Velkommen  

Artikler og værktøjer

Kurser

Valggruppe 6

Valggruppe 6 – Kædemedlemskab – dvs. medlemsvirksomheder i samarbejder, karakteriseret som selvstændige virksomheder, der, uanset antal, går sammen i en kæde eller et kontorfællesskab. Indplaceringen i valggruppe 6 kræver, at samtlige virksomheder i samarbejdet er indmeldt i Danske Advokater, og at samarbejdet hæfter for dets medlemsvirksomheders kontingentbetalinger.


Se virksomhederne i din valggruppe her.


Listen er foreløbig, da den endelige inddeling i valggrupper fastsættes en måned før generalforsamlingen.


Det forventes, at der bliver 1 repræsentantskabsplads til valggruppe 6.


Se medlemmerne af det nuværende repræsentantskab.

Se medlemmerne af Danske Advokaters bestyrelse


Sidste frist for opstilling til repræsentantskabet er d. 12. september 2020.


Meddel dit kandidatur ved at sende en mail til gf@danskeadvokater.dk.


Listen af kandidater offentliggøres løbende på hjemmesiden her.


NB: NB: Ønsker det samarbejde af virksomheder, som din virksomhed er en del af, at blive indplaceret i valggruppe 6, kædegruppen, beder vi dig sikre, at en repræsentant for samarbejdet giver sekretariatet besked herom til gf@danskeadvokater.dk inden den 8. august 2022, således at samarbejdet kategoriseres rigtigt på generalforsamlingen den 23. september 2022. Vil du høre nærmere om muligheder og konsekvenser, er du ligeledes velkommen til at kontakte Charlotte Hvid Olavsgaard på 33 43 70 09 eller gf@danskeadvokater.dk.

 

Tal med din valggruppe (6)

Tilbage - Nyt indlæg

Nyheder

KURSER

Charlotte Hvid Olavsgaard
Charlotte Hvid Olavsgaard | Specialkonsulent | 33 43 70 09 | cho@danskeadvokater.dk


Kontakt

Charlotte er specialkonsulent for Danske Insolvensadvokater og Bestyrelsesadvokater samt for fagudvalgene ansættelsesret, bestyrelsesarbejde, databeskyttelse, hvidvask, insolvens,  databeskyttelse, selskabs- og finansieringsret og strafferet og straffeproces. Hun deltager i det branchepolitiske arbejde, udarbejdelse af høringssvar mv.

 

Hun deltager i det branchepolitiske arbejde, udarbejdelse af høringssvar mv. 

Læs mere…

33 43 70 09