Velkommen  

Artikler og værktøjer

Kurser

Kursusbeskrivelse

Facebook LinkedIn Twitter Gem i din kalender 2024-08-20 09:00:00 2024-08-20 16:00:00 Europe/Copenhagen Aktuel civilproces (ej tilmeldt) Aktuel civilproces, Tilmeld på: https://danskeadvokater.dk/Default.aspx?ID=22318&ProductID=PROD3217 Danske Advokater, Valencia - Vesterbrogade 32, 1620 København V Udskriv

Aktuel civilproces

Bliv opdateret på de seneste års ændringer af reglerne for civilprocessen.


Udbytte: Efter kurset er du fuldt opdateret på civilprocessen.


Kursusbeskrivelse

Kurset giver dig indsigt i de væsentligste ændringer af behandlingen af civile retssager siden domstolsreformen i 2007. 

Hensynet til ’mest mulig retfærdighed for pengene’ og ’domstolene som samfundets centrale konfliktløsningsorgan’ har dannet grundlag for de fleste og væsentligste ændringer af procedurereglerne i de seneste mange år.

Vi gennemgår:

Domstolenes kompetence      

 • Henvisning til landsret i 1. instans
 • Sø- og Handelsretten
 • Sager om forbud og påbud
 • Behandling af forbrugersager.

 
Sagsbehandlingen generelt

 • Gruppesøgsmål
 • 2014-justeringerne af reglerne om sagens forberedelse.

 Bevisførelse

 • Ensidigt indhentede erklæringer
 • Syn og skøn
 • Ekspertvidner.

 Appel

 • Kærebegrænsning, § 389 a
 • 20.000-kronersreglen
 • Afvisning af anke, § 368 a
 • Aftaler om ankeafkald.


Kurset udbydes i samarbejde med Djøfs Kurser og Uddanelser.

Underviser
Lars Lindencrone Petersen

Lars Lindencrone Petersen

Complianceansvarlig


Lars Lindencrone Petersen er en af vores mest alsidige undervisere. Han underviser især inden for rekonstruktion, forældelse og proces og advokatetik, men også gerne i andre emner. Lars er vores mest benyttede underviser. Han er formand for foreningens fagudvalg for hvidvask og medlem af etikudvalget. Herudover har Lars tidligere stor erfaring fra domstolene. Lars er videnpartner hos Bech-Bruun.

Henvendt til

Advokater, dommere og erfarne jurister, der jævnligt beskæftiger sig med procedure og derfor har behov for at holde sig orienteret om nyheder i civilprocessen.

Pris og praktiske oplysninger

Tid og sted

20. aug. 2024 kl. 09:00 - 16:00

 

Pris: kr. 5.250,00

Medlemspris: kr. 4.250,00

Priser er ekskl. moms

 

Danske Advokater, Valencia
Vesterbrogade 32
1620 København V

7 kursuslektioner

Du optjener 7 bonuspointKursus Danske Advokater
Kursus | 33 43 70 00 | kursus@danskeadvokater.dk


Kontakt

Danske Advokater afholder kurser og uddannnelser inden for de fleste privat- og erhvervsretlige emner. Kontakt os, hvis du har spørgsmål vedrørende et kursus.

Læs mere…

33 43 70 00