Velkommen  

Artikler og værktøjer

Kurser

Høringssvar

Danske Advokater og vores fagudvalg tilfører det politiske system vigtige input – både som faglige eksperter og som praktikere.


Vælg årstal for visning af alle høringssvar i et bestemt år.


06-09-2022
Høringssvar over udkast til forslag til lov om forsikringsvirksomhed

Danske Advokater takker for muligheden for at afgive høringssvar over udkast til forslag til lov om forsikringsvirksomhed.

Dette høringssvar er udarbejdet i samarbejde med Danske Advokaters fagudvalg for erstatnings- og forsikringsret.

Danske Advokater finder det hensigtsmæssigt, at lovgrundlaget for danske og udenlandske forsikringsselskaber adskilles fra pengeinstitutter og andre finansielle virksomheder og på ny samles i sin egen lov.

Den gældende lov om finansiel virksomhed trådte i kraft i flere omgange senest i 2003 og ophævede samtidig 7 sektorlove, herunder lov om forsikringsvirksomhed og lov om banker og sparekasser.

Formålet med loven var at gennemføre en række EU-retsakter bl.a. i forhold til forsikringssektoren og banksektoren og på det selskabsretlige område samt at forenkle og samordne de branchespecifikke regler. I praksis kunne denne forenkling og samordning dog virke kunstig, fordi loven forudsættes anvendt med fornødne sektorspecifikke tillempelser.

Det nye forslag til lov om forsikringsvirksomhed viderefører i realiteten den lovgivningsmæssige ordning indtil 2003. Den foreslåede opdeling gør det lettere at beskrive de sektorspecifikke regler på forsikringsområdet, uden at det går ud over beskrivelsen af de fælles regler på det finansielle område.

Danske Advokater har noteret sig, at lovforslaget ifølge Finanstilsynet skal videreføre de gældende regler for forsikringsselskaberne uden materielle ændringer.

Danske Advokater hæfter sig også ved, at lovforslaget af Forsikring og Pension betegnes som en stor milepæl for forsikrings- og pensionsbranchen og en længe ventet lov, der er klarere og enklere end den gældende lov om finansiel virksomhed.

Danske Advokater har ikke konkrete bemærkninger til udkastet.

 

Med venlig hilsen

 

Danielle Løw

Juridisk konsulent
Danske Advokater
dlo@danskeadvokater.dk


Nyheder

KURSER

Danielle Løw
Danielle Løw | Juridisk konsulent | 33 43 70 06 | dlo@danskeadvokater.dk


Kontakt

Danielle er juridisk konsulent for Foreningen af Procedureadvokater, Danske IT-advokater og Forening for Erstatnings- og Forsikringsret.


Hun deltager i det branchepolitiske arbejde, udarbejdelse af høringssvar mv. for ovenstående fagområder og er ansvarlig for fagudvalget for advokatret og-etik samt fagudvalget for klima

 

Læs mere…

33 43 70 06