Velkommen  

Artikler og værktøjer

Kurser

Kursusbeskrivelse

Facebook LinkedIn Twitter Gem i din kalender 2024-03-06 09:30:00 2024-06-11 17:00:00 Europe/Copenhagen Certificeret Compliance Manager (ej tilmeldt) Certificeret Compliance Manager, Tilmeld på: https://danskeadvokater.dk/Default.aspx?ID=22318&ProductId=PROD3017 Danske Advokater, Valencia - Vesterbrogade 32, 1620 København V Udskriv

Certificeret Compliance Manager

Complianceuddannelsen, Certificeret Compliance Manager, er for dig, som ønsker en grundlæggende viden om compliance som arbejdsmetode samt om compliancefunktionens rolle i organisationen.

På baggrund af cases, oplæg, workshops og plenumdrøftelser får du viden og værktøjer til at kunne arbejde pragmatisk og praksisnært med compliance. Dette vil gøre dig til en endnu bedre juridisk rådgiver, uanset om du er en del af en intern complianceafdeling, eller om du rådgiver om compliance som en del af dit arbejde som advokat.


Udbytte: Du får værktøjer til at kunne bestride rollen som compliancerådgiver, Compliance officer, Compliance manager eller ansat i en complianceafdeling. Du lærer at definere complianceprogrammer og -strategier samt planlægge og gennemføre dem. Når du har gennemført uddannelsen, vil du have fået ny viden om compliance og kompetencer til at skræddersy et effektivt complianceprogram målrettet den enkelte organisation. Dette gør dig til en endnu bedre juridisk rådgiver, uanset om du er en del af en intern complianceafdeling, eller om du rådgiver om compliance som en del af dit arbejde som advokat.


Kursusbeskrivelse


Complianceuddannelsen er en kompetencegivende og praksisnær uddannelse, hvor du på baggrund af cases, oplæg og plenumdrøftelser får værktøjer til en pragmatisk tilgang til arbejdet med compliance.
Som deltager lærer du at definere complianceprogrammer og -strategier samt planlægge og gennemføre dem. Der er fokus på compliance som arbejdsmetode, hvor vores sigte er at få opdateret og fyldt complianceværktøjskassen, så du kan anvende den bredt på de områder og regelsæt, der er relevante for dit daglige arbejde.
 

Fokus på uddannelsen vil være udvikling og implementering af complianceprogrammer, der sikrer, at organisationen lever op til relevante regulatoriske krav fx anti-hvidvask, anti-korruption, GDPR og whistleblowerordninger.
Når du har gennemført uddannelsen, vil du have fået ny viden om compliance og kompetencer til at skræddersy et effektivt complianceprogram målrettet den enkelte organisation. Dette vil gøre dig til en endnu bedre juridisk rådgiver, uanset om du er en del af en intern complianceafdeling, eller om du rådgiver om compliance som en del af dit arbejde som advokat.
 

Med complianceuddannelsen får du:

 • Styr på din grundlæggende complianceværktøjskasse
 • Kompetencerne til at opbygge et relevant og effektivt complianceprogram
 • Konkrete værktøjer til at bestride rollen som rådgiver i design og udvikling af complianceprogrammer
 • Overordnet indsigt i relevant lovgivning samt regulatoriske krav
 • Forståelse for centrale complianceområder, herunder anti-hvidvask, anti-korruption, whistleblowerordninger og GDPR.


Eksamen
Uddannelsen afsluttes med en skriftlig opgave på max 2.500 ord. Eksamen bedømmes som bestået/ikke bestået. Eksamen er obligatorisk og en del af uddannelsesforløbet.


OBS: Frokost og forplejning er inkluderet i prisen, men overnatning fra 9. - 10. april på Modul 2 er ikke inkluderet i prisen.
 

Nedenfor en liste over underviserne på Complianceuddannelsens 4 moduler:


Primærunderviser: Charlotte Stoltenberg (underviser på samtlige moduler)


Modul 1: (6. marts 2024, kl. 09:30 - 16:30)
Charlotte Willer, Transparency International


Modul 2: (9. - 10. april 2024, kl. 09:30 - 17:00)
Nicolai Ellehuus, B&O
Tor Valstrøm, databeskyttelsesrådgiver
Lars Lindencrone, Bech-Bruun
Mette Blomsterberg, Bech-Bruun
Kristine Sorken, Milestone
Hans Jakob Folker
Karinna Bardenleth, Vestas
Torsten Hylleberg, Lund Elmer Sandager
Julie Gyldenløve Skovborg, Horten


Modul 3: (15. maj 2024, kl. 09:30 - 17:00)
Stig Fleischer, DBU
Jeppe Kromann Haarsted, FLSmidth


Modul 4: (11. juni 2024, kl. 09:30 - 17:00)
Christian Harpelund, uddannet organisationspsykolog


Læs mere om underviserne her.


