Velkommen  

Artikler og værktøjer

Kurser

Valg til repræsentantskabet og bestyrelse

Danske Advokaters 36 repræsentantskabsmedlemmer er på valg ved generalforsamlingen.


Repræsentantskabsmedlemmerne vælges i seks valggrupper opdelt efter virksomhedsstørrelse. Antallet af repræsentanter fra hver gruppe fastlægges efter gruppens forholdsmæssige andel af den samlede medlemsskare.


Hver medlemsvirksomhed stemmer på generalforsamlingen iht. stemmeretten på de udsendte valgkort. Valgkortene udsendes to uger forud for generalforsamlingen, og stemmerne opgøres efter antallet af advokater ved betalingen af kontingentet i januar 2022. 


Bestyrelsen vælges af og blandt repræsentantskabets medlemmer.


Eneste krav for at stille op til repræsentantskab og bestyrelse er, at du er indehaver af en medlemsvirksomhed.


Formanden vælges af medlemsvirksomhederne på generalforsamlingen iht. stemmerne på de udsendte valgkort. Stemmerne opgøres efter antallet af advokater ved betalingen af kontingentet i januar 2022. Læs mere om valghandlingen.


Sidste frist for opstilling til repræsentantskabet er den 12. september 2022.


Se hvilke virksomheder, der er i din valggruppe under de respektive valggruppers side.


Bemærk: Det første repræsentantskabsmøde efter kongressen afholdes den 17. november 2022 kl. 13.00 hos Danske Advokater, Vesterbrogade 32, 1620 København V.


Opstillede til repræsentantskabet og kandidater til bestyrelsen

Se liste af kandidater til repræsentantskabsvalget 2022 (endelig udgave)

 

Hvilken valggruppe tilhører du?

Valgruppe 1: Medlemsvirksomheder med 1-3 advokater og øvrige indehavere 

 

Valggruppe 2: Medlemsvirksomheder med 4-7 advokater og øvrige indehavere

 

Valggruppe 3: Medlemsvirksomheder med 8-24 advokater og øvrige indehavere

 

Valggruppe 4: Medlemsvirksomheder med 25-100 advokater og øvrige indehavere

 

Valggruppe 5: Medlemsvirksomheder med mere end 100 advokater og øvrige indehavere


Valggruppe 6 – Kædemedlemskab – dvs. medlemsvirksomheder i samarbejder, karakteriseret som selvstændige virksomheder, der, uanset antal, går sammen i en kæde eller et kontorfællesskab. Indplaceringen i valggruppe 6 kræver, at samtlige virksomheder i samarbejdet er indmeldt i Danske Advokater, og at samarbejdet hæfter for dets medlemsvirksomheders kontingentbetalinger.

 

Nyheder

KURSER

Charlotte Hvid Olavsgaard
Charlotte Hvid Olavsgaard | Specialkonsulent | 33 43 70 09 | cho@danskeadvokater.dk


Kontakt

Charlotte er specialkonsulent for Danske Insolvensadvokater og Bestyrelsesadvokater samt for fagudvalgene ansættelsesret, bestyrelsesarbejde, databeskyttelse, hvidvask, insolvens,  databeskyttelse, selskabs- og finansieringsret og strafferet og straffeproces. Hun deltager i det branchepolitiske arbejde, udarbejdelse af høringssvar mv.

 

Hun deltager i det branchepolitiske arbejde, udarbejdelse af høringssvar mv. 

Læs mere…

33 43 70 09