Velkommen  

Artikler og værktøjer

Kurser

Nyheder

Får du ikke allerede vores nyhedsmail, kan du tilmelde dig her.


21-11-2022
Klienters øgede fokus på forretningsorienteret rådgivning former ny uddannelse

Budskabet fra vores medlemmer er klart: Klienternes krav og forventninger til den juridiske rådgivning stiger og er formet af deres oplevelser på tværs af rådgivningsbrancher. For at bevare og udvikle på rollen som juridisk ekspert og betroet rådgiver skal vi kunne matche de øgede krav. Derfor har vi udviklet uddannelsen Forretningsorienteret klientrådgivning, som er forhåndsgodkendt af Advokatsamfundet.

 

Som noget helt nyt har Danske Advokater i samarbejde med Advokurser og professorer fra CBS udviklet en uddannelse med fokus på helhedsorienteret klientrådgivning.

 

Læs mere om uddannelsen Forretningsorienteret klientrådgivning her.

 

Uddannelsesforløbet er udviklet på baggrund af en survey fra 2022 omhandlende advokaters efteruddannelse. Surveyen blev udsendt til Danske Advokaters medlemmer, hvor flere end 900 har deltaget.

 

Undersøgelsen viste især efterspørgsel på efteruddannelse inden for områderne økonomi og strategi samt forretningsudvikling og forretningsforståelse. Interessen for disse emner begrundes med et stigende behov for i rådgivningsøjemed at kunne komme tættere på og være til større nytte for klienten og de markeder, klienten agerer i.

 

Forretningsorienteret klientrådgivning for advokater
På baggrund af udviklingen i klienternes behov tager uddannelsen Forretningsorienteret klientrådgivning for advokater afsæt i helhedsorienteret klientrådgivning og proaktiv problemløsning.

 

Et uddannelsesforløb består af 5 moduler, som deltagerne vælger blandt uddannelsens 6 mulige. På den måde er det muligt at sammensætte et forløb, der matcher den enkeltes arbejde, klientbase og interesser. Få overblik over modulerne nedenfor.

 

Efter uddannelsen kan deltageren – afhængig af de valgte moduler:

  • Identificere strategiske udviklingsmuligheder i klientens aktuelle situation
  • Definere og rådgive om udviklingsmuligheder i klientens forretningsmodel
  • Analysere klientvirksomhedens aktuelle økonomi
  • Identificere og udfordre klientens aktuelle tilgang til sine kunder og rådgive i forbindelse hermed
  • Analysere dine klienters regnskaber og lade klientens økonomi og regnskabsmæssige udfordringer indgå i din juridiske rådgivning
  • Yde forretningsorienteret sparring med klienten om muligheder og risici forbundet med digitale transformationer.


Man bliver med andre ord solidt klædt på til at påtage sig rollen som forretningsorienteret og betroet sparringspartner for klienten og en endnu bedre og mere helhedsorienteret juridisk rådgiver.

 

Uddannelsen og de 6 moduler er forhåndsgodkendt af Advokatsamfundet, og et uddannelsesforløb udløser 55 lektioner. Det er også muligt at tilmelde sig modulerne enkeltvis, hvor hvert modul tæller 11 lektioner.

 

Modul 1: Strategi og Strategisk udvikling - 11 lektioner (19. april 2023)

Modul 2:  Forretningsudvikling og -modeller - 11 lektioner (11. maj 2023)

Modul 3: Virksomhedsøkonomi og regnskabsforståelse - 11 lektioner (6. juni 2023)

Modul 4: Klientens kundefokus og servicebaserede forretningsmodel - 11 lektioner (10. oktober 2023)

Modul 5: Økonomi- og ledelsesstyringsværktøjer - 11 lektioner (25. oktober 2023)

Modul 6: Digitale transformationer - 11 lektioner (21. november 2023)

 

Læs meget mere om Forretningsorienteret klientrådgivning her

 

 


Jelena Budalovic
Jelena Budalovic | Kursuskoordinator | 33 43 70 29 | jbu@danskeadvokater.dk


Kontakt

Jelena arbejder med kurser og netværk for advokater og administrative medarbejdere.

Læs mere…

33 43 70 29