Velkommen  

Artikler og værktøjer

Kurser

Høringssvar

Danske Advokater og vores fagudvalg tilfører det politiske system vigtige input – både som faglige eksperter og som praktikere.


Vælg årstal for visning af alle høringssvar i et bestemt år.


24-05-2022
Høringssvar over bekendtgørelse om en forsøgsordning med anvendelse af røntgenscanner i kriminalforsorgens institutioner

Danske Advokater takker for muligheden for at afgive høringssvar. Dette høringssvar er udarbejdet i samarbejde med Danske Advokaters fagudvalg for strafferet og straffeproces.

 

Bemærkninger til bekendtgørelsen

Bekendtgørelsen, som er sendt i høring, vil som en forsøgsordning give mulighed for, at der anvendes røntgenscannere i kriminalforsorgens institutioner overfor indsatte og besøgende.

 

Danske Advokater støtter sikkerhed i fængsler og tiltag, der med respekt for grundrettighederne kan gøre fængsler mere sikre.

 

Det er vigtigt, at undersøgelse med røntgenscannere foretages sundhedsmæssigt forsvarligt, og at der tages højde for sletning og opbevaring af persondata, så der ikke gemmes unødig information.

 

Det er væsentligt, at foranstaltninger ikke bliver mere indgribende end nødvendigt. Danske Advokater bemærker i den forbindelse, at der efter forslaget kun kan anvendes røntgenscannere, når der er bestemte grunde til at antage, at den indsatte eller besøgende er i besiddelse af effekter, eller der er særlig risiko for at indsatte er i besiddelse af effekter, som den pågældende ikke må være i besiddelse af.

 

Forslag om at udvide undtagelsen for advokater

I henhold til den foreslåede bekendtgørelse vil beskikkede forsvarere i straffesager blive undtaget for undersøgelse ved brug af røntgenscannere, jf. § 6.

 

Danske Advokater er uforstående overfor, hvorfor kun beskikkede forsvarere i straffesager er foreslået undtaget for undersøgelser ved brug af røntgenscannere.

 

Der kan være mange grunde til, at en advokat besøger sin klient i en arrest, og alle advokater bør derfor have samme retsstilling, når de besøger deres klienter.

 

Danske Advokater opfordrer derfor meget kraftigt til, at undtagelsen i § 6 bliver udvidet til at gælde alle advokater, uanset grundlaget for et besøg hos klienten i arresten. Alternativt, at § 6 bliver udvidet til at gælde alle advokater, som er beskikket for en indsat, uanset hvilken sag, der er tale om.

 

Afsluttende bemærkninger:

Danske Advokater takker for muligheden for at afgive høringssvar. Vi står altid gerne til rådighed for uddybende spørgsmål eller dialog.

 

Med venlig hilsen

 

Charlotte Hvid Olavsgaard

Specialkonsulent

cho@danskeadvokater.dk

 

 


Nyheder

KURSER

Charlotte Hvid Olavsgaard
Charlotte Hvid Olavsgaard | Specialkonsulent | 33 43 70 09 | cho@danskeadvokater.dk


Kontakt

Charlotte er specialkonsulent for Danske Insolvensadvokater og Bestyrelsesadvokater samt for fagudvalgene ansættelsesret, bestyrelsesarbejde, databeskyttelse, hvidvask, insolvens,  databeskyttelse, selskabs- og finansieringsret og strafferet og straffeproces. Hun deltager i det branchepolitiske arbejde, udarbejdelse af høringssvar mv.

 

Hun deltager i det branchepolitiske arbejde, udarbejdelse af høringssvar mv. 

Læs mere…

33 43 70 09