Velkommen  

Artikler og værktøjer

Kurser

Høringssvar

Danske Advokater og vores fagudvalg tilfører det politiske system vigtige input – både som faglige eksperter og som praktikere.


Vælg årstal for visning af alle høringssvar i et bestemt år.


23-09-2022
Høring over udkast til bekendtgørelse om erhvervsmæssig rådgivning og bistand i forbindelse med køb af fast ejendom

Danske Advokater takker for muligheden for at afgive høringssvar over udkast til bekendtgørelse om erhvervsmæssig rådgivning og bistand i forbindelse med køb af fast ejendom.

 

Dette høringssvar er udarbejdet i samarbejde med Danske Advokaters fagudvalg for bolig.

 

Danske Advokater finder det hensigtsmæssigt, at der fastsættes regler om erhvervsmæssig rådgivning og bistand i forbindelse med køb af fast ejendom udført af køberrådgivere, som ikke er omfattet af selvstændige regler, som regulerer det pågældende hverv, og at der fastsættes nogle minimumskrav til de oplysninger forbrugerne skal have i forbindelse hermed.

 

Gennemgangen af udkastet giver imidlertid anledning til følgende kommentarer:

 

  • Taget efter ordlyden synes bekendtgørelsen at omfatte alle, der yder erhvervsmæssig køberrådgivning. Lov om formidling af fast ejendom præciserer imidlertid, jf. lovudkast fremsendt den 22. juli 2022, at loven ikke omfatter ”.. advokater som led i udøvelsen af selvstændig advokatvirksomhed, samt finansielle virksomheder for så vidt der er selvstændige regler som regulerer det pågældende erhverv”. Dette bør derfor anføres i bekendtgørelsen også.
  • I tilknytning hertil kan det nævnes, at advokaters køberrådgivning er omfattet af retsplejelovens § 126 om rimeligt salær og overholdelse af de advokatetiske regler.
  • Af   § 4, stk. 1 fremgår det, at den erhvervsdrivende skal oplyse køberen, hvis den erhvervsdrivende har ” en væsentlig økonomisk eller personlig interesse i køberens valg af finansiering, forsikring eller andre ydelser i tilknytning til opdraget …..”.  
  • Det er Danske Advokaters holdning, at køberrådgiveren altid skal oplyse køberen, såfremt han har en økonomisk eller personlig interesse i køberens valg af forsikring, finansiering m.m., uanset om interessen af køberrådgiveren anses som ”væsentlig” eller ej, da der ikke efterfølgende må kunne opstå tvivl om køberrådgiverens motiver for rådgivningen.


Danske Advokater takker for muligheden for at afgive høringssvar. Vi står altid gerne til rådighed for uddybende spørgsmål eller dialog.


Med venlig hilsen

Danske Advokater

 

Annette Lerche
Specialkonsulent
ale@danskeadvokater.dk


Nyheder

KURSER

Annette Lerche
Annette Lerche | Specialkonsulent | 33 43 70 07 | ale@danskeadvokater.dk


Kontakt

Annette er specialkonsulent for Danske BOLIGadvokater, Danske Ejendomsadvokater, Foreningen af Advokater med Ejendomsadministration, Danske Miljøadvokater, Danske Landbrugsadvokater, Danske INKASSOadvokater samt Danske Advokaters Fagudvalg for fast ejendom

 

Hun deltager i det branchepolitiske arbejde, udarbejdelse af høringssvar mv.

Læs mere…

33 43 70 07