Velkommen  

Artikler og værktøjer

Kurser

Kursusbeskrivelse

Facebook LinkedIn Twitter Gem i din kalender 2024-09-03 09:00:00 2024-12-12 15:00:00 Europe/Copenhagen Bestyrelsesuddannelse - Chairperson - 35 (ej tilmeldt) Bestyrelsesuddannelse - Chairperson - 35, Tilmeld på: https://danskeadvokater.dk/Default.aspx?ID=22318&ProductID=PROD3243 Comwell Middelfart - Karensmindevej 3, 5500 Middelfart Udskriv

Bestyrelsesuddannelse - Chairperson - 35

Bestyrelsen bør i langt højere grad fokusere på forretningsudvikling og anvendelse af de tilstedeværende ressourcer både i bestyrelsen  og direktionen. Dette kræver dokumenteret bestyrelsesledelse, som stiller krav til personligt ledelsesberedskab, ressourcer, kompetencer, kvalifikationer og en tydelig ledelsesidentitet.
 


Udbytte: Uddannelsen sigter mod at forstå, træne og arbejde med bestyrelsesledelse. Herunder hvordan du anvender din personlighed, dine ressourcer og dit ledelsesmæssige beredskab til at sikre, at bestyrelsen kan arbejde sammen og skabe forretningsmæssige resultater.


Kursusbeskrivelse


CHAIRPERSON™ er en bestyrelsesuddannelse, der udvikler dig som bestyrelsesleder. Udgangspunktet er erkendelsen af, at bestyrelsesarbejde er et arbejde med mennesker og dermed ledelsesarbejde.


Du vil gennem hele uddannelsesforløbet tilegne dig en række arbejdsredskaber, som du kan bruge i dit fremadrettede bestyrelsesarbejde. Du vil stifte bekendtskab med arbejdsmodellen BOARD GROUND ZERO™ - ligesom du kommer til at få et helt nyt indblik i, hvad det vil sige at være og arbejde som bestyrelsesleder.


Bestyrelsesuddannelsen består af 3 moduler af 2 dages varighed. Mellem modulerne vil du arbejde med udviklingen af din personlige bestyrelseslederhåndbog. Denne håndbog udgør uddannelsens skriftlige eksamen. Alle eksaminer bliver evaluereret af en ekstern censor både på den mundtlig og skriftlige eksamen.


Bestyrelsesuddannelsen henvender sig til nuværende og kommende bestyrelsesledere. Samt til dig, som har erfaret de udfordringer, der kan være i at få bestyrelsen til at fungere som et team og arbejde mod samme mål.


Du vil blive trænet i, hvordan du som bestyrelsesleder kan formidle konkrete bestyrelsesopgaver og sikre dig, at den øvrige bestyrelse arbejder mod samme mål. Du lærer, hvordan du får den optimale performance ud af de enkelte bestyrelsesmedlemmer, og hvordan du kan booste deres ressourcer fra mødedeltager til aktivt bestyrelsesmedlem.


Du vil blive præsenteret for de nyeste udviklingsmetoder inden for moderne ledelsesorienteret bestyrelsesarbejde. Metoder, som vil give dig handlekraft og mod til at udvikle din bestyrelse.
Uddannelsen sker i samarbejde med Board Education.


Deltager afholder selv udgifter på overnatning samt fællesmiddag på førstedagen af hvert modul.
 
Oversigt over uddannelsens datoer:
 
CHAIRPERSON 35
Modul 1: 3. & 4. september 2024
Modul 2: 9. & 10. oktober 2024
Modul 3: 12. & 13. november 2024
Eksamen: 12. december 2024


Henvendt til

CHAIRPERSON™ er relevant for dig, som ønsker at udvikle dit ledelsesberedskab yderligere og dermed øge din evne til at lede en bestyrelse.

Pris og praktiske oplysninger

Tid og sted

3. sep. 2024 kl. 09:00 - 4. sep. 2024 kl. 16:00

9. okt. 2024 kl. 09:00 - 10. okt. 2024 kl. 16:00

12. nov. 2024 kl. 09:00 - 13. nov. 2024 kl. 16:00

12. dec. 2024 kl. 09:00 - 15:00

 

Pris: kr. 68.500,00

Medlemspris: kr. 58.225,00

Priser er ekskl. moms

 

Comwell Middelfart
Karensmindevej 3
5500 Middelfart

48 kursuslektionerKursus Danske Advokater
Kursus | 33 43 70 00 | kursus@danskeadvokater.dk


Kontakt

Danske Advokater afholder kurser og uddannnelser inden for de fleste privat- og erhvervsretlige emner. Kontakt os, hvis du har spørgsmål vedrørende et kursus.

Læs mere…

33 43 70 00