Velkommen  

Artikler og værktøjer

Kurser

Nyheder

Får du ikke allerede vores nyhedsmail, kan du tilmelde dig her.


29-10-2020
De gode råd for en tryg arbejdsplads gælder fortsat

Da Danmark lukkede ned i foråret, skrev vi ti gode råd til jer vedr. en tryg arbejdsplads. Med den udvikling vi har set i smitten i den seneste tid, kan der være grund til at gentage rådene her.

 

Der er dog den overordnede forskel fra foråret, at regeringen generelt lægger op til, at vi fortsat skal have mulighed for at møde på arbejde – samtidig med, at regeringen opfordrer til, at ansatte arbejder hjemmefra i det omfang, det er muligt og hensigtsmæssigt i forhold til arbejdets udførelse.

 

Der er ikke krav om brug af mundbind på kontorarbejdspladser.

 

Hvis nogle medarbejdere på kontoret har hyppig klientkontakt, har man naturligvis ansvar for at indrette kontoret, så man minimerer risikoen for smitte.

 

 • Det kan være ved at opstille barrierer eller skærme, som det kendes fra supermarkeder, der hvor der er samtale med klienter, fx i et receptionsområde.
 • Det kan være ved at bede klienter om at bære mundbind, når de bevæger sig rundt på kontoret, f.eks. på vej til og fra et mødelokale og indtil man sidder ned ved mødebordet.
 • Det kan være ved at sikre god afstand mellem mødedeltagere, korte møder og god udluftning og rengøring mellem møderne.
 • Det kan være ved god adgang til både håndsprit og mundbind, hvis det vurderes at være nødvendigt ifm. arbejdet.

 

Anbefalinger fra 25. marts 2020

Vi er godt klar over, at I allerede i advokatvirksomhederne i vidt omfang har indrettet jer på den nye virkelighed. Nedenstående 10 punkter er derfor alene et forsøg på at samle nogle helt overordnede anbefalinger. Anbefalingerne træder ikke i stedet for de retningslinjer og påbud, der er udstukket af myndighederne. Helt generelt gælder det om fortsat at benytte sin sunde fornuft.

 

 1. Begræns den fysiske tilstedeværelse på kontoret mest muligt. I praksis betyder det, at den enkelte virksomhed bør søge at sikre medarbejdere mulighed for at løse deres opgaver hjemmefra i videst muligt omfang.
 2. Hold afstand. Anbefalingen om at holde afstand gælder indendørs og udendørs – og også på kontoret. Er man nødt til at være til stede på kontoret, bør virksomheden søge at indrette arbejdspladsen, så der er god afstand mellem medarbejderne. Om muligt bør man søge at sikre at medarbejdere sidder enkeltvis i separate lokaler.
 3. Arbejd forskudt eller i ”skiftehold”. Er det ikke muligt at arbejde hjemmefra eller at sikre ordentlig afstand mellem medarbejderne på kontoret, bør man overveje at arbejde forskudt eller i flerholdsskift.
 4. Undgå unødig mødeaktivitet. For at begrænse risikoen for smittespredning bør fysiske møder med klienter, og andre forretningsaktiviteter, der involverer fysiske møder, holdes til et absolut minimum. Vi anbefaler brug af telefon- eller videomøder. Skal man holde fysiske møder, bør møderne gøres så korte som muligt, og der skal sikres tilstrækkelig stor afstand mellem de enkelte mødedeltagere (1-2 meter).
 5. Meddel nuværende og mulige nye klienter, at kontoret er lukket for fysiske møder, men at I er til at træffe på telefon og mail. Skriv det på hjemmesiden og sæt også en seddel på døren til kontoret, der klart tilkendegiver, at man ikke skal komme ind på kontoret, men at man i stedet skal ringe eller skrive.
 6. Al direkte fysisk kontakt bør undgås. Sædvanlige hilse- og omgangsformer, som involverer håndtryk, et klap på skulderen eller et kram skal undgås. Der bør i det hele taget observeres 1-2 meters fysisk afstand i alt, hvad man foretager sig. Det samme gælder i princippet alle andre mulige smittekilder. Begræns trafikken af fysiske dokumenter mellem medarbejdere. Hver eneste gang flere er i berøring med det samme dokument, opstår en potentiel smittekilde.
 7. Sørg for ordentlig hygiejne på arbejdspladsen. Det er nu mere end nogensinde væsentligt med ordentlig hygiejne på arbejdspladsen. Særligt håndhygiejne er af betydning, og der bør være umiddelbar adgang til hyppigt at vaske hænder for alle tilstedeværende medarbejdere i løbet af arbejdsdagen. Adgang til at benytte håndsprit og engangslommetørklæder vil være en fordel. Ligeledes er det vigtigt at sikre grundig og hyppig rengøring af kontorer, fællesarealer, køkkener, toiletter mv.
 8. Vær tydelig omkring, at medarbejdere med selv milde symptomer skal blive hjemme. Det er et fælles samfundsansvar at sikre, at medmennesker, der udviser symptomer, holder sig hjemme for ikke at smitte andre. Det gælder generelt, men det gælder naturligvis i særlig grad over for kolleger, som man går op ad på kontoret i løbet af en arbejdsdag.
 9. Er jeres fysiske arbejdsplads helt lukket i disse uger skal I sikre jer, at sager og andet fortroligt materiale er behørigt sikret og låst inde, at alarmen er slået til og at alle øvrige sikkerhedsforanstaltninger er på plads. Det gælder også it-sikkerheden, som vi tidligere har skrevet om. Står kontoret tomt, kan I samtidig bede jeres rengøringsfolk om at udføre en grundig hovedrengøring. Det er godt for kontoret, og det er godt for rengøringsfirmaet.
 10. Udvis forståelse, fleksibilitet og mentalt overskud i en svær tid. Det er svært at være indehaver af en selvstændig virksomhed i denne situation, men det er også svært at være medarbejder. Find løsninger sammen

 


Paul Mollerup
Paul Mollerup | Adm. direktør | 33 43 70 10 | pmo@danskeadvokater.dk


Kontakt

Paul er overordnet ansvarlig for den daglige drift af foreningen og bindeled til Danske Advokaters formand og bestyrelse. 

 

Paul har naturligt nok fokus på Danske Advokaters strategi, økonomi og ledelse. Derudover er han som adm. direktør involveret i en lang række af Danske Advokaters projekter og opgaver. 

 

Foreningens politiske interesser, kommunikation og forretningsudvikling fylder meget i Pauls dagligdag. 

Læs mere…

33 43 70 10