Velkommen  

Artikler og værktøjer

Kurser

Nyheder

Får du ikke allerede vores nyhedsmail, kan du tilmelde dig her.


06-10-2020
Se regeringens lovprogram for folketingsåret 2020/2021

Regeringen har ved Folketingets åbning i dag fremlagt et omfattende lovprogram for Folketingsåret. Blandt lovforslagene kan vi fremhæve:

  • Ændring af retsplejeloven, lov om skifte af dødsboer, lov om ægtefælleskifte m.v. og konkursloven (Effektivisering af straffesagskæden, digital kommunikation i skiftesager, pligtig afgangsalder for dommerfuldmægtige m.v.)
  • Lov om retsafgifter. Lovforslaget har til formål at forenkle reglerne om retsafgifter, så de bliver lettere at forstå og anvende for borgerne og myndighederne. Lovforslaget bygger på en betænkning fra Retsplejerådet.
  • Ændring af straffeloven (Samtykkebaseret voldtægtsbestemmelse)
  • Ændring af konkurrenceloven (Implementering af EU‐direktiv om styrkelse af konkurrencemyndigheders håndhævelse af konkurrencereglerne)
  • Ændring af lov om revisorloven (Ændring af reglerne for revisoreksamen, skærpede krav til revisor som offentlighedens tillidsrepræsentant og gennemførelse af dele af revisordirektivet)
  • Ændring af lov om barselsudligning på det private arbejdsmarked (Optagelse af selvstændigt erhvervsdrivende i Barsel.dk)
  • Lov om beskyttelse af whistleblowere (Feb II) Lovforslaget har til formål at gennemføre Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/1937 fra oktober 2019 om beskyttelse af personer, der indberetter overtrædelser af EUretten (whistleblowerdirektivet), i dansk ret.
  • Ændring af årsregnskabsloven m.v. (Revisorpligt) (Feb II) Lovforslaget har til formål at udmønte en kommende politisk aftale om revisorpligt, som erhvervsministeren forventes at indkalde til i efteråret 2020.

 

Se hele lovprogrammet her


Søren Møller Andersen
Søren Møller Andersen | Chef for kommunikation og public affairs | 33 43 70 19 sma@danskeadvokater.dk


Kontakt

Søren er ansvarlig for Danske Advokaters kommunikation, presse og public affairs.  

 

Søren arbejder med alle genrer inden for kommunikation. Han tager sig blandt andet af foreningens pressearbejde og er ansvarlig for den digitale kommunikation og vores nyhedsbreve. 

 

Du er altid velkommen til at ringe til Søren, hvis du eksempelvis har forslag til særlige emner, som Danske Advokater bør sætte fokus på i sin kommunikation med medlemmerne. 

Læs mere…

33 43 70 19