Velkommen  

Artikler og værktøjer

Kurser

Direktørens blog

Her finder du kommentarer fra Danske Advokaters direktør, Paul Mollerup.


31-01-2022
Tjek på legal tech

Digitalisering og legal tech er - og vil fremover - være vigtige fokusområder for Danske Advokater. Vi hører ofte, hvordan andre vil ”disrupte” advokaternes arbejde, og derfor skal vi som branche følge godt med i udviklingen og – hvor det er muligt – aktivt være med til at præge den på vegne af vores medlemmer.

 

Nye virksomheder og tilbud finder vej til markedet. De kommer ofte fra iværksættere, der har ideer til, hvordan man kan løse en bestemt juridisk opgave, men de har ikke nødvendigvis fokus på jura, etik eller uafhængighed.  Advokater er gode til at sikre, at der er orden i penalhuset, og at man som kunde får en uafhængig rådgivning, der er skræddersyet til ens situation.

 

Vi har som branche en interesse i at forsøge at bygge bro mellem de to tilgange. På den ene side vil vi gerne beskytte forbrugerne mod løsninger, som på overfladen ser tilforladelige ud, men som risikerer at forlede forbrugerne til at træffe valg, der ikke er de rigtige for dem. Vi er også opmærksomme på ”gratis” løsninger, hvor kunden risikerer at forære sine data væk til helt andre kommercielle formål, fordi det ikke står klart for dem, at gratis rådgivning aldrig er helt gratis.

 

På den anden side vil vi rigtigt gerne i dialog med de mange nye udbydere for at medvirke til at skabe løsninger, som rent faktisk imødekommer nogle behov i markedet. Det vil ofte indebære en dialog om, hvordan man sikrer klienten uafhængig rådgivning – oftest ved at insistere på, at individuel og personlig rådgivning skal være en del af løsningen.

 

Vi ved også, at der er stor forskel på, hvilke ressourcer de enkelte medlemsvirksomheder har til at investere og afsætte tid til at få overblik og afprøvet forskellige løsninger. Vi oplever ofte medlemmer, som efterspørger, om vi kan hjælpe dem med at pege på løsninger, der kan hjælpe dem, da markedet udbyder meget forskelligt.

 

Derfor har vi på relevante områder de senere år fundet en række samarbejdspartnere, der kan levere færdige løsninger inden for nye teknologiområder – vi kalder dem ”legal tech hyldevarer” til alle størrelser af advokatvirksomheder.

 

Vi har inden for legal tech naturligvis også kig på brug af ny teknologi som kunstig intelligens, block chain m.m., og vi ved, at der blandt flere medlemmer arbejdes med at udnytte de nye teknologier til gavn for kunderne, men det også er forbundet med udfordringer. Der er ingen tvivl om, at der sker en konstant forbedring, som vi skal følge med i, og om nogle år vil der være helt andre muligheder, end vi har i dag.

 

Sådan har det været i årtier, og vi oplever heldigvis en branche, der løbende implementerer ny teknologi med en ibrugtagning af digitalisering til gavn for deres drift og klienter, samtidig med at der er stor fokus på, at det faglige juridiske indhold er i orden.

 

Vi bruger også mange kræfter på digitaliseringen hos det offentlige – herunder især domstolene, hvor nye arbejdsgange og selvbetjening fylder mere og mere.

 

Vores ambition er derfor at være et relevant videncenter på området for vores medlemmer. Derfor omtaler vi løbende i vores nyheder og på hjemmesiden de nyeste tendenser - senest indenfor compliance, whistleblowerordninger og online paradigma-løsninger, hvor vi har en række medlemsfordele og tilbud fra en række samarbejdspartnere, som du kan se på vores hjemmeside under medlemsfordele.

 

Danske Advokater afholder forskellige arrangementer med samarbejdspartnere og konferencer om emnet, og det vil vi fortsat gøre, så I medlemmer hele tiden kan blive opdateret.

 

På vores hjemmeside har vi et afsnit med beskrivelse af de forskellige teknologier, så man hurtigt og nemt kan få overblik over legal tech. Du er også altid velkommen til at kontakte vores digitaliseringschef Steen Hermansen, der har fingeren på pulsen og altid er klar med råd og praktisk vejledning.

 

Hvis du tænker, at vi som brancheforening mangler nogle tiltag indenfor legal tech eller andre områder, er du også altid velkommen til at kontakte mig eller andre i Danske Advokaters sekretariat.


Paul Mollerup
Paul Mollerup | Adm. direktør | 33 43 70 10 | pmo@danskeadvokater.dk


Kontakt

Paul er overordnet ansvarlig for den daglige drift af foreningen og bindeled til Danske Advokaters formand og bestyrelse. 

 

Paul har naturligt nok fokus på Danske Advokaters strategi, økonomi og ledelse. Derudover er han som adm. direktør involveret i en lang række af Danske Advokaters projekter og opgaver. 

 

Foreningens politiske interesser, kommunikation og forretningsudvikling fylder meget i Pauls dagligdag. 

Læs mere…

33 43 70 10