Velkommen  

Artikler og værktøjer

Kurser

Kursusbeskrivelse

Facebook LinkedIn Twitter Gem i din kalender 2023-11-08 09:30:00 2023-11-08 16:30:00 Europe/Copenhagen Advokatbogholderi (ej tilmeldt) Advokatbogholderi, Tilmeld på: https://danskeadvokater.dk/Default.aspx?ID=22318&ProductId=PROD2971 Danske Advokater, Valencia - Vesterbrogade 32, 1620 København V Udskriv

Advokatbogholderi

Har du styr på advokatbogholderiet herunder reglerne om klientkonti, moms i advokatvirksomheden, mulighederne for forbedring af likviditeten samt rapportering til ledelsen?


Udbytte: På dette kursus vil du få en opdatering af din viden om nedenstående emner, så du får en klar opfattelse af, hvordan du sikrer, at I ikke får kritik af jeres administration af klientkonti. Og at jeres håndtering af moms ikke påfører Jer uønskede risici. Hør om små tiltag til forbedring af advokatfirmaets likviditet samt hvordan rapporteringen til ledelsen, kan bibringer ledelsen det rette grundlag om advokatvirksomhedens økonomi.


Kursusbeskrivelse

Du vil på kurset blive opdateret om klientkontoreglerne og få gode ideer til, hvordan advokatvirksomheden kan forbedre sin likviditet ved blandt andet at fokusere på hurtig og fuldstændig fakturering mm. samt hvad rapporteringen til ledelsen bør indeholde.

I en periode, hvor Folketinget gennemfører den ene justering efter den anden af afgifterne, er det meget vigtigt, at virksomhedernes medarbejdere og rådgivere er helt up to date med dette område. Der vil blive fokuseret på afgifterne i advokatvirksomheden.

 

Kursusindhold

Klientkontoregler

 • Gennemgang af regelsættet - med fokus på farer og faldgrupper
 • Hvornår må man hæve på klientbankkontoen?
 • Hvordan skal man behandle udlæg?
 • Deponeringer for 3. mand og klientsystemet?
 • Hvordan er klienterne dækket hvis banken går konkurs?
 • Hurtige handler?
 • Hvornår skal der laves separate konti i klientens navn? Hvad med fuldmagt?
 • Klientkontoerklæringen og revisors gennemgang
 • Opbevaring af materiale
 • Hvilke generelle erfaringer har kontrollen gjort i tidligere år?
 • Hvilke typer af fejl ser man ofte?
 • Er der tale om fejl og forglemmelser eller er der ofte bevidst taget for let på reglerne?
 • Hvad sker der, når en advokatvirksomhed ikke har overholdt reglerne?

Advokatvirksomhedens likviditet

 • Optimering af indtjening - igangværende arbejder og fakturering
 • Inddrivelse af tilgodehavender
 • Moms og likviditet

Rapportering til ledelsen

 • Hvad bør rapporteringen til ledelsen indeholde
 • Hvilke faresignaler skal man være opmærksom

Moms og afgifter

 • Fradrag for repræsentation, multimedier til medarbejderne, kantine, møder og overarbejde, sponsorater og en række andre indkøb,
 • Salg af ydelser til andre lande, køb af ydelser fra andre lande, Momsangivelse og listesystem,
 • Refusion af moms i udlandet,
 • Udlæg i momsmæssig forstand og f.eks.

 

Undervisningsmetode
Undervisningen vil foregå som en blanding af foredrag og dialog med kursisterne.

 

Forudsætninger
Det forventes, at deltagerne til daglig arbejder med advokatvirksomhedens økonomifunktioner, hvilket vil give dig en mere direkte forståelse af de berørte problemstillinger.

Underviser
Helle Rugaard

Helle Rugaard

Statsaut. revisor


Helle Rugaard er statsautoriseret revisor. Hun er nu ansat i revisionsfirmaet PWC A/S efter at Grant Thornton Danmark blev fusioneret med PWC. Helle har i mange år arbejdet med advokatklienter og deres økonomiske og skattemæssige forhold. Herudover har Helle i mange år været dybt involveret i Advokatsamfundets kontrol af overholdelsen af reglerne om klientkonti.

Mogens Rasmussen

Statsautoriseret revisor


Mogens Rasmussen er statsautoriseret revisor og har 25 års erfaring som revisor heraf de seneste 10 år hos PWC. Han har beskæftiget sig med SMV virksomheder og deres skatte- og afgiftsmæssige forhold, de seneste 25 år. I den forbindelse har Mogens blandt andet beskæftiget sig med advokatvirksomheder og har derfor kendskab til advokatvirksomheders problemstillinger. Mogens har endvidere 8 års undervisningserfaring på Advokatsamfundets fuldmægtiguddannelse.

Henvendt til

Primært henvendt til sekretærer.

Pris og praktiske oplysninger

Tid og sted

8. nov. 2023 kl. 09:30 - 16:30

 

Pris: kr. 5.050,00

Medlemspris: kr. 4.000,00

Priser er ekskl. moms

 

Danske Advokater, Valencia
Vesterbrogade 32
1620 København V

7 kursuslektionerKursus Danske Advokater
Kursus | 33 43 70 00 | kursus@danskeadvokater.dk


Kontakt

Danske Advokater afholder kurser og uddannnelser inden for de fleste privat- og erhvervsretlige emner. Kontakt os, hvis du har spørgsmål vedrørende et kursus.

Læs mere…

33 43 70 00