Velkommen  

Artikler og værktøjer

Kurser

Kursusbeskrivelse

Facebook LinkedIn Twitter Gem i din kalender 2024-09-12 09:30:00 2024-09-12 16:30:00 Europe/Copenhagen Planret - udvidet (ej tilmeldt) Planret - udvidet, Tilmeld på: https://danskeadvokater.dk/Default.aspx?ID=22318&GroupID&PageNum=4&ProductID=PROD3111 Danske Advokater, Valencia - Vesterbrogade 32, 1620 København V Udskriv

Planret - udvidet

Få overblik over de væsentligste nyere retsafgørelser om planret.


Udbytte: Du får alt det at vide, du har brug for om de mange nyheder inden for planlovens område. Du får bl.a. indblik i den nyeste lovændring fra april 2023, som trådte i kraft 1. juli 2023, samt planlovens regler om udbygningsaftaler.


Kursusbeskrivelse

På kurset får du en opdatering på den seneste udvikling inden for planlovens område. Du får bl.a. indblik i den nyeste lovændring fra april 2023, som trådte i kraft 1. juli 2023, samt planlovens regler om udbygningsaftaler.

Du kommer igennem de senere års lovtiltag i planloven, nyere praksis om planloven fra domstolene og Planklagenævnet og andre nyheder relateret til planloven.

På dagen kan du fx få indblik i:

  • lokalplanlægning
  • detailhandel
  • omdannelse af ældre industri- og havneområder
  • landzoneadministrationen
  • ekspropriationsområdet
  • tilsyn og håndhævelse.


Det er en fordel, hvis du har et grundlæggende kendskab til planretten, fx fra kurset ’Planret A-Z’, men det er ikke en forudsætning.

Kurset udbydes i samarbejde med Djøfs Kurser og Uddannelse.

Underviser
Josephine Legarth Aggesen

Josephine Legarth Aggesen

Advokat


Josephine Fie Legarth Aggesen er advokat hos Poul Schmith/Kammeradvokaten og rådgiver offentlige myndigheder om miljø- og planretlige forhold og om forvaltningsretlige spørgsmål i bred forstand. Kompetencerne omfatter fortolkning og anvendelse af miljølovene, navnlig planloven, naturbeskyttelsesloven og miljøbeskyttelsesloven, samt EU-direktiverne om VVM, SMV og Natura 2000. Derudover fører Josephine retssager ved domstolene om bl.a. myndighedsafgørelser på det miljø- og planretlige område. Josephine underviser på Københavns Universitet i faget ”Individets grundlæggende rettigheder”.

Britta Moll Bown

Britta Moll Bown

Partner, advokat


Britta er advokat hos Poul Schmith/Kammeradvokaten og har siden ca. 2000 været specialiseret i miljøret, dvs. miljø- og naturbeskyttelse, plan- og byggelovgivning. Hun fører retssager for offentlige myndigheder og rådgiver inden for disse områder. Retssagerne omfatter ofte anvendelsen af regler, der bygger på EU-ret. Hun underviser jævnligt i fagområderne, og er uddannet mediator og har været medlem af bestyrelsen i Danske Miljøadvokater.

Henvendt til

Advokater, jurister og andre, der arbejder som rådgivere eller sagsbehandlere inden for miljø-og planret.

Pris og praktiske oplysninger

Tid og sted

12. sep. 2024 kl. 09:30 - 16:30

 

Pris: kr. 5.250,00

Medlemspris: kr. 4.250,00

Priser er ekskl. moms

 

Danske Advokater, Valencia
Vesterbrogade 32
1620 København V

7 kursuslektionerKursus Danske Advokater
Kursus | 33 43 70 00 | kursus@danskeadvokater.dk


Kontakt

Danske Advokater afholder kurser og uddannnelser inden for de fleste privat- og erhvervsretlige emner. Kontakt os, hvis du har spørgsmål vedrørende et kursus.

Læs mere…

33 43 70 00