Velkommen  

Artikler og værktøjer

Kurser

Skader juraen sammenhængskraften i den offentlige sektor?

Skader juraen sammenhængskraften i den offentlige sektor?

17. januar 2024 kl. 13:00 - 17:00

Danske Advokater, Valencia, Vesterbrogade 32, 1620 København V.

Konferencen er et samarbejde mellem Danske Advokater og LEAD.


Arrangementet er forhåndsgodkendt af Advokatsamfundet med 4 kursuspoint.
 

4 kursuslektioner

Pris: kr. 2.995,00

 

Leder du eller leder du efter en advokat, når møgsagen rammer?

Som leder har du måske tænkt, hvad gør jeg, når møgsagen rammer og pressen ringer? De fleste tænker meget naturligt, hvordan får jeg det til at gå væk hurtigst muligt? Men måske er det rigtige spørgsmål, hvordan lærer man mest? Derfor har LEAD Impact i samarbejde med Danske Advokater lavet en konference, der ruster dig - ledere, jurister og andre embedsmænd - til ikke at lade en krise gå til spilde.

Når møgsagen skyller ind over en organisation, går de juridiske processer i gang. Ansvaret skal placeres, så sagen kan lukkes med en konsekvens. Skal nogen til skafottet, eller kan man tilfredsstille presse, politikere og trangen til blodrus på de sociale medier med nye regler og kontrolsystemer?

Er det første offer i en juridisk proces den ledelsesmæssige læring? For skyldes fejlen i virkeligheden mangelfuld faglighed, dårlig ledelse eller en usund kultur? I givet fald rimer det dårligt på den juridiske tilgang og værktøjer. Som leder kan man altid finde et kodeks i skuffen, men hvordan gør man skåltaler til kultur? Og hvordan holder man fokus på læring og udvikling, når advokater, jurister og journalister overtager scenen. Det giver en bred vifte af topfolk og ledere deres bud på på denne konference.
 

Hvad får jeg ud af konferencen?

  • Du møder inspirerende topledere, der deler erfaringer og konkrete værktøjer.
  • Du får gode råd til, hvordan du kan lede din organisation igennem en møgsag – før, under og efter. Vi ved bl.a., at de organisationer, der taler om møgsager og forbereder sig på håndteringen, er bedre rustet, end de organisationer, der ikke gør.
  • Du bliver skarpere på møgsagers anatomi, og hvad der karakteriserer den gode advokatundersøgelse.  
  • Og så får du præsenteret en samlet model for, hvordan man som leder kan arbejde med fejl og svigt med fokus på læring fremfor frygt, ansvar og dårligt arbejdsmiljø.

 

Dagens program:

13:00 - 13:05 Velkomst og formål v/ Paul Mollerup, adm. direktør i Danske Advokater & Emil Herskind, partner og områdedirektør i LEAD
 
13:05 - 13:10 Præsentation af dagens program v/ Nina Vinther, journalist og kommunikationsekspert
 
13:10 - 13:15 Juraens betydning for sammenhængskraften v/ Paul Mollerup, adm. direktør i Danske Advokater
Hvad er det for et udfordringsbillede, vi ser ind i? Hvilke modsatrettede tendenser er der imellem juraen på den ene side og en velfungerende offentlig sektor, hvor der sker fejl, på den anden side? Hvad er det, der skal håndteres?
 
13:15 - 13:40 Når der går jura i politikken v/Jørgen Grønnegaard Christensen, professor, Institut for Statskundskab, Aarhus Universitet
Hvorfor opstår møgsager i det hele taget, og er der nogle dynamikker i vores politiske beslutningsprocesser, som gør den offentlige sektor ekstra modtagelig for møgsager?
 
13:40 - 14:05 Juraens rolle i frisættelsen af den offentlige sektor v/ Pernille Boye Koch, forskningschef, Institut for Menneskerettigheder
Hvad er det, juraen kan ift. at løse og sikre en optimal regulering og samtidig have fokus på det gode bureaukrati?
 
14:05 - 14:30 Møgsagernes anatomi og følgeskader– hvilke mekanismer går i gang? v/ Emil Herskind & Arne Hauge Jensen, partnere og områdedirektører i LEAD
Hvad sker, når en møgsag ruller? Hvilke bivirkninger og senfølger skabes.
 
14:30 - 14:55 En møgsag set indefra v/ adm. direktør i Region Sjælland og bestyrelsesmedlem i offentlige chefer i DJØF Annemarie Zacho-Broe
En personlig beretning om konsekvenserne for tilliden til det offentlige system og den enkeltes retssikkerhed, når de juridiske og politiske dynamikker løber løbsk.
 
14:55 - 15:10 Pause
 
15:10 - 15:35 ”Den gode undersøgelse” v/ advokat Rasmus Linding, partner hos Norrbom Vinding
”Hvad kendetegner den gode undersøgelse?” Med afsæt i at have gennemført flere omfattende undersøgelsesforløb for offentlige og private arbejdsgivere samt organisationer gives her et bud.
 
15:35 - 16:00 De store samfundsudfordringer - lederskab, ansvarlighed og handlekraft v/ Jesper Olsen, formand for Transparency International Danmark og tidligere embedsmand
Vil vi tæt på sandheden eller bare have én at holde ansvarlig? Hvad gør frygten for at hænge på ansvaret ved lysten til at tage ansvar og handle? Hvilken rolle spiller advokatundersøgelser?
Står misforstået hensyn til retssikkerhed i vejen for gode beslutninger?

 
16:00 - 16:50 Paneldebat med deltagelse af bl.a. Anne-Mette Lyhne Jensen afdelingschef i Justitsministeriet, Sara Vergo, formand for DJØF, Claus Elmholdt, stifter LEAD, modereret af Nina Vinther.
Fokus på de gode løsninger. Hver paneldeltager har fem minutter til at præsentere deres bud på de rette løsninger og tilgange. Dernæst spørgsmål og debat imellem paneldeltagerne og salen.
 
16:50 - 17:00 Afrunding og videre proces
v/ Paul Mollerup, adm. direktør i Danske Advokater
 
17:00  Bobler og tapas

 

 

 

         

Nyheder

KURSER