Velkommen  

Artikler og værktøjer

Kurser

Kursusbeskrivelse

Facebook LinkedIn Twitter Gem i din kalender 2025-01-29 09:30:00 2025-05-01 16:00:00 Europe/Copenhagen Mediatoruddannelsen forår 2025 (ej tilmeldt) Mediatoruddannelsen forår 2025, Tilmeld på: https://danskeadvokater.dk/Default.aspx?ID=22318&q=Mediator&ProductID=PROD3188 Trinity, Kursus- og Konference - Gl. Færgevej 30, Snoghøj, 7000 Fredericia Udskriv

Mediatoruddannelsen forår 2025

Mediatoruddannelsen er en kompetencegivende uddannelse til dig, der gerne vil være mediator eller retsmægler. Mediatoruddannelsen har fokus på metode, mediation og retsmægling, med teori såvel som intensiv træning undervejs i uddannelsens forløb. 

Over 700 advokater, jurister m.fl. har siden 2002 gennemført Mediatoruddannelsen hos Danske Advokater.

Flere og flere får øjnene op for fordelene ved mediation, som en effektiv, ressourcebesparende konfliktløsningsmetode, der kan bruges i en lang række professionelle kontekster og sager, såsom IT-, entreprise- og fami­lieretssager.

Prisen inkluderer fuld forplejning og netværk. Overnatning er ikke inkluderet, men vi hjælper gerne med booking af værelse på afholdelsesstedet.

 

 

Mediatoruddannelsen er godkendt af Advokatsamfundet og Domstolsstyrelsen.

Derudover anbefales Mediatoruddannelsen af Voldgiftsinstituttet og lever desuden op til uddannelseskravene hos Mediationsinstituttet og Danske Mediatoradvokater.


Udbytte: Du kommer igennem et grundlæggende forløb og kan herefter virke som mediator. Uddannelsen afsluttes med diplom.


Kursusbeskrivelse

Uddannelsesforløbet tager udgangspunkt i den faciliterende mediationsmetode, som er alment anerkendt i Danmark og har fokus på at etablere og facilitere rammer for håndtering af konflikter mellem to eller flere parter. Metoden er desuden anvendt som grundlag for implementeringen af retsmægling ved alle byretter og landsretter samt Sø- og Handelsrettensiden 2008.

En del advokater, der deltager i uddannelsesforløbet, ønsker at virke som mediatorer og retsmæglere efter uddannelsesforløbets afslutning, mens andre kan ønske at anvende de nytilegnede færdigheder som partsadvokater i mediations- og retsmæglingssager. De fleste har som sidegevinst glæde af værktøjerne i deres advokatarbejde, herunder i forhandlinger i almindelighed i en lang række forskellige kontekster. 

Efter endt uddannelse er der mulighed for at søge optagelse i foreningen Danske Mediatoradvokater på www.mediatoradvokater.dk, og for advokater er det muligt efterfølgende at blive udpegningsberettiget mediatoradvokat ved Mediationsinstituttet.

Vores mediatoruddannelse giver 58 kursuspoint og er forhåndsgodkendt af Advokatsamfundet. Uddannelsen afsluttes med udstedelsen af et diplom, med oversigt over modulernes indhold og lektioner/lektionspoint samt de oparbejdede kompetenceområder, der bevidner det afsluttede uddannelsesforløb som mediator.​


Uddannelsesforløbet finder sted på Trinity Hotel- og Konferencecenter i Fredericia.

 

Lærebøger og kursusmateriale

Deltagerne forventes at anskaffe følgende bøger, som basis for undervisningen på samtlige moduler: 

  • Vindeløv, Vibeke (2020): Konfliktmægling - en refleksiv model, Djøfs Forlag


Derudover er følgende litteratur anbefalet som supplerende læsning under uddannelsesforløbet: 

  • Vindeløv, Vibeke m.fl. (2016): International Konfliktløsning, Samfundslitteratur.
  • Deleuran, Pia (2011): Mediation som mulighed: Partsadvokatens Rolle, Djøfs Forlag.
  • Mnookins, Robert (2010): Bargaining with the Devil: When to Negotiate, When to Fight, New York, NY: Simon & Schuster. 

Derudover udleveres supplerende, fysiske mapper med undervisningsmateriale, fra modul til modul, samt tekst-materiale til 10-12 cases/rollespil, hvor deltagerne aktivt afprøver teorien i praksis, og derigennem tilegner sig mediationskompetencer.


Uddannelsens tre moduler 
Mediatoruddannelsen hos Danske Advokater består af tre moduler: et introduktionsforløb (Modul 1), et intensivt træningsforløb (Modul 2) og et afrundingsforløb med fokus på deltagernes personlige indfaldsvinkel til mediation og mediationspraksis (Modul 3). I alt består selve uddannelsen af syv undervisningsdage med forskellige fokusområder fordelt ud på de tre moduler, som strækker sig over en periode på cirka fire måneder. (Læs mere om de enkelte moduler under programoversigten nedenfor).

 

Giv din Mediatoruddannelse et boost med et af vores specialmoduler
Efter endt uddannelse kan du vælge at specialisere dig yderligere på et af fire specialmoduler, som er målrettet dig, der arbejder med:

  • Ansættelsesret
  • Erhvervslivet 
  • Byggebranchen
  • Familie- og arveret

Hvert specialmodul er af én dags varighed.

 

Programmets tidspunkter i nedenstående oversigt angiver undervisningen med dens pointgivende lektioner.

