Velkommen  

Artikler og værktøjer

Kurser

Høringssvar

Danske Advokater og vores fagudvalg tilfører det politiske system vigtige input – både som faglige eksperter og som praktikere.


Vælg årstal for visning af alle høringssvar i et bestemt år.


13-09-2022
Høring over lov om ændring af lov om leje og lov om boligforhold

(loft over huslejestigninger som følge af udviklingen i nettoprisindekset) samt bekendtgørelse om opgørelse af stigningen i de rimelige og nødvendige udgifter knyttet til ejendommen.

 

Danske Advokater takker for muligheden for at afgive høringssvar over lov om ændring af lov om leje og lov om samt bekendtgørelse om opgørelse af stigningen i de rimelige og nødvendige udgifter knyttet til ejendommen, men da høringen er modtaget sent fredag den 9. september og har høringsfrist mandag den 12. september kl. 10 har vi desværre ikke mulighed for at forholde os til det materielle indhold.

 

Forslaget kan åbne for en debat om ekspropriation over fast ejendom. Vi forholder os derfor ikke til det konkrete indhold, men skal opfordre Folketinget til at være særdeles varsom med at hastebehandle lovgivning, der er udformet på en måde, der gør det vanskeligt at over- og gennemskue de samlede konsekvenser af lovgivningen for danske borgere og virksomheder.

 

En høringsproces og efterfølgende lovbehandling, der ikke levner tid til reelle drøftelser og refleksion om konsekvenserne af ganske kompleks lovgivning, må anses som stærkt uhensigtsmæssig set med retssikkerhedsbriller.

 

Med venlig hilsen

Danske Advokater

 

Annette Lerche
Specialkonsulent
ale@danskeadvokater.dk


Nyheder

KURSER

Annette Lerche
Annette Lerche | Specialkonsulent | 33 43 70 07 | ale@danskeadvokater.dk


Kontakt

Annette er specialkonsulent for Danske BOLIGadvokater, Danske Ejendomsadvokater, Foreningen af Advokater med Ejendomsadministration, Danske Miljøadvokater, Danske Landbrugsadvokater, Danske INKASSOadvokater samt Danske Advokaters Fagudvalg for fast ejendom

 

Hun deltager i det branchepolitiske arbejde, udarbejdelse af høringssvar mv.

Læs mere…

33 43 70 07