Velkommen  

Artikler og værktøjer

Kurser

Nyheder

Får du ikke allerede vores nyhedsmail, kan du tilmelde dig her.


25-06-2024
Ekspertgruppe skal analysere statens indkøb af advokatydelser

Regeringen har netop nedsat en ekspertgruppe, der skal analysere mulighederne for og potentialerne ved hel eller delvis konkurrenceudsættelse af de advokatydelser, der i dag indkøbes gennem kammeradvokatordningen. Danske Advokater har lagt vægt på, at gruppen også skal se på statens øvrige indkøb af juridiske ydelser, der ikke er omfattet af kammeradvokataftalen, herunder på konkursområdet – og det er heldigvis med i mandatet. 

 

Nedsættelsen af den nye ekspertgruppe glæder Danske Advokaters adm. direktør Paul Mollerup:

 

”Staten skal have mest muligt ud af skattekronerne. Derfor hilser vi arbejdsgruppen velkommen. Konkurrenceudsættelse af statens indkøb af juridiske ydelser er sundt. Advokatvirksomheder – store som små - har kompetencerne til at byde ind på forskellige opgaver. Det er ekstremt vigtigt, at den nye arbejdsgruppe er ambitiøs. Der skal helt grundlæggende forandringer til, så skatteborgerne kan være sikre på, at staten bruger sine mange ressourcer optimalt.  

 

Arbejdsgruppen bør have et stærkt fokus på statens samlede engagement ift. advokatydelser og ikke alene på den del, der ligger under kammeradvokataftalen. Det er helt åbenlyst, at der mangler sund konkurrence – herunder på hele konkursområdet. ”

 

Læs mere her


Paul Mollerup
Paul Mollerup | Adm. direktør | 33 43 70 10 | pmo@danskeadvokater.dk


Kontakt

Paul er overordnet ansvarlig for den daglige drift af foreningen og bindeled til Danske Advokaters formand og bestyrelse. 

 

Paul har naturligt nok fokus på Danske Advokaters strategi, økonomi og ledelse. Derudover er han som adm. direktør involveret i en lang række af Danske Advokaters projekter og opgaver. 

 

Foreningens politiske interesser, kommunikation og forretningsudvikling fylder meget i Pauls dagligdag. 

Læs mere…

33 43 70 10