Velkommen  

Artikler og værktøjer

Kurser

Nyheder

Får du ikke allerede vores nyhedsmail, kan du tilmelde dig her.


27-03-2020
Svar på spørgsmål vedr. gennemførelse af straffesager under Corona-krisen

Advokatsamfundet har stillet en række spørgsmål til Domstolsstyrelsen vedr. straffesager. Her følger Domstolsstyrelsens svar:
 

Sker der stadig fremstilling af vidner?
Kriminalforsorgen har oplyst, at de sørger for transport af arrestanter efter de almindelige retningslinjer og prioriteringer. Vi har ikke modtaget oplysninger fra politiet om fremstilling af vidner.


Hvordan beskytter man sig i forhold til at deltage i grundlovsforhør eller andre kritiske sager?
Grundlovsforhør og andre kritiske sager afholdes så vidt muligt i retslokaler, der er store nok til, at alle sagens parter kan havde den anbefalede afstand til hinanden. Derudover har Domstolsstyrelsen anbefalet, at begrænse antallet af tilhørere i de kritiske sager, der afholdes.


Kan man selv bære maske, og kan man stille krav om, at andre også gør?
Domstolsstyrelsen har ikke meldt generelle retningslinjer ud herom, og det vil således være op til retten at afgøre, om der i konkrete tilfælde kan bæres maske under retsmødet.  


Kan man udeblive fra ikke-kritiske hovedforhandlinger i retten, hvis man får berammet en sag, men er utryg ved at møde op?
 

Vurdering af om der er lovligt forfald ved udeblivelse er en judiciel afgørelse. Hvis man som advokat oplever, at hovedforhandling i en ikke-kritisk sag fastholdes trods anmodning om udsættelse, vil Advokatsamfundet eller Danske Advokater gerne kontaktes herom, så vil vi gå videre med det.


Søren Møller Andersen
Søren Møller Andersen | Chef for kommunikation og public affairs | 33 43 70 19 sma@danskeadvokater.dk


Kontakt

Søren er ansvarlig for Danske Advokaters kommunikation, presse og public affairs.  

 

Søren arbejder med alle genrer inden for kommunikation. Han tager sig blandt andet af foreningens pressearbejde og er ansvarlig for den digitale kommunikation og vores nyhedsbreve. 

 

Du er altid velkommen til at ringe til Søren, hvis du eksempelvis har forslag til særlige emner, som Danske Advokater bør sætte fokus på i sin kommunikation med medlemmerne. 

Læs mere…

33 43 70 19