Lektioner: 40

Underviser
Charlotte Urup Stoltenberg

Charlotte Urup Stoltenberg

Chief Compliance Officer


Charlotte Stoltenberg er uddannet advokat og har specialiseret sig indenfor compliance med særlig fokus på GDPR og Anti-hvidvask. De seneste år har Charlotte som Chief Compliance Officer hos Lund Elmer Sandager beskæftiget sig specifikt med compliance i advokatbranchen og den praktiske implementering af complianceprocesser heri. Charlotte indgår i netværk og arbejdsgrupper med det formål at videndele og højne complianceniveauet i advokatbranchen Charlotte er i denne forbindelse bl.a. en del af Danske Advokaters arbejdsgruppe under Fagudvalget for Hvidvask, som arbejder specifikt med udvikling af praktisk retningslinjer til advokater håndtering af compliancekravene i Hvidvaskloven.

Charlotte Willer

Charlotte Willer

Global Compliance Manager


Charlotte Willer, Global Compliance Officer at Svitzer A/S, er uddannet fra CBS – HD(R)&HD(F), og er certificeret i strategi, risk management og forandringsledelse. Charlotte har arbejdet hos Hempel, Vestas og Dagrofa med intern revision, som CFO og Head of Governance, Risk & Compliance - de sidste 10 år primært med regulatory compliance med fokus på compliance strategi og etablering af robuste compliance programmer primært indenfor Anti-Corruption, WhistleBlower og Sanktioner

Hans Jakob Folker

Hans Jakob Folker

Partner


Hans Jakob er tidligere vicestatsadvokat i SØIK (i dag NSK) og har stor erfaring med politi- og anklagemyndighedens arbejdsmetoder, herunder dawn raids og ransagninger. Han rådgiver primært store danske og udenlandske virksomheder om komplekse juridiske problemstillinger vedrørende international strafferet, korruption, internationale sanktioner og hvidvasklovgivning. Desuden beskæftiger Hans Jakob sig med sager om bedrageri og intern svig. Hans Jakob repræsenterer klienter i straffesager og har betydelig procedureerfaring.

Christian Harpelund

Christian Harpelund

Organizational Psychologist, Gamifier and Learning Architect


Christian Harpelund er uddannet organisationspsykolog. Christian har arbejdet med ledelses- og organisationsudvikling i 25 år. Han er forfatter til flere bøger og andre udgivelser indenfor det organisationspsykologiske felt. Christian har specialiseret sig i forandringens psykologi og processer og har arbejdet en lang årrække internationalt med forandringsledelse. Christian er ophavsmand til flere simuleringskoncepter inden for ledelsesudvikling, som han udvikler i regi af virksomheden Zimulate, som han er grundlægger og CEO for.

Julie Gyldenløve Skovborg

Julie Gyldenløve Skovborg

compliance- og risikochef


Julie Gyldenløve Skovborg er jurist og har erfaring med compliance projekter i den finansielle og kommunale sektor samt advokatbranchen. Julie er chef for intern compliance i Horten, hvor hun har ansvaret for GDPR og anti-hvidvask på rammeværk, processer samt implementering i Hortens daglige drift. Julie er medlem af Danske Advokaters Fagudvalg for Hvidvask og den dertil hørende arbejdsgruppe samt diverse netværk.

Program 06.03.2024 kl. 09:30 - 16:30

Modul 1

På dette modul gennemgår vi complianceuddannelsens indhold og har fokus på compliance som funktion og strategi. Derudover ser vi nærmere på nogle af de helt grundlæggende ting, du med fordel kan tage stilling til, inden du påbegynder compliancearbejdet i en organisation – ”hvad, hvordan og hvorfor”.


”Hvordan”: Vi taler om organisering af complianceenheden, herunder ressourcer, organisatorisk placering og rapporteringslinjer. ”Hvad”: Vi kommer også til at tale om mapping af de relevante complianceområder for den organisation, som complianceenheden er en del af, og hvordan man ”skærer kagen til”. ”Hvorfor”: Vi taler om compliancestrategi; hvordan denne kan udformes, hvad den kan indeholde, og hvilket formål strategien tjener.


