Velkommen  

Artikler og værktøjer

Kurser

Compliancedag 2022

Compliancedag 2022
Heldagskonference den 24. august kl. 9:00 til 18:00 hos Danske Advokater

Kun for medlemmer - pris kr. 1.995,- ekskl. moms
Godkendt til 5 kursuslektioner

Vi gentager sidste års succes og afholder en heldagskonference med emnet compliance. I 2022 finder Compliancedagen sted tirsdag den 24. august hos Danske Advokater.

Programmet består i år af en række aktuelle og relevante indlæg med fokus på alt det, der kan hjælpe jer med indsigt og nyttig viden om compliance i driften af jeres advokatforretning målrettet alle størrelser af advokatvirksomheder.

 

Program:

08:30 – 09:00
Tjek ind og morgenmad

 

09:00 – 09:10
Velkommen v/Steen Hermansen, digitaliseringschef hos Danske Advokater

 

9:10 - 9:55
Intern organisering af compliance og governance v/Birgitte Toxværd, advokat og partner, og Julie Gyldenløve Skovborg, Compliance Manager hos Horten Advokatpartnerselskab
Julie Skovborg og Birgitte Toxværd fortæller om intern organisering af compliance med databeskyttelse og anti-hvidvask i Horten, herunder governance, en centraliseret tilgang til compliance, forretningsgange, ressourcebehov, samarbejde med andre afdelinger, projektplaner mv.

 

9:55 - 10:40
Advokatrådets reviderede hvidvaskvejledning v/ Christian Bruselius Beck, chefkonsulent og Alexandra Bozic, specialkonsulent hos Advokatsamfundet
I efteråret 2022 offentliggøres en revideret udgave af Advokatrådets vejledning om forebyggelse af hvidvask og terrorfinansiering. I denne udgave af vejledningen er der fokuseret på de advokatspecifikke områder af hvidvaskloven samt på konkrete eksempler. Det er ikke hensigten at konkurrere med Finanstilsynets vejledning om de generelle pligter i hvidvaskloven, men derimod supplere deres vejledning med en gennemgang af de områder, som retter sig mod advokater.

 

10:40 – 11:00
Pause

 

11:00 – 11:45
Bliv praktisk forberedt på det hvidvaskspecifikke tilsyn v/Christina Helbro, CPO Chief Protection Officer hos Kromann Reumert.
Få indsigt i, hvad der sker, fra Advokatsamfundets brev med det hvidvaskespecifikke tilsyn modtages hos en række advokater hos Kromann Reumert og frem til tilsynets besøg.
Få nyttig viden i forløbet og indsigt i den praktiske proces i forberedelsen forud for tilsynets besøg.

 

11:45 – 12:30
Arbejdet mod sexisme og seksuelle krænkelser v/Jacob Goldschmidt, partner og advokat hos SIRIUS advokater.
Beskrivelse af indlæg kommer snarest.

 

12:30 - 13:15
Frokostpause

 

13:15 – 14:00
Sådan organiserer du GDPR-arbejdet v/Jacob Høedt Larsen, partner i Wired Relations og redaktør af Privacy League
Arbejdet med GDPR står over for en række udfordringer, som ikke handler om jura og teknik. Når GDPR compliance og informationssikkerhed er effektivt og bidrager til organisationens mål, handler det meget om forandringsledelse, skabelse af en privacy kultur, kommunikation, drift og automatisering af administrative processer og ledelsesforankring.

 

14:00 – 14:45
Aktuelle GDPR-afgørelsers betydning for os v/Karsten Holt, advokat og partner hos Advodan Holbæk
Karsten Holt ser på udvalgte afgørelser fra Datatilsynets praksis det seneste år, som vedrører eller får betydning for advokaters håndtering af klient- og sagsoplysninger, f.eks. adgangsbegrænsning, multifaktor-login, dataminimering, anonymisering og sletning samt kontrol med databehandlere.

 

14:45 – 15:05
Pause

 

15:05 – 15:50
De aktuelle udfordringer ved brug af Cloud-tjenester v/Michael Hopp, advokat og partner hos Plesner
Cloud-tjenester er kommet for at blive. Retsudviklingen og myndighedernes stadigt mere detaljerede krav til brugen af cloud-tjenester gør imidlertid, at det også er en juridisk kompleks leverancemodel at være kunde på. I oplægget ser Michael Hopp på nogen af problemstillingerne knyttet til brugen af cloud tjenester, og sætter en ramme for lovlig brug af dem..

 

15:50 – 16:35
IT kriminelles angreb på virksomheder, og hvorfor rettidig parathed og erkendelse er fundamental v/Nicolai Larsen, Specialkonsulent hos NC3 ved National enhed for Særlig Kriminalitet (NSK)
Et indblik i hvordan de IT kriminelle arbejder, deres kompetencer og hvem der er målgruppe for aktiviteterne, baseret på konkrete sager indenfor cybercrime, og andre IT relaterede kriminalitetsformer.

 

16:35 – 16:45
Opsummering og afslutning v/Steen Hermansen, digitaliseringschef hos Danske Advokater

 

16:45 – 18:00
Netværksbuffet og vidensdeling med andre deltagere

 

Udstillere på Compliance Dag
Du kan på dagen besøge flere af Danske Advokaters samarbejdspartnere på compliance området:

bdq (CiQ)
Creditro
Lexoforms
NewBanking
Penneo KYC
Wired Relations

 

Konferencen er kun for advokater og ansatte i virksomheder, der er medlemmer af Danske Advokater, eller personer, der har et servicemedlemskab. Pris kr. 1.995,- ekskl. moms.

Konferencen er forhåndsgodkendt af Advokatsamfundet til 5 kursuslektioner. 

Præsentationer fra dagen
Her kan du downloade præsentationerne fra dagens indlæg som pdf.

Nyheder

KURSER

Steen Hermansen
Steen Hermansen | Digitaliseringschef | 33 43 70 21 | she@danskeadvokater.dk


Kontakt

Steen rådgiver medlemsvirksomheder i køb af it, har kendskab til leverandørerne af it-systemer og er i tæt dialog med domstolene ved udrulning af nye digitaliseringsprojekter.


Han er vores spidskompetence vedrørende it-relaterede emner som den digitale retsproces, digital tinglysning, sikker mail med retterne, ejendomsdatarapporter, cloud computing m.m.


Steen afholder løbende undervisning inden for it-relaterede emner.

Læs mere…

33 43 70 21

Kursus Danske Advokater
Kursus | 33 43 70 00 | kursus@danskeadvokater.dk


Kontakt

Danske Advokater afholder kurser og uddannnelser inden for de fleste privat- og erhvervsretlige emner. Kontakt os, hvis du har spørgsmål vedrørende et kursus.

Læs mere…

33 43 70 00