Velkommen  

Artikler og værktøjer

Kurser

Kursusbeskrivelse

Facebook LinkedIn Twitter Gem i din kalender 2023-11-22 09:30:00 2023-11-22 16:30:00 Europe/Copenhagen Den udsatte klient (ej tilmeldt) Den udsatte klient, Tilmeld på: https://danskeadvokater.dk/Default.aspx?ID=22318&ProductId=PROD3016 Danske Advokater, Valencia - Vesterbrogade 32, 1620 København V Udskriv

Den udsatte klient

Få viden om livet og rettighederne som hjemløs, stofafhængig og sexarbejder, når vi går på tværs af social-, sundheds- og strafferet for at klæde dig på som advokat for de mest udsatte.


Udbytte: På kurset får du blandt andet: 1. fakta om særligt udsattes møde med retssystemet 2. overblik over væsentlige rettigheder udenfor retsplejen 3. konkrete redskaber til arbejdet med udsatte klienter 4. inspiration til arbejdet indenfor social-, sundheds- og strafferet


Kursusbeskrivelse

Dette helt særlige kursus er udviklet af Stenbroens Jurister i samarbejde med Danske Advokater. Det giver et fagligt og fængende indblik i levevilkårene for samfundets mest udsatte og deres møde med retssystemet.
Kurset berører blandt andet følgende emner:
 

  • Narkotika: Fakta om stofbrug i Danmark, indblik i livet som afhængig af hårde stoffer og overblik over undtagelser i straffelovgivningen og om behandlingstilbud i social- og sundhedsretten.
  • Sexsalg: Fakta om salg af sex i Danmark, indblik i livet som sexarbejder og overblik over strafferettens rammer for køb og salg af seksuelle ydelser, socialrettens regler om indsatser og tilbud på området samt anden relevant lovgivning.
  • Hjemløshed: Fakta om hjemløshed i Danmark, indblik i livet på gaden eller på herberg og overblik over socialrettens regler om indsatser og tilbud til personer uden bolig.
  • Forsvarer for den udsatte klient: Redskaber til arbejdet som advokat for særligt udsatte klienter, der er anklaget i en straffesag, herunder i forbindelse med fremstilling i grundlovsforhør.
  • Den udsatte klient som sagsøger: Redskaber til arbejdet som advokat for særligt udsatte klienter i civile sager, herunder som sagsøger mod offentlige myndigheder.


Undervisningen ledes af retshjælpens ledende jurister med indspark fra advokater og personer med egne erfaringer som særligt udsat.

Alt overskud fra kurset går til Stenbroens Juristers retshjælpsarbejde.

Underviser
Filip Soos

Filip Soos

Jurist


Filip er jurist med informationsvidenskabelig baggrund, og leder af Stenbroens Juristers formidling og forebyggende retshjælpsarbejde. Filip har tidligere arbejdet i Gadejuristen i 7 år.

Maja Løvbjerg Hansen

Maja Løvbjerg Hansen

Direktør


Maja er jurist og direktør i Stenbroens Jurister. Maja har mere end 15 års erfaring med juridisk gadearbejde og repræsentation af hjemløse, stofbrugere og sexarbejdere. Maja har tidligere arbejdet i Gadejuristen i 8 år.

Asser Gregersen

Asser Gregersen

Advokat (H)


Advokat med speciale i strafferet. Asser Gregersen har forsvaret hjemløse i en række sager om tiggeri og overnatning i det offentlige rum. Han forsvarer jævnligt stofbrugere i narkotikasager og repræsenterer flygtninge med asylsager i Flygtningenævnet. Asser Gregersen har således et indgående kendskab til straffesager med særligt udsatte klienter.

Emil Kiørboe

Emil Kiørboe

Advokat


Advokat med speciale i socialret og menneskerettigheder. Emil Kiørboe trækker på indgående erfaring med udsatte som klienter i administrative og civile sager. I begyndelsen af 2022gik han sammen med to andre advokater i Kontra Advokater for at kunne fokusere på principielle sager indenfor blandt andet socialretten. Emil Kiørboe er desuden frivilligt engageret i flere organisationer, der arbejder for udsatte borgeres rettigheder, sundhed og værdighed.

Henvendt til

Kurset er særligt relevant for forsvarsadvokater, men er fagligt væsentligt og inspirerende for enhver jurist med interesse for socialt udsatte.

Pris og praktiske oplysninger

Tid og sted

22. nov. 2023 kl. 09:30 - 16:30

 

Pris: kr. 5.250,00

Medlemspris: kr. 4.250,00

Priser er ekskl. moms

 

Danske Advokater, Valencia
Vesterbrogade 32
1620 København V

7 kursuslektionerKursus Danske Advokater
Kursus | 33 43 70 00 | kursus@danskeadvokater.dk


Kontakt

Danske Advokater afholder kurser og uddannnelser inden for de fleste privat- og erhvervsretlige emner. Kontakt os, hvis du har spørgsmål vedrørende et kursus.

Læs mere…

33 43 70 00