Dit udbytte:

 • Viden om typer af compliancekonstruktioner i virksomheder og deres styrker og svagheder
 • Identificering af relevante complianceområder
 • Afgrænsning af complianceenhedens ansvarsområde
 • Identifikation af strategiske mål med compliance
 • Udarbejdelse af compliancestrategier.

 

Program 09.04.2024 kl. 09:30 - 10.04.2024 kl. 16:30

Modul 2 

Dette modul har fokus på den praktiske del af organiseringen af complianceprogrammet og strækker sig over to dage.


Du får indsigt i de relevante risikovurderinger: Hvorfor er de vigtige, og hvordan kan vi lave dem? Vi taler om rammeværk som politikker og retningslinjer samt kontroller og kontrolprogrammer, opbygningen heraf og deres værdi og funktion. Vi kommer også kort til at berøre standarder og certificeringer som fx ISO, og hvordan disse kan bruges i udformningen af complianceprogrammet.

 

Derudover får du viden om samspillet mellem IT-sikkerhed og compliance. Vi ser også nærmere på nogle af de helt klassiske og faste complianceemner for de fleste virksomheder, fx hvidvask, whistleblowerordninger mv.

 

Dit udbytte:

 • Viden om gennemførelse af risikovurderinger
 • Udførelse af rammeværk
 • Udførelse af kontrolprogrammer
 • Samspillet mellem compliancearbejdet, IT og IT-sikkerhed
 • Viden om klassiske complianceemner.

 

Program 15.05.2024 kl. 09:30 - 17:00

Modul 3

Du hører om den sidste del af complianceprogrammet; beredskab og tilsyn. Sammen gennemgår og taler vi om beredskabsplaner, deres værdi, og hvordan man effektivt opbygger, tester og implementerer dem. I naturlig forlængelse heraf taler vi om, hvordan du håndterer tilsynsbesøg.

 

Herudover får du vejledning og gode råd til, hvordan du håndterer interne og eksterne undersøgelser, faldgruber samt styrker og svagheder. Vi taler om rapportering til ledelsen, og hvordan denne håndteres.

 

Dit udbytte:

 • Udarbejdelse af beredskabsplaner
 • Håndtering af tilsynsbesøg
 • Håndtering af interne og eksterne undersøgelser i organisationen
 • Ledelsesrapportering.
Program 11.06.2024 kl. 09:30 - 17:00

Modul 4

Du får viden om og gode råd til, hvordan du effektivt kan implementere complianceprogrammet i en organisation.

 

Vi bruger dagen til at se på konkrete cases og diskutere, hvordan vi sikrer effektive og varige forandringer på en god måde i vores organisationer. Herunder ser vi på, hvordan vi motiverer organisationens medarbejdere til at foretage og acceptere de nødvendige forandringer i deres hverdag. I forlængelse heraf taler vi også om sikring af varig opbakning til compliance i ledelsesniveauet, kommunikation mv.

 

Endelig taler vi om planlægning af driften, årshjul for organisationen og complianceenheden.

 

Dit udbytte:

 • Viden om ledelse af forandring i organisationen
 • Sikring af vedvarende ledelsesopbakning
 • Kommunikation
 • Håndtering af interessenter
 • Årshjul.

 

Henvendt til

Uddannelsen retter sig mod advokater og rådgivere, som beskæftiger sig med eller rådgiver om complianceforhold, såvel som praktikere, der arbejder direkte med compliance i en organisation eller virksomhed.

Pris og praktiske oplysninger

Tid og sted

6. mar. 2024 kl. 09:30 - 16:30

9. apr. 2024 kl. 09:30 - 10. apr. 2024 kl. 16:30

15. maj. 2024 kl. 09:30 - 17:00

11. jun. 2024 kl. 09:30 - 17:00

 

Pris: kr. 49.995,00

Medlemspris: kr. 42.000,00

Priser er ekskl. moms

 

Danske Advokater, Valencia
Vesterbrogade 32
1620 København V

40 kursuslektionerKursus Danske Advokater
Kursus | 33 43 70 00 | kursus@danskeadvokater.dk


Kontakt

Danske Advokater afholder kurser og uddannnelser inden for de fleste privat- og erhvervsretlige emner. Kontakt os, hvis du har spørgsmål vedrørende et kursus.

Læs mere…

33 43 70 00