Velkommen  

Artikler og værktøjer

Kurser

Retssikkerhedens Dag 2023

Retssikkerheden er under pres. Derfor samler Danske Advokater eksperter og beslutningstagere til Retssikkerhedens Dag på Axelborg den 27. september 2023.

 

Konferencen byder på tre spændende og yderst aktuelle oplæg om retssikkerhedsmæssige problemstillinger.

 

Tema 1: Erhvervslivets retssikkerhed – hårdere straffe og færre rettigheder v/ Søren Zinck, advokat og partner, Bruun & Hjejle 
Retssikkerheden er under pres. Kombinationen af udvidede indgrebsmuligheder og hårdere sanktioner samt en forringelse af virksomhedernes grundlæggende retssikkerhedsgarantier er en farlig cocktail. Med udgangspunkt i udviklingen på konkurrenceretsområdet stilles skarpt på, hvad det betyder for virksomhedernes retssikkerhed, når man øger mulighederne for at gå på kontrolbesøg fx i private hjem og kan udstede civile bøder. 

 

Tema 2: Børns retssikkerhed v/ direktør Louise Holck, Institut for Menneskerettigheder
Dette oplæg omhandler blandt andet den nyligt vedtagede ”Barnets Lov”. Loven er et prestigeprojekt for regeringen, der ønsker at beskytte børnene i højere grad, end tilfældet har været tidligere. Midlet til at nå dette er i den nye lov flere tvangsfjernelser – både før og efter fødslen og også uden forældrenes samtykke. Den adgang rejser væsentlige retssikkerhedsmæssige betænkeligheder i relation til Den Europæiske Menneskerettighedskonventions ret til familieliv.

 

Tema 3: Digitaliseringens konsekvenser for retssikkerheden v/ Niels Fenger, dr.jur., Folketingets Ombudsmand
Retssikkerheden bliver sat på prøve, når det offentlige digitaliserer. Kan man tilgå løsningen? Virker den? Er der styr på data? Bliver man partshørt om det, der gemmes om brugeren? Eller må retssikkerheden lade livet for at få løsningerne til at virke bedre?

 

Efter de tre oplæg afholdes der workshops faciliteret af Implement Consulting Group. Her er opgaven at udarbejde de konkrete forslag, der kan være med til at løse de problemer, eksperterne har peget på.

 

Dagens anbefalinger bliver samlet i en rapport, som forhåbentlig med sine konkrete bud kan hjælpe de relevante beslutningstagere med initiativer til at forbedre retssikkerheden på de pågældende områder. På den måde kommer du med din deltagelse til at spille en direkte rolle i forhold til at forbedre retssikkerheden.

 

Program:

8:30 - 9:00  Morgenmad
 
9:00 - 9:30 Velkomst og intro
v/ Jesper Rothe, formand for Danske Advokater, Paul Mollerup, adm. direktør i Danske Advokater og Benedikte Havskov Hansen, vicedirektør i Danske Advokater
 
9:30 - 10:15 Oplæg: Erhvervslivets retssikkerhed
v/ Søren Zinck, partner og advokat, Bruun & Hjejle
 
10:15 - 10:45 Pause
 
10:45 - 11:30 Oplæg: Børns retssikkerhed
v/ Louise Holck, direktør, Institut for Menneskerettigheder
 
11:30 - 12:15 Frokost
 
12:15 - 13:00 Oplæg: Digitaliseringens konsekvenser for retssikkerheden
v/ Niels Fenger, Folketingets Ombudsmand 
 
13:00 - 13:15 Find din workshop
 
13:15 - 15:15 Faciliterede workshops inkl. pauser
 
15:15 - 15:30 Retur til plenum
 
15:30 - 16:00 Opsamling, afrunding og tak for i dag
 
​16:00 - 17:00 Glas vin/champagne og netværk

       

Tid og sted:

27. september kl. 8:30-17.00

Axelborg, Vesterbrogade 4, 1620 København V.

 

Pris:

1.995 kr. ekskl. moms.


Oplægsholdere:

Søren Zinck, partner og advokat hos Bruun & Hjejle
Søren yder specialistrådgivning om alle aspekter af konkurrenceretten, herunder i danske og internationale sager om fusionskontrol, misbrug af dominerende stilling, karteller, distributionsstrategier, erstatning, straf og statsstøtte. 
Niels Fenger, Folketingets ombudsmand, professor
Niels er dr.jur., fhv. landsdommer og direktør, EFTA-tilsynsmyndighedens juridiske tjeneste

 

Louise Holck, direktør for Institut for Menneskerettigheder
Louise er cand.jur. fra Københavns Universitet og har en journalistisk tillægsuddannelse fra Danmarks Journalisthøjskole samt en uddannelse i offentlig ledelse (MPA) fra CBS. Hun har bl.a. været afdelingschef i Dansk Flygtningehjælp. 

 

 

Nyheder

KURSER