Velkommen  

Artikler og værktøjer

Kurser

Høringssvar

Danske Advokater og vores fagudvalg tilfører det politiske system vigtige input – både som faglige eksperter og som praktikere.


Vælg årstal for visning af alle høringssvar i et bestemt år.


21-02-2022
Danske Advokaters bemærkninger til logningsbekendtgørelser

Den 9. februar 2022 fremsendte Justitsministeriet udkast til 3 bekendtgørelser om

  • generel og udifferentieret registrering og opbevaring af trafikdata
  • opbevaring af registrerings- og opbevaringspligtige oplysninger
  • om generel og udifferentieret registrering og opbevaring af oplysninger om en slutbrugers adgang til internettet i høring.


Danske Advokater har den 27. oktober 2021 fremsendt høringssvar inkl. høringsnotat vedr. udkast til forslag til lov om ændring af retsplejeloven og lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (Revision af reglerne om registrering og opbevaring af oplysninger om teletrafik (logning) m.v.).

 

For så vidt angår bemærkninger til de tre bekendtgørelser henviser vi til vores bemærkninger af den 27. oktober 2021, men helt overordnet skal vi understrege, at Justitsministeriet selv fremhæver, at forslaget indebærer en ”væsentlig procesrisiko”. Det er betænkeligt, at der fremsættes forslag, hvor man med åbne øjne erkender, at det med meget stor sandsynlighed krænker telebrugeres grundlæggende rettigheder, der er sikret af EU-retten.

 

Helt grundlæggende går vores advarsel på, at vi risikerer at få et disproportionalt ”overvågningssamfund” – særligt i de større byer. Det skyldes, at forslaget indebærer, at undtagelsen om generel og udifferentieret logning gøres til hovedreglen.

 

Sagt på jævnt dansk, så kommer staten til at fiske med trawl i stedet for fiskestang. Det giver selvsagt et tab af personlig frihed og retssikkerhed. Derfor opfordrer vi til, at balancen i forslaget genovervejes, ligesom det naturligvis bør sikres, at overvågningen i Danmark er lovmedholdelig også med EU-retten.

 

Med venlig hilsen

 

Danielle Løw

Juridisk konsulent

Danske Advokater

 


Nyheder

KURSER

Charlotte Hvid Olavsgaard
Charlotte Hvid Olavsgaard | Specialkonsulent | 33 43 70 09 | cho@danskeadvokater.dk


Kontakt

Charlotte er specialkonsulent for Danske Insolvensadvokater og Bestyrelsesadvokater samt for fagudvalgene ansættelsesret, bestyrelsesarbejde, databeskyttelse, hvidvask, insolvens,  databeskyttelse, selskabs- og finansieringsret og strafferet og straffeproces. Hun deltager i det branchepolitiske arbejde, udarbejdelse af høringssvar mv.

 

Hun deltager i det branchepolitiske arbejde, udarbejdelse af høringssvar mv. 

Læs mere…

33 43 70 09