 

Han er tovholder på Danske Advokaters Brancheudviklingsudvalg. 

Læs mere…

33 43 70 16