Velkommen  

Artikler og værktøjer

Kurser

Direktørens blog

Her finder du kommentarer fra Danske Advokaters direktør, Paul Mollerup.


01-12-2020
Kan man have to kasketter på i blæsevejr?

Den sunde fornuft ville umiddelbart svare nej. Billedet illustrerer meget godt sagen om, at Danske Bank angiveligt i flere år har haft en fast praksis om at lade sårbare kunder betale overpriser til bankens egen ejendomsmægler-kæde, Home. Det er jo netop for at undgå kasketforvirring og sammenblanding af interesser, at advokatbranchen er reguleret, så klienterne er sikre på, at advokaten kun har én kasket på, når der ydes rådgivning. Retssikkerhed for borgere og virksomheder forudsætter uafhængige advokater, og det er netop derfor, at vi gør så meget ud af at sige, at man bør huske retssikkerheden i debatten om, hvem der må eje advokatvirksomheder. Der er en god grund til, at der er regulering på et område, hvor det for helt almindelige borgere naturligvis er svært at vurdere, om en advokat yder den bedste juridiske rådgivning. Derfor har vi nogle klare spilleregler, så kunderne altid ved, at der ikke er falske lodder i vægtskålen, når man går til en advokat, og det er derfor, at vi lægger så stor vægt på uafhængighed og retssikkerhed. Det håber jeg, at Konkurrencerådet vil have blik for, når det kommer med sin færdige rapport.

 

Falske lodder er noget skidt

 

Netop ejendomsmægler-kæder er jo blevet liberaliseret og opkøbt af store finansielle supermarkeder. Det er priserne ikke faldet af, og jeg tror, at de kunder i Danske Bank, der har betalt overpriser, har meget svært ved at se værdien af den deregulering. Forbrugerbeskyttelsen er nemlig ganske svær at få øje på i den sag, som i disse dage rulles op i medierne. Debatten om ejerskab og kasketforvirring er vigtig, for den rejser en række principielle spørgsmål: Skal forsikringsselskaber kunne eje advokater, hvis de har interesse i at udbetale så små erstatninger som muligt? Skal kapitalfonde og investeringsbanker kunne, hvis de har et hav af bagvedliggende kapitalinteresser, som kan være svære at gennemskue? Finansielle supermarkeder som lever af at overbevise kunder om, at de skal have boliglån, forsikringer og ejendomsrådgivning i samme koncern? Eller hvad med revisionshuse? Revisorer er jo offentlighedens tillidsrepræsentant, og revisorer er derfor naturligvis forpligtet til at indberette ganske mange forhold om sine kunder til myndighederne. Advokater skal lige modsat varetage klientens interesser og opretholde tavshedspligten. Vil det ikke være et brud med fundamentale retssikkerhedsprincipper, hvis advokater og revisorer skulle kunne sidde i samme virksomhed, når udgangspunktet for revisors arbejde og den tilhørende regulering er så forskellig? I min bog er det usundt med kasketforvirring i erhvervslivet. Danske Bank-sagen er for mig et klart eksempel på, at vi skal have et stærkt fokus på uafhængighed og retssikkerhed. En såkaldt bankrådgiver er jo ikke længere en bankrådgiver. Der er mere tale om en ”bank-sælger” – netop fordi vedkommende har flere kasketter på, og det ser man tydeligt, når det blæser. Det er altid skidt med falske lodder i vægtskålen. Advokaten er som uafhængig rådgiver en vigtig del af retssamfundet. Det skal vi værne om!


Paul Mollerup
Paul Mollerup | Adm. direktør | 33 43 70 10 | pmo@danskeadvokater.dk


Kontakt

Paul er overordnet ansvarlig for den daglige drift af foreningen og bindeled til Danske Advokaters formand og bestyrelse. 

 

Paul har naturligt nok fokus på Danske Advokaters strategi, økonomi og ledelse. Derudover er han som adm. direktør involveret i en lang række af Danske Advokaters projekter og opgaver. 

 

Foreningens politiske interesser, kommunikation og forretningsudvikling fylder meget i Pauls dagligdag. 

Læs mere…

33 43 70 10