Velkommen  

Artikler og værktøjer

Kurser

Nyheder

Får du ikke allerede vores nyhedsmail, kan du tilmelde dig her.


24-05-2023
Danske Advokater: Det skal ikke være sværere at anke en sag

Rørdam-udvalget anbefaler i en ny delrapport, at beløbsgrænsen for, hvornår civile sager kan ankes til landsretten, hæves fra 20.000 kroner til 50.000 kroner. Forslaget vil skade retssikkerheden, advarer Danske Advokaters næstformand, Marianne Fruensgaard. Hun har kørt et tæt parløb med advokat Nikolaj Linneballe, der er medlem af Rørdam-udvalget på vegne af både Danske Advokater og Advokatsamfundet.

 

”Forslaget vil afskære borgere og virksomheder fra at føre retssager, der er helt berettigede. Konkret betyder det, at en række sager kun kan få en andenbehandling ved domstolene, hvis det godkendes af Procesbevillingsnævnet. Det at kunne anke en sag er helt fundamentalt i et retssamfund. Derfor synes jeg, at det en alt for høj pris at betale for en relativ lille besparelse – også i lyset af, at regeringen netop har præsenteret en positiv Økonomisk Redegørelse. Jeg håber, at Christiansborg vil stå vagt om retssikkerheden og forkaste forslaget”, siger Marianne Fruensgaard, der samtidig understreger, at muligheden for at kære omkostningsafgørelser heller ikke må udhules.

Læs mere om udvalgets forslag her

 

Den afsluttende rapport fra Rørdam-udvalget forventes at komme i løbet af sommeren.

 


Søren Møller Andersen
Søren Møller Andersen | Chef for kommunikation og public affairs | 33 43 70 19 sma@danskeadvokater.dk


Kontakt

Søren er ansvarlig for Danske Advokaters kommunikation, presse og public affairs.  

 

Søren arbejder med alle genrer inden for kommunikation. Han tager sig blandt andet af foreningens pressearbejde og er ansvarlig for den digitale kommunikation og vores nyhedsbreve. 

 

Du er altid velkommen til at ringe til Søren, hvis du eksempelvis har forslag til særlige emner, som Danske Advokater bør sætte fokus på i sin kommunikation med medlemmerne. 

Læs mere…

33 43 70 19