Velkommen  

Artikler og værktøjer

Kurser

Kursusbeskrivelse

Facebook LinkedIn Twitter Gem i din kalender 2024-09-10 09:30:00 2024-09-10 16:30:00 Europe/Copenhagen Bistandsadvokatens rolle (ej tilmeldt) Bistandsadvokatens rolle, Tilmeld på: https://danskeadvokater.dk/Default.aspx?ID=22318&ProductID=PROD3114 Danske Advokater, Valencia - Vesterbrogade 32, 1620 København V Udskriv

Bistandsadvokatens rolle

Vi klæder dig på til rollen som bistandsadvokat, så du har styr på at varetage den forurettedes interesser før, under og efter en eventuel retssag. 


Udbytte: Efter kurset er du fuldt opdateret på rollen som bistandsadvokat, både hvad angår det praktiske og det lovmæssige.


Kursusbeskrivelse

De seneste års lovgivning har budt på forbedringer af retsstillingen for ofre for forbrydelser. Der er sket en udvidelse af bistandsadvokatordningen, så flere forurettede i dag får beskikket en bistandsadvokat.

Der er tale om et praktisk orienteret kursus, som er velegnet for advokater, der har interesse i rollen som bistandsadvokat – enten fordi de som beneficerede fra tid til anden beskikkes som bistandsadvokat, eller fordi de som forsvarsadvokater ønsker større viden for at kunne forholde sig til forurettedes erstatningskrav.

Kurset er også oplagt for advokater, der arbejder med personskadeerstatning og strafferet og ønsker et bredere kendskab til de strafprocessuelle regler, der gælder for beskikkede bistandsadvokater.

Vi gennemgår:

 • Retsplejelovens kapital 66 a - hvem kan få beskikket en bistandsadvokat?
 • Bistandsadvokatens processuelle forpligtelser og beføjelser før og under retssagen
 • Bistandsadvokatens rolle når forurettede er et barn og skal videoafhøres
 • Reglerne for selvstændig anke af de civilretlige krav
 • Voldsoffererstatningsloven med gennemgang af de særlige regler, der gælder ved behandling af sager ved Erstatningsnævnet
 • Erstatningsansvarslovens udmålingsregler – hvad kan der kræves i erstatning, og hvordan opgøres kravet?
 • Retspraksis - navnlig godtgørelse efter §§ 26-26 a
 • Bistandsadvokatens salær og forholdet til retshjælpen
 • Digitale krænkelser og andre ”nyere forbrydelser”
 • Forældelse af krav - særligt i Erstatningsnævnet
 • Aktuelle emner

 

Underviser
Helle Hald

Helle Hald

Advokat


Helle er advokat (H) og partner i SIRIUS advokater og har mere end 20 års erfaring som bistandsadvokat for forurettede i sager om bl.a. vold, voldtægt og andre seksuelle krænkelser. Derudover har Helle speciale i erstatnings- og forsikringsretlige forhold og dermed de erstatningsretlige problemstillinger, der knytter sig til tilskadekomster, herunder til arbejdsskader, hvor skaden er sket på arbejdspladsen m.v. Helle er bistandsadvokat i en række store sagskomplekser om digitale krænkelser, herunder det i såkaldte ”Umbrella”-kompleks, Caster-sagen m.fl., og hun har således en indgående viden om digitale krænkelser, der bliver mere og mere dominerende. Helle har skrevet kapitlet om bistandsadvokatens rolle i bogen: ”Voldtægtssagen – retssystemets akilleshæl (DJØF 2021).

Henvendt til

Måske er du allerede bistandsadvokat eller har interesse heri. Det kan også være, at du arbejder med personskadeerstatning og strafferet og ønsker et bredere kendskab til de strafprocessuelle regler, der gælder for beskikkede bistandsadvokater.

Pris og praktiske oplysninger

Tid og sted

10. sep. 2024 kl. 09:30 - 16:30

 

Pris: kr. 5.250,00

Medlemspris: kr. 4.250,00

Priser er ekskl. moms

 

Danske Advokater, Valencia
Vesterbrogade 32
1620 København V

7 kursuslektionerKursus Danske Advokater
Kursus | 33 43 70 00 | kursus@danskeadvokater.dk


Kontakt

Danske Advokater afholder kurser og uddannnelser inden for de fleste privat- og erhvervsretlige emner. Kontakt os, hvis du har spørgsmål vedrørende et kursus.

Læs mere…

33 43 70 00