Velkommen  

Artikler og værktøjer

Kurser

Direktørens blog

Her finder du kommentarer fra Danske Advokaters direktør, Paul Mollerup.


23-08-2022
Alle har krav på retfærdighed

“Justice delayed is justice denied”. Sådan lyder det berømte citat fra den tidligere engelske premierminister Gladstone. Det er værd at huske på i en tid, hvor sagsbehandlingstiderne ved retterne er uacceptabelt lange. Retssystemet er simpelthen i knæ, og det er en bunden politisk opgave at sikre de nødvendige ressourcer.

 

Jeg siger det højt, fordi vi ofte glemmer det i den politiske debat. Hårdere straffe og flere penge til politiet og fængsler, hører vi tit, men i debatten glemmer vi ofte domstolene, der jo skal kunne følge med. Det kan godt være, at det ikke er så mange politiske point i at huske dem, men ikke desto mindre, er de afgørende for retfærdigheden. Senest har regeringen bebudet hårdere straffe og flere fængselspladser. Jeg ser derfor forventningsfuldt frem til at se regeringens økonomiske 2030-plan, for pengene skal naturligvis følge med hele vejen – også til at løfte domstolene – ellers risikerer vi, at sagerne sander til i retssystemet.

 

Man har så afgjort krav på hurtig retfærdighed, hvis man er offer for personfarlig kriminalitet, men det har man også, hvis man fx har en arbejdsskade og venter på sin erstatning; hvis man har en afventende familieretlig sag, eller hvis man er offer for økonomisk kriminalitet. Vi må ikke glemme alle de mange civile sager, hvor sagsbehandlingstiderne rimer meget dårligt på adgang til retfærdighed.  

 

Jeg forstår godt, at den politiske debat centrerer sig omkring den afstumpede vold og de åbenlyse integrationsproblemer. Vi må bare ikke glemme de mange andre helt almindelige sager, som helt almindelige danskere har krav på at få afgjort, så de kan komme videre med deres liv. 


Paul Mollerup
Paul Mollerup | Adm. direktør | 33 43 70 10 | pmo@danskeadvokater.dk


Kontakt

Paul er overordnet ansvarlig for den daglige drift af foreningen og bindeled til Danske Advokaters formand og bestyrelse. 

 

Paul har naturligt nok fokus på Danske Advokaters strategi, økonomi og ledelse. Derudover er han som adm. direktør involveret i en lang række af Danske Advokaters projekter og opgaver. 

 

Foreningens politiske interesser, kommunikation og forretningsudvikling fylder meget i Pauls dagligdag. 

Læs mere…

33 43 70 10