Velkommen  

Artikler og værktøjer

Kurser

Høringssvar

Danske Advokater og vores fagudvalg tilfører det politiske system vigtige input – både som faglige eksperter og som praktikere.


Vælg årstal for visning af alle høringssvar i et bestemt år.


21-12-2022
Høringssvar vedrørende forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om retlig beskyttelse af mønstre og EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 6/2002 om EF-design og om ophævelse af Kommissionens forordnin

(EF) nr. 2246/2002

 

Dette høringssvar er udarbejdet af Danske Advokaters fagudvalg for IP-rettigheder, forbruger- og markedsføringsret (”Fagudvalg”).

 

Overordnede bemærkninger

Danske Advokaters Fagudvalg støtter lovforslaget, fordi det gør det enklere og billigere for flere danske virksomheder at registrere deres designs og dermed sikre sig dokumentation for deres rettigheder til de nye designs, der udvikles. Danske Advokaters Fagudvalg noterer med tilfredshed, at EUIPO har sænket designansøgningsgebyrerne og har givet mulighed for registrering af flere designs i én ansøgning.

 

  • Danske Advokaters Fagudvalg støtter overordnet indholdet af ændringsforslagene.
  • Danske Advokaters Fagudvalg hilser nuanceringen og opdelingen af bestemmelserne om licenser og notering heraf velkommen.
  • Det giver anledning til overvejelser ud fra et dansk perspektiv, at forslaget med ændringen i art. 20 åbner mulighed for, at designs må anvendes i parodier og kritik, og at designbeskyttelsen dermed indskrænkes på dette punkt, når den ophavsretlige beskyttelse af værker i dansk ret ikke er begrænset tilsvarende. Der opfordres til, at den fakultative parodiundtagelse i Infosoc direktivet udnyttes med henblik på også for ophavsretligt beskyttede værker at indføre en parodiundtagelse i ophavsretsloven bl.a. med henblik på at skabe symmetri mellem designregulering og ophavsretlig regulering.
  • Reservedelsundtagelsen i art. 20a indskrænker designrettens omfang, og der opfordres derfor til monitorering af anvendelsen i praksis af bestemmelsen, hvis forslaget vedtages. Bestemmelsen bør fortolkes indskrænkende.  


Vedrørende høringsfrist

Høringsfristen er for kort. Den korte høringsfrist gør det vanskeligt afgive et gennemarbejdet høringssvar. Vi har derfor alene valgt at kommentere på visse dele af forslaget.

 

Afsluttende bemærkninger

Danske Advokater takker for muligheden for at afgive høringssvar, og vi står altid gerne til rådighed for uddybende spørgsmål eller dialog.

 

 

Med venlig hilsen

 

Susanne Bager

Juridisk konsulent

sub@danskeadvokater.dk


Nyheder

KURSER

Charlotte Hvid Olavsgaard
Charlotte Hvid Olavsgaard | Specialkonsulent | 33 43 70 09 | cho@danskeadvokater.dk


Kontakt

Charlotte er specialkonsulent for Danske Insolvensadvokater og Bestyrelsesadvokater samt for fagudvalgene ansættelsesret, bestyrelsesarbejde, databeskyttelse, hvidvask, insolvens,  databeskyttelse, selskabs- og finansieringsret og strafferet og straffeproces. Hun deltager i det branchepolitiske arbejde, udarbejdelse af høringssvar mv.

 

Hun deltager i det branchepolitiske arbejde, udarbejdelse af høringssvar mv. 

Læs mere…

33 43 70 09