Velkommen  

Artikler og værktøjer

Kurser

Høringssvar

Danske Advokater og vores fagudvalg tilfører det politiske system vigtige input – både som faglige eksperter og som praktikere.


Vælg årstal for visning af alle høringssvar i et bestemt år.


24-10-2022
Høringssvar over bekendtgørelse om en indefrysningsordning for høje energiregninger for husstande og virksomheder samt bekendtgørelse om ikrafttrædelse af lov om indefrysning

Danske Advokater takker for muligheden for at afgive høringssvar. Dette høringssvar er udarbejdet i samarbejde med Danske Advokaters fagudvalg for energi og forsyning.
 

Overordnede bemærkninger
Danske Advokater anerkender, at de store stigninger i energipriserne medfører store økonomiske konsekvenser for mange danske familier og virksomheder. Det er derfor også naturligt, at man fra politisk hold gennemfører tiltag, som skal sikre forudsigelighed og tryghed i husstande og virksomheders økonomi. Det er samtidig efter Danske Advokater opfattelse helt centralt, at ordningen kan gennemføres retssikkerhedsmæssigt forsvarligt og at det dermed f.eks. sikres, at forbrugerne er ordentligt oplyst omkring renter, gebyrer mm.
 

Generelle bemærkninger
Danske Advokater undrer sig over, at der i ikrafttrædelsesbekendtgørelsens § 2, stk. 1, benyttes ordet ”dog”. I bestemmelsen står der ”jfr. dog stk. 3”, selvom stk. 3 ikke er i modsætning hertil, men kun siger, at straffebestemmelsen træder i kraft på samme tidspunkt.
 

Danske Advokater bemærker, at man i hovedbekendtgørelsens § 2, nr. 10 c og nr. 11, bruger begrebet ”direkte kundeforhold” på en anden måde, end det er fastlagt i varmeforsyningslovens § 20, stk. 6. Dette er uheldigt og bør derfor tilrettes.

Danske Advokater foreslår, at man enten vælger at indsætte en definition i bekendtgørelsen af dette begreb, eller vælger at bruge begrebet ”kundeforhold” og skrive ”herunder direkte kundeforhold efter varmeforsyningslovens § 20, stk. 6”.
 

Afsluttende bemærkninger:
Danske Advokater takker for muligheden for at afgive høringssvar, og vi står altid gerne til rådighed for uddybende spørgsmål eller dialog.

 

Med venlig hilsen

Nikoline Sneholt
Juridisk konsulent
nsn@danskeadvokater.dk


Nyheder

KURSER

Nikoline Sneholt
Nikoline Sneholt | Juridisk konsulent | 33 43 70 05 | nsn@danskeadvokater.dk


Kontakt

Nikoline er juridisk konsulent for fagudvalgene for databeskyttelse, konkurrenceret og selskabs- og finansieringsret. Hun deltager i det branchepolitiske arbejde, udarbejdelse af høringssvar mv. for ovenstående fagområder

Læs mere…

33 43 70 05