Velkommen  

Artikler og værktøjer

Kurser

Nyheder

Får du ikke allerede vores nyhedsmail, kan du tilmelde dig her.


26-10-2021
Whistleblowerordning til din egen virksomhed og/eller som service til dine klienter

Den nye lov om beskyttelse af whistleblowere gennemfører regler om beskyttelse af personer, der indberetter eller offentliggør oplysninger om lovovertrædelser (”whistleblowere”). Den nye lov om whistleblowere forpligter arbejdsgivere med 50 eller flere ansatte til at etablere interne whistleblowerordninger. I denne artikel kan du blive klogere på de nye regler.

 

For alle private arbejdsgivere, der har mere end 250 ansatte, er en whistleblowerordning lovpligtig fra den 17. december 2021. For private arbejdsgivere med mellem 50-249 ansatte gælder kravet først fra den 17. december 2023. Det skal hertil bemærkes, at advokatvirksomheder med mere end 5 ansatte stadig er forpligtet til at have en whistleblowerordning jf. hvidvasklovens § 35.

 

Men en ting er det lovpligtige – noget andet er, hvad der føles rigtigt. Fra den 17. december 2021 indfører Datatilsynet en ny whistleblowerordning, hvor man kan indberette forskellige lovovertrædelser. En whistleblowerordning kan bl.a. være en god idé, hvis du/I gerne vil give jeres advokatvirksomhed de bedste muligheder for selv at opdage og bekæmpe ulovlige eller uheldige forhold.

 

Med en whistleblowerordning kan virksomhedens medarbejdere (evt. anonymt) via sikre kanaler til indberetning videregive informationer om ulovligheder eller alvorlige uretmæssigheder uden at skulle frygte ansættelsesretlige konsekvenser. En whistleblowerordning vil være medvirkende til at sikre åbenhed og gennemsigtighed i forhold til eventuelle ulovligheder i virksomheden. Det bør også overvejes, om virksomhedens whistleblowerordning også skal omfatte andre end virksomhedens medarbejdere. Det kan være andre personer med tilknytning til virksomheden, eksempelvis kunder, leverandører eller andre samarbejdspartnere.

 

Vi hjælper gerne

Hos Danske Advokater har vi indgået samarbejde med en række leverandører af whistleblowerordninger, som tilbyder hjælp til det tekniske setup. Flere af løsningerne kan også bruges, hvis I ved ekstern bistand ønsker at tilbyde at administrere klienters whistwhistleblowerordninger.

Læs mere her

 

Ud over en whistleblowerordning kan vi anbefale, at du kigger på den rapport og de værktøjer, som vi har liggende i Navigator under ”Virksomhedens drift” i afsnittet ”HR” under ”Tiltag mod sexisme og seksuelle krænkelser”.

 

Har du spørgsmål til Whistleblowerordning og de krav, der stilles, er du meget velkommen til at kontakte juridisk konsulent Nikoline Sneholt på tlf. 33 43 70 05 eller mail nsn@danskeadvokater.dk.

 

Har du spørgsmål til valg af de forskellige Whistleblowersystemer, er du meget velkommen til at kontakte vores digitaliseringschef Steen Hermansen på tlf. 33 43 70 21 eller mail she@danskeadvokater.dk.

 


Nikoline Sneholt
Nikoline Sneholt | Juridisk konsulent | 33 43 70 05 | nsn@danskeadvokater.dk


Kontakt

Nikoline er juridisk konsulent og er ansvarlig for GDPR. Juridiske og fagpolitiske initiativer.

Læs mere…

33 43 70 05