Velkommen  

Artikler og værktøjer

Kurser

Masterclass – Erstatning og forsikring ved personskade

Denne masterclass er en uddannelse, som på højeste niveau henvender sig til eksperter, specialister og advokater inden for området.

 

Vi afholder uddannelsen igen i 2024.(Datoer kommer snart)

 

Deltagelse i uddannelsen forudsætter, at du har et godt kendskab til og erfaring med de fleste dele af personskaderetten. Du behøver ikke være superspecialist, og det er heller ikke nødvendigt, at du kan alle områder lige godt. Men det forventes, at alt det grundlæggende er på plads, og at du har aktuel og løbende praktisk erfaring med behandling af personskadesager enten på skadelidte eller skadevoldersiden.

 

Dit udbytte af uddannelsen

Du får:

  • Høj faglig viden
  • Nyeste retspraksis
  • Inspiration fra både underviser og de andre deltagere
  • Praktisk tilgang på et højt vidensniveau
  • Inspirerende undervisning, der kommer 360 grader rundt om sagen (fx EAL-sagen)


Derudover bliver du del af et professionelt forum og netværk, hvor vi behandler erstatningsretten på et højt niveau.

 

Du bliver undervist af de bedste
Uddannelsen løber over 7 dage fordelt på 3 moduler og bliver faciliteret af de to erfarne eksperter Christina Neugebauer og Karsten Høj.

 

Derudover er der indlæg fra en række højt specialiserede eksperter indenfor udvalgte fagområder. Oversigt over undervisere følger.

For advokaterne kan vi glæde jer med, at uddannelsen vil dække jeres behov for de 54 timers efteruddannelse, som I skal have over 3 år. Uddannelsen afsluttes med et certifikat, og efterfølgende vil vi etablere et netværk for deltagerne.

 

Program ​

Modul I: Ansvar / særlig erstatningsordninger
Se programmet her.


Modul II: Udmåling / Sagsbehandling
Se programmet her.


Modul III: Konfliktløsningen
Se programmet her.

 

Adm. dir. Helle Havgaard, Forsikringsakademiet Adm. direktør Paul Mollerup, Danske Advokater

 "Det er et ambitiøst partnerskab, som vil kunne udvikle nye services og løsninger - også med en digital vinkel. Det kræver inspiration og viden om den virkelige verden, hvilket vi tilsammen har. Partnerskabet vil kunne forene kompetencerne fra hvert sit udgangspunkt og dermed skabe et mere fuldstændigt billede af problemstillinger og løsninger", udtaler adm. direktør Helle Havgaard, Forsikringsakademiet og adm. direktør Paul Mollerup, Danske Advokater.


Kursuslektioner: 54

Pris

42.000 kr. ekskl. moms

Er du interesseret i at høre mere om uddannelsen, er du velkommen til at kontakte os på 33 43 70 00.

Nyheder

KURSER

Kursus Danske Advokater
Kursus | 33 43 70 00 | kursus@danskeadvokater.dk


Kontakt

Danske Advokater afholder kurser og uddannnelser inden for de fleste privat- og erhvervsretlige emner. Kontakt os, hvis du har spørgsmål vedrørende et kursus.

Læs mere…

33 43 70 00