Velkommen  

Artikler og værktøjer

Kurser

Cases om advokatKODEKS

Moderne ledelse

Advokatvirksomheden skal kendes på sin ledelse med fokus på kunder og medarbejdere. Advokatvirksomheden følger markedsudviklingen og kender sine kunders behov og lægger på den baggrund en strategi for virksomhedens udvikling – til gavn for kunderne og dermed værdi for samfundet bredt set.

 

God ledelse er at sætte klare mål og omsætte sin strategi til resultater – og løbende motivere og engagere alle medarbejdere i virksomhedens udvikling.

 

God ledelse er systematisk at følge op, lære af succeser og fejltagelser samt lytte til ris og ros, hvad enten den måtte komme fra kunder, medarbejdere eller fra anden side.

 

God ledelse handler om at påtage sig et lederskab og skabe rum for medarbejdernes trivsel og udvikling – afstemt efter virksomhedens størrelse. Den gode leder uddelegerer og sikrer en klar fordeling af ansvar og opgaver mellem medarbejderne, giver løbende feedback og muliggør uddannelse af den enkelte. Konflikter håndteres på en ordentlig og rettidig måde ved at inddrage de medarbejdere, der er involveret.

Anbefaling: Advokatvirksomheden sætter mål for:

  • Medarbejdernes uddannelse, udvikling og trivsel
  • Virksomhedens arbejde med kundefokus og ledelse

 

Foto: Colourbox.com


15-04-2017
Kvindelige advokater på vej frem i advokatbranchen

Flere kvinder bliver topledere i dansk erhvervsliv, men advokatbranchen halter efter: Andelen af kvindelige partnere er under 20 % på landsbasis. Dette har et advokatfirma valgt at gøre noget ved.

 

Advokatfirmaet, som i dag har flere kvindelige ansatte advokater end mandlige, går forrest i udviklingen om ”flere kvinder i branchen”. Derfor udbyder firmaet en række workshops med fokus på at hjælpe de mange kvindelige jurister med at kortlægge deres karrieremuligheder, så der i fremtiden vil være flere talentfulde kvinder i ledende stillinger i advokatbranchen.

 

I løbet af en workshop bliver de kvindelige jurister klar over, hvad der skal til for at gøre karriere i advokatbranchen og opnå en ledende stilling.

 

Kvindelige jurister oplever, at det er en stor udfordring at tilpasse privatlivet med arbejdslivet, og derfor kan det være svært at få en hverdag til at hænge sammen med en krævende lederstilling.

 

Sideløbende med disse workshops har firmaet udviklet et talentprogram, der fokuserer på de karriereveje og muligheder, man har som kvindelig jurist. Det er et af firmaets klare mål at skabe en kulturændring, hvor kvindelige jurister kan gøre karriere i deres eget tempo.

 

Foto: Colourbox.com

dhm
 
kommentarer

 

Nyheder

KURSER

David Hedegaard Meyer
David Hedegaard Meyer | Specialkonsulent | 33 43 70 16 | dhm@danskeadvokater.dk


Kontakt

David er ansvarlig for Danske Advokaters analysearbejde og udarbejder løbende en lang række forskellige statistikker, som fx Advokatbranchen i tal, lønstatistik og konjunkturbarometer. 

 

Han er tovholder på Danske Advokaters Brancheudviklingsudvalg. 

Læs mere…

33 43 70 16