Underviser
Finn Lænkholm

Finn Lænkholm

Mediatoradvokat


Formand for Danske Mediatoradvokater og retsmægler ved domstolene; ejer af Lænkholm Mediation og advokat (H) i IDA; tilknyttet Mediationsinstituttet og Voldgiftsnævnet som mediator og mægler. Finn Lænkholm har gennemført over 300 sager som mediator, og har dertil stor erfaring som oplægsholder og underviser i mediation, forhandling og konfliktløsning.

Baria Ahmed

Baria Ahmed

Mediator og voldgiftsdommer


Baria er en britisk mediator og voldgiftsdommer, med fokus på internationale projekter. Hun har været medlem af Lead Training Faculty ved Center for Effektiv Dispute Resolution (CEDR) siden 2008, og har samarbejdet blandt andre Verdensbanken, IFC, UNDP, Inter-American Development Bank og EU. I Caribien var Baria med til at stifte Arbitration and Mediation Court of the Caribbean (AMCC) og hun har de sidste mange år arbejdet med mediation og mægling i forskellige, internationale kontekster.

Mogens Yde Knudsen

Mogens Yde Knudsen

Advokat (H), LL.M.


Mogens Yde Knudsen er selv uddannet på Danske Advokaters mediatoruddannelse, da den blev udbudt første gang i 2002. Lige siden har han undervist i mediation på denne uddannelse og i diverse andre sammenhænge, herunder løbende som gæsteunderviser på Aarhus Universitet. Yde Knudsen har været retsmægler siden 2003 og medlem af International Trademark Association’s Panel of Mediators fra 2003 til 2018. Endvidere har Mogens medieret i mange konflikter, hvor han enten har været udpeget af Mediationsinstituttet eller direkte af parterne selv. Mogens har dertil skrevet diverse artikler og bogkapitler om mediation.

Henrik Lando

Henrik Lando

Lektor


Henrik Lando er Professor i retsøkonomi, Copenhagen Business School og Professor 2 på USN i Norge. Henrik har en PhD i økonomi fra Københavns Universitet, og har forsket og undervist i retsøkonomi på CBS og på udenlandske universiteter, bla. Skt Gallen, Hebrew, Tel Aviv, og Oslo Universitet, i omtrent tredive år. Henrik har skrevet sammen med ledende retsøkonomer bla. Steve Shavell fra Harvard universitet. Henriks egen forskning har drejet sig om kontraktretlige, erstatningsretlige, strafferetlige og bevis-retlige emner. I øjeblikket forsker Henrik i ændrede omstændigheder i kontraktretten samt i mediation som konfliktløsningsmetode. I 2011 besøgte Henrik Pennsylvania Law School, der er en af de førende indenfor retsøkonomien, som Visiting Distinguished Professor.

Anders Bjørk

Anders Bjørk

Underviser


Anders Bjørk - foredragsholder, underviser og forandringsvejleder. De seneste år har Anders haft sit fokus på leder- og medarbejderudvikling i private og offentlige virksomheder. Anders afholder ca. 180 foredrag og undervisningsdage om året fordelt over hele landet inden for bl.a. personligt lederskab, gennemslagskraft og samarbejde. Anders er uddannet jurist og har arbejdet med politikudvikling i Økonomi– og Erhvervsministeriet, hvor han bl.a. udarbejdede selskabs- konkurrencelove og materiale til ministerrådsmøder i Bruxelles. Han har også været et smut forbi Europa-Parlamentet, hvor han arbejdede i regi af Udvalget For Det Indre Marked. Anders foretog et karriereskift og blev siden forretningsudvikler i en medievirksomhed, og vandt flere priser som bedste sælger.

Program 29.01.2025 kl. 09:30 - 30.01.2025 kl. 16:00

Modul 1 introducerer deltagerne til de grundlæggende metoder i medi­ation og retsmægling, og samtidig får deltagerne kendskab til den grundlæggende filosofi, der ligger til grund for mediation. Deltagerne har i forløbet en aktiv rolle, og der veksles mellem oplæg, rollespil og opgaver, med inddragelse af litteratur, cases og artikler.

Program 10.03.2025 kl. 09:00 - 12.03.2025 kl. 16:00

Modul 2 tager deltagerne igennem et intensivt træningsforløb, hvor der prøves kræfter med de lærte teknikker og teorier, som udvides med et internationalt perspektiv. Igen veksles der mellem oplæg, debat, cases og rollespil.

Program 30.04.2025 kl. 09:00 - 01.05.2025 kl. 16:00

Modul 3 afrunder uddannelsen ved at fokusere på deltagernes egen mediations- og konflikthåndteringsstil, hvilket giver brugbare og praktiske red­skaber til deltagernes fremtidige rolle som mediator.

Henvendt til

Advokater, advokatfuldmægtige, dommere og andre, der er interesserede i og kan bruge mediation professionelt. 

Pris og praktiske oplysninger

Tid og sted

29. jan. 2025 kl. 09:30 - 30. jan. 2025 kl. 16:00

10. mar. 2025 kl. 09:00 - 12. mar. 2025 kl. 16:00

30. apr. 2025 kl. 09:00 - 1. maj. 2025 kl. 16:00

 

Pris: kr. 49.995,00

Medlemspris: kr. 42.000,00

Priser er ekskl. moms

 

Trinity, Kursus- og Konference
Gl. Færgevej 30, Snoghøj
7000 Fredericia

58 kursuslektionerVirkelig givende uddannelse, med fokus på både faglighed og netværk.

Tidligere deltager, nu mediator
Kursus Danske Advokater
Kursus | 33 43 70 00 | kursus@danskeadvokater.dk


Kontakt

Danske Advokater afholder kurser og uddannnelser inden for de fleste privat- og erhvervsretlige emner. Kontakt os, hvis du har spørgsmål vedrørende et kursus.

Læs mere…

33 43 70 00