Velkommen  

Artikler og værktøjer

Kurser

Materiale til generalforsamlingen

Generalforsamlingen bliver holdt:


Fredag den 23. september 2022 kl. 10.00
Registrering kl. 9.00-10.00


Dagsorden for generalforsamlingen er:

 • Valg af dirigent
 • Bestyrelsens beretning
 • Foreningens strategi for de kommende to år
 • Godkendelse af årsrapporter for de to forudgående regnskabsår. 2020 og 2021
 • Fremlæggelse af budgetoverslag og godkendelse af kontingent for de kommende to regnskabsår (se indstilling)
 • Bestyrelsens og repræsentantskabets beslutningsforslag (ingen) 
 • Indkomne forslag (ingen)
 • Valg af formand
 • Valg af repræsentantskabsmedlemmer
 • Valg af revisor
 • Orientering om dato for næste ordinære generalforsamling
 • Eventuelt.


Læs referatet fra generalforsamlingen.

Nyheder

KURSER

Charlotte Hvid Olavsgaard
Charlotte Hvid Olavsgaard | Specialkonsulent | 33 43 70 09 | cho@danskeadvokater.dk


Kontakt

Charlotte er specialkonsulent for Danske Insolvensadvokater og Bestyrelsesadvokater samt for fagudvalgene ansættelsesret, bestyrelsesarbejde, databeskyttelse, hvidvask, insolvens,  databeskyttelse, selskabs- og finansieringsret og strafferet og straffeproces. Hun deltager i det branchepolitiske arbejde, udarbejdelse af høringssvar mv.

 

Hun deltager i det branchepolitiske arbejde, udarbejdelse af høringssvar mv. 

Læs mere…

33 43 70 09