Velkommen  

Artikler og værktøjer

Kurser

Valggruppe 1

Medlemsvirksomheder med 1-3 advokater og øvrige indehavere
Listen er foreløbig, da den endelige inddeling i valggrupper fastsættes en måned før generalforsamlingen.


Se virksomhederne i din valggruppe her. 


Det forventes, at der bliver 5 repræsentantskabspladser til valggruppe 1.


Se medlemmerne af det nuværende repræsentantskab.

Se medlemmerne af Danske Advokaters bestyrelse.


Sidste frist for opstilling til repræsentantskabet er d. 12. september 2022.


Meddel dit kandidatur ved at sende en mail til gf@danskeadvokater.dk 


Listen af kandidater offentliggøres løbende på hjemmesiden her.

 

Tal med din valggruppe (1)

Tilbage - Nyt indlæg

Nyheder

KURSER

Charlotte Hvid Olavsgaard
Charlotte Hvid Olavsgaard | Specialkonsulent | 33 43 70 09 | cho@danskeadvokater.dk


Kontakt

Charlotte er specialkonsulent for Danske Insolvensadvokater og Bestyrelsesadvokater samt for fagudvalgene ansættelsesret, bestyrelsesarbejde, databeskyttelse, hvidvask, insolvens,  databeskyttelse, selskabs- og finansieringsret og strafferet og straffeproces. Hun deltager i det branchepolitiske arbejde, udarbejdelse af høringssvar mv.

 

Hun deltager i det branchepolitiske arbejde, udarbejdelse af høringssvar mv. 

Læs mere…

33 43 70 09