Velkommen  

Artikler og værktøjer

Kurser

Det sker i branchen

Her kan du læse om personer og begivenheder i branchen – eksempelvis ansættelser, jubilæer, runde fødselsdage, møder, arrangementer, receptioner, fusioner osv. Vi hører gerne fra dig, hvis du har en relevant nyhed, og vi beder i den forbindelse om samtidig at modtage skriftligt samtykke til at bringe nyheder, der indeholder personoplysninger.


21-02-2023
Partner og advokat Sune Fugleholm fylder 60 år

Det stod ikke skrevet i Sune Fugleholms balkort, at han skulle være advokat i hovedstaden. Selvom han allerede som dreng i landsbyen Nørre Dalby drømte om et arbejdsliv som advokat, var det med en forestilling om kontor i den nærmeste store stationsby, Borup. Men studieårene på Københavns Universitet åbnede for andre muligheder.

 

I 1986 med en cand.jur.-eksamen i bagagen tog han i døren til Poul Schmith/Kammeradvokatens kontor, og den har han taget i hver morgen siden med et enkelt års ekskurs til University of Michigan, hvor han bl.a. med inspiration fra professor Joseph Weiler fik et nyt syn på EU-retten, og et halvt år hos Haight, Gardner i New York.

 

Færdes hjemmevant i Højesteret

Som partner hos Poul Schmith/Kammeradvokaten er Sunes juridiske specialer stats- og forvaltningsret. Sune er en dybt erfaren retssagsadvokat og har ført mere end 75 sager alene i Højesteret. Han er desuden et engageret medlem af bestyrelsen i Højesteretsskranken.

 

”Til trods for, at jeg har ført rigtig mange sager i Højesteret, så er det stadig en stor og spændende udfordring at møde i retten. Jeg oplever et meget betydeligt ansvar, særligt fordi jeg normalt møder på vegne af Staten og som regel i sager, der har betydning ikke bare for modparten, men også for mange andre borgere og virksomheder.”

 

Dagligdagen er de store offentlige projektsager

I de senere år har arbejdstiden især været præget af store projekter, advokatundersøgelser, digital forvaltning og offentlig compliance.

 

”De store offentlige digitaliseringsprojekter har massiv betydning for samfundet, fordi de er den eneste realistiske vej til at sikre effektivitet, kvalitet og lige behandling for alle borgere i et samfund, hvor reglerne og kompleksiteten vokser ekspotentielt. Det er projekter, som peger ind i den fremtidige forvaltning.”

 

Minksagen er også et eksempel på et stort og vigtigt projekt, som har Sunes fulde opmærksomhed.

 

”Minksagen er et af de mest vanskelige projekter, jeg har beskæftiget mig med. Fordelingen af erstatningen til minkavlerne skal gennemføres rigtigt og ordentligt af hensyn til avlerne, men også af hensyn til samfundet. Minkavlerne mistede deres levebrød. Folketinget besluttede, at de skulle have erstatning, og nu er det opgaven for alle involverede på myndighedssiden i fællesskab at sikre, at kompensationen fordeles korrekt til alle.”

 

Fremover bliver klimaretten et vigtigt fokusområde

Opgaverne spænder stadig bredt, men fremover bliver det særligt klimaretten, som vil have Sunes fokus.

 

”Klimaforandringerne er og bliver den største samfundsmæssige udfordring de næste 20-30 år. Det gælder generelt, og det gælder så sandelig også det juridiske felt. Det er allerede et område med en omfattende regulering, men den kommer til at vokse voldsomt de kommende år og gribe ind i alle andre retsområder, hvor den kommer til at involvere meget svære afvejninger, fordi der også er mange andre hensyn at tage i de dele af samfundet, der bliver berørt. Vi skal måske opfinde helt nye reguleringsformer, og den juridiske innovation er en del af det, der driver mig i arbejdet med klimaretten.”

 

Vi skal bevare det tillidsbaserede samfund

Sunes mangeårige arbejde med offentlig forvaltning har bestyrket ham i troen på, at et velfungerende tillidsbaseret samfund kræver, at det offentlige også arbejder systematisk med at nedbringe risikoen for fejl, så forvaltningen er robust, gennemskuelig og styrker borgernes tillid.

 

”Hvis vi også i fremtiden skal have en offentlig forvaltning, som vi har tillid til, og vi skal udnytte de sparsomme offentlige ressourcer effektivt, så kræver det, at vi arbejder systematisk med offentlig compliance – dvs. at vi sikrer, at myndighedernes kernevirksomhed foregår efter reglerne.”

 

Privat

Sune er glad for levende musik – en interesse han dyrker som ivrig gæst på musikfestivaler i hele landet – og for stort set alle sportsgrene: både på skærmen og bl.a. ved selv at spille fodbold på superveteran-holdet i Lundtofte et par gange om ugen. Han bor i Ordrup, er far til fem børn og lever sammen med museumsdirektør Jane Mylenberg.


Stine Rosenkilde
Stine Rosenkilde | Kommunikations- og webkoordinator | 33 43 70 22 | sro@danskeadvokater.dk


Kontakt

Stine er webredaktør på Danske Advokaters hjemmeside og hjælper desuden specialforeningerne med at udarbejde nyhedsmails og med at opdatere deres hjemmesider. 

 

Hun er ansvarlig for Danske Advokaters nyhedsmail og opdaterer vores medlemssystem. 

Læs mere…

33 43 70 22