Velkommen  

Artikler og værktøjer

Kurser

Kursusbeskrivelse

Facebook LinkedIn Twitter Gem i din kalender 2024-06-04 12:30:00 2024-06-04 15:00:00 Europe/Copenhagen Fremtidsfuldmagter (ej tilmeldt) Fremtidsfuldmagter, Tilmeld på: https://danskeadvokater.dk/Default.aspx?ID=22318&ProductID=PROD3077 Danske Advokater, Valencia - Vesterbrogade 32, 1620 København V Udskriv

Fremtidsfuldmagter

Vi ser på de løbende erfaringerne vi har fået på området herunder opfølgning vedr. lovevaluering samt hvilke forholdsregler man kan og bør tale på baggrund heraf såvel i forhold til oprettelse samt i forhold til ikraftsættelse.


Kursusbeskrivelse

På kurset gennemgås reglerne om fremtidsfuldmagter, der går ud på at borgerere under betryggende former får mulighed for selv at udpege en eller flere fremtidige repræsentanter (fremtidsfuldmægtige), som kan varetage deres økonomiske og personlige forhold, hvis man pga. sygdom mm. ikke længere er i stand til at varetage disse forhold løbende Disse holdes op imod de erfaringer, vi foreløbig har gjort os, siden reglerne trådte i kraft i 2017.

Vi kommer også omkring, hvilke udfordringer reglerne giver anledning til, hvilke forhold du skal være særligt opmærksom på, når fuldmagterne konciperes, og hvordan erfaringerne er med at få fuldmagterne sat i kraft, herunder at agere i henhold til en ikraftsat fuldmagt.

Underviser
Anne Kjærhus Mortensen

Anne Kjærhus Mortensen

Advokat


Anne Mortensen er specialiseret inden for familie- og arveret samt dødsbobehandling. Anne er uddannet mediator og afholder kurser inden for familie/arveret og dødsbobehandling. Herudover er Anne ekstern lektor på Københavns Universitet i Arv og Pension (3. år) samt Privat generationsskifte (overbygning). Anne underviser desuden på Danske Advokaters sekretærskole. Anne er advokat hos Ret & Råd i Aarhus.

Henvendt til

Advokater, advokatfuldmægtige, jurister samt personer i øvrigt, der arbejder med privatret.

Pris og praktiske oplysninger

Tid og sted

4. jun. 2024 kl. 12:30 - 15:00

 

Pris: kr. 3.250,00

Medlemspris: kr. 2.600,00

Priser er ekskl. moms

 

Danske Advokater, Valencia
Vesterbrogade 32
1620 København V

3 kursuslektionerKursus Danske Advokater
Kursus | 33 43 70 00 | kursus@danskeadvokater.dk


Kontakt

Danske Advokater afholder kurser og uddannnelser inden for de fleste privat- og erhvervsretlige emner. Kontakt os, hvis du har spørgsmål vedrørende et kursus.

Læs mere…

33 43 70 00