Velkommen  

Artikler og værktøjer

Kurser

Kursusbeskrivelse

Facebook LinkedIn Twitter Gem i din kalender 2024-04-18 09:00:00 2024-04-18 16:00:00 Europe/Copenhagen Strategi og strategisk udvikling (ej tilmeldt) Strategi og strategisk udvikling, Tilmeld på: https://danskeadvokater.dk/Default.aspx?ID=22318&ProductId=PROD3052 Danske Advokater, Valencia - Vesterbrogade 32, 1620 København V Udskriv

Strategi og strategisk udvikling

Få viden og redskaber til at kunne yde en bedre, mere helhedsorienteret og proaktiv klientrådgivning og -sparring med indsigt i strategi. 
 

Du bliver introduceret til teori og værktøjer til at arbejde med og rådgive om strategi og strategisk udvikling med udgangspunkt i de markeder, dine klienter agerer i. Vi ser på de strategiske tiltag, som klientens marked fordrer, og hvordan dette har udviklet sig, hvilken strategi der arbejdes med, samt hvilke muligheder dette til sammen giver klienten - og hvordan du dermed kan øge værdien af din rådgivning til fordel for klienten.


Kurset kan også indgå som en del af vores uddannelse Forretningsorienteret Klientrådgivning. Læs mere her


Udbytte: Du lærer at yde din rådgivning på baggrund af en bredere kontekst, så din juridiske ekspertise er omdrejningspunktet, mens din dybere forståelse af klientens strategiske situation og muligheder er rammen. Dermed føjer du et nyt perspektiv til din rådgivning, som øger klientens værdi af din rådgivning.


Kursusbeskrivelse

Baseret på din nye viden om strategi og strategisk udvikling, kan du styrke din juridiske rådgivning og yde forretningsorienteret sparring med klienten om muligheder for at udvikle og optimere forretningen til fordel for klienten. Undervisningen sikrer dermed, at du er i stand til at rådgive klienter mere proaktivt og helhedsorienteret med forståelse for strategi og strategiudvikling.

Du får en strategisk værktøjskasse, som du ikke blot kommer til at kende, men hvis værktøjer du også vil få konkret erfaring med at bruge gennem undervisningen.

Indholdet omfatter bl.a.:

  • Strategiens 5 P’er
  • Markedsstrategier for forskellige klienter på forskellige markeder
  • Strategisk parathed
  • Kundestrategier for klienten.

Som deltager bliver du i undervisningen introduceret til en ”live case”, som gør det muligt for dig at arbejde med de nye værktøjer i praksis. Du skal foretage en strategianalyse af vores ”live case-virksomhed”, formulere et nyt strategisk tiltag, beskrive de strategiske udfordringer som live case-virksomheden dermed står i, samt de muligheder den valgte strategi medfører.
Undervisningen afsluttes med, at du arbejder med at beskrive en implementeringsstrategi, som du identificerer for live case-virksomheden, så sandsynligheden for succes øges betragteligt.
Brugen af en live case øger udbyttet af din undervisning markant, er direkte overførbart til din klientrådgivning og giver dig dermed unik mulighed for at højne værdien af den rådgivning, du yder for dine klienter.

Efter undervisningen har du tilegnet dig viden og værktøjer, som du kan bruge direkte i din rådgivning, fx til at identificere strategiske udviklingsmuligheder i klientens aktuelle situation og til at påtage dig rollen som kompetent og betroet sparringspartner i forbindelse med klientens strategiudvikling. