Velkommen  

Artikler og værktøjer

Kurser

Kursusbeskrivelse

Facebook LinkedIn Twitter Gem i din kalender 2024-08-29 09:30:00 2024-08-29 16:30:00 Europe/Copenhagen Bevisret - herunder syn og skøn (ej tilmeldt) Bevisret - herunder syn og skøn, Tilmeld på: https://danskeadvokater.dk/Default.aspx?ID=22318&ProductID=PROD3147 Danske Advokater, Valencia - Vesterbrogade 32, 1620 København K Udskriv

Bevisret - herunder syn og skøn

Kurset er din vej til succes i retssager, fordi beviser er dit vigtigste skyts. Derfor skal du være sikker på, at du kender alle aspekter af bevisretten.


Udbytte: Efter kurset har du fået et solidt greb om bevisretten og indblik i reglerne fra en erfaren procedør.


Kursusbeskrivelse

Beviset er dit vigtigste redskab i rets- og voldgiftssager.

Flertallet af retssager bliver ikke afgjort på grundlag af juraen, der ofte er ganske enkel. De fleste sager afgøres af beviserne. Beviser er derfor oftest det vigtigste værktøj i din værktøjskasse. 

Vi gennemgår disse emner:

  • bevisretlig teori og praksis, fx spørgsmålet om hvem, der bærer bevisbyrden, skift af bevisbyrde og kravene til bevisets styrke
  • sagsstrategi baseret på bevisretlige overvejelser
  • sagkyndig bevisførelse i civile sager og straffesager
  • syn og skøn, herunder de nye regler i retsplejeloven baseret på Retsplejerådets betænkninger 
  • sagkyndige erklæringer og abstrakt skøn
  • forskellige bevismidlers egnethed og styrke, fx dokumentbevis, vidnebevis og sagkyndigt bevis
  • bevisførelse i offentligretlige sager
  • frembringelse af bevis, fx gennem edition hos parter eller tredjemand
  • bevissikring
  • nyeste retspraksis på området

 
Kurset udbydes i samarbejde med Djøfs Kurser og Uddannelse.

Underviser
Håkun Djurhuus

Håkun Djurhuus

Advokat (H), Partner


Håkun er højt specialiseret inden for miljøret, offentlig ret, konflikthåndtering (retssager og voldgiftssager) og entrepriseret. Herudover er Håkun en særdeles rutineret procedør og har procederet flere hundrede sager ved de danske domstole inklusiv Højesteret, ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed og ved en række ad hoc- og institutionelle voldgiftsretter. Håkun virker selv som voldgiftsdommer. Endvidere har Håkun en omfattende foredrags- og undervisningsvirksomhed. Håkun er partner hos Lundgrens.

Henvendt til

Advokater, advokatfuldmægtige eller jurister, der arbejder med retssager, f.eks. i en faglig organisation.

Pris og praktiske oplysninger

Tid og sted

29. aug. 2024 kl. 09:30 - 16:30

 

Pris: kr. 5.250,00

Medlemspris: kr. 4.250,00

Priser er ekskl. moms

 

Danske Advokater, Valencia
Vesterbrogade 32
1620 København K

7 kursuslektionerKursus Danske Advokater
Kursus | 33 43 70 00 | kursus@danskeadvokater.dk


Kontakt

Danske Advokater afholder kurser og uddannnelser inden for de fleste privat- og erhvervsretlige emner. Kontakt os, hvis du har spørgsmål vedrørende et kursus.

Læs mere…

33 43 70 00