Velkommen  

Artikler og værktøjer

Kurser

Nyheder om advokatKODEKS

 

Tre advokatvirksomheder, Kromann Reumert, Advokatfirmaet Åse Gahner Klemmesen og Plesner, blev hædret på Danske Advokaters kongres for deres store samfundsansvar. Alle har de tiltrådt Danske Advokaters advokatKODEKS, der bygger på disse værdier:

03-10-2016
Kromann Reumert vinder Danske Advokaters Dreyers Pris

Kromann Reumerts bestyrelsesformand Anders Lavesen modtager 1. præmien.

 

Tre advokatvirksomheder: Kromann Reumert, Advokatfirmaet Åse Gahner Klemmensen og Plesner blev hædret på Danske Advokaters kongres for deres store samfundsansvar. Alle har de tiltrådt Danske Advokaters advokatKODEKS, der bygger på disse værdier:

  • Åbenhed
  • Social ansvarlighed
  • Håndtering af etiske dilemmaer
  • Fokus på kunder og medarbejdere
  • Mangfoldighed og diversitet


Førstepræmien blev vundet af Kromann Reumert, der systematisk har indarbejdet alle værdierne i virksomhedens daglige CSR-arbejde. Virksomheden laver et omfattende pro bono arbejde. Desuden har virksomheden en lang række sponsorater, der tilgodeser udsatte børn. Kromann Reumert har også en erklæret politik om hele tiden at dele deres viden med omverdenen. Et eksempel på det er, at virksomheden har etableret et forum, hvor jurastuderende kan få råd og vejledning hos de ansatte. Alle disse initiativer gør, at Kromann Reumert er en meget flot repræsentant for de værdier, der ligger i branchens advokatKODEKS – ikke mindst fordi Kromann Reumert har klare, ambitiøse målsætninger for deres CSR-initiativer, der er stærk integreret i virksomhedens kultur og daglige arbejde.

 

Advokat Åse Gahner Klemmensen modtager 2. prisen.

 

Andenpræmien fik Advokatfirmaet Åse Gahner Klemmensen, der laver et helt unikt socialt arbejde med kriseramte kvinder i lokalområdet. Faktisk var virksomheden med til at etablere Hjørring Krisecenter for 25 år siden. Derudover er virksomheden engageret i Danske Flygtningehjælps rådgivning i Hjørring, og advokatfirmaet er også ofte at finde i den lokale advokatvagt. Indsatsen afspejler på smuk vis en del af advokatbranchens DNA og ånden i advokatKODEKS’et.

 

Advokat Shaina Jabbar, Plesner, modtager 3. prisen. Hun er ansvarlig for deres ”skoleprojekt”.

 

Tredjepræmien gik til Plesner, der med ”skoleprojektet” gør en kæmpe indsats for at hjælpe og motivere unge til at tage en uddannelse på skoler, hvor der er en stor koncentration af nydanskere. Med månedlige møder, workshops, virksomhedsbesøg og coaching forsøger virksomhedens ansatte at hjælpe, inspirere og motivere folkeskolelever til at få en ungdomsuddannelse. Plesner følger udvalgte 7 klasser frem til deres afgang på to skoler fra Nørrebro i København. Virksomhedens indsats er ganske enkelt et flot eksempel på advokatbranchens samfundsansvar.

ofa
 
kommentarer

 

Nyheder

KURSER

David Hedegaard Meyer
David Hedegaard Meyer | Specialkonsulent | 33 43 70 16 | dhm@danskeadvokater.dk


Kontakt

David er ansvarlig for Danske Advokaters analysearbejde og udarbejder løbende en lang række forskellige statistikker, som fx Advokatbranchen i tal, lønstatistik og konjunkturbarometer. 

 

Han er tovholder på Danske Advokaters Brancheudviklingsudvalg. 

Læs mere…

33 43 70 16