Velkommen  

Artikler og værktøjer

Kurser

Direktørens blog

Her finder du kommentarer fra Danske Advokaters direktør, Paul Mollerup.


06-10-2020
Danske Advokater til kamp mod sexisme

For 14 dage siden skrev jeg en blog, hvor jeg slog fast, at sexisme ikke hører nogen steder hjemme, og at det skal bekæmpes aktivt. Jeg skrev også, at jeg ikke kendte til konkrete eksempler, men at det ville være naivt at tro, at det ikke findes eller finder sted i advokatbranchen.

 

En række eksempler har siden fundet vej til pressen. Eksemplerne bekræfter desværre, at advokatbranchen også har sager om helt uacceptabel seksuelt krænkende adfærd og sexisme.

 

De sager, som vi nu har fået kendskab til, gør naturligvis et stort indtryk. Jeg har på den baggrund udtalt til pressen, at det skal stoppes gennem klar og konsekvent nul-tolerance hos ledelserne i den enkelte advokatvirksomhed. Som brancheforening vil vi gøre alt, hvad vi kan for at bidrage til at komme problemet til livs. Vi udelukker ingen værktøjer – hvad enten det er en undersøgelse, whistleblower-ordning, konkrete politikker, eller hvad det måtte være.

 

Det afgørende for Danske Advokater som brancheorganisation, for vores formand, bestyrelse og for mig er ledelsesmæssig handling og konsekvens Derfor er det godt, at der bliver slået hårdt ned på det ude i advokatvirksomhederne. Det vil være en topprioritet for os på det næste bestyrelsesmøde at tage stilling til, hvordan vi bedst hjælper medlemsvirksomhederne i kampen mod seksuelle krænkelser og sexisme.

 

Debatten fylder meget, og det er positivt, for det understreger vigtigheden for branchen og dens medarbejdere. Tag endelig fat i mig, hvis du har input eller bemærkninger. Vi skal stå sammen mod sexisme!

 

Med venlig hilsen

 

Paul Mollerup


Paul Mollerup
Paul Mollerup | Adm. direktør | 33 43 70 10 | pmo@danskeadvokater.dk


Kontakt

Paul er overordnet ansvarlig for den daglige drift af foreningen og bindeled til Danske Advokaters formand og bestyrelse. 

 

Paul har naturligt nok fokus på Danske Advokaters strategi, økonomi og ledelse. Derudover er han som adm. direktør involveret i en lang række af Danske Advokaters projekter og opgaver. 

 

Foreningens politiske interesser, kommunikation og forretningsudvikling fylder meget i Pauls dagligdag. 

Læs mere…

33 43 70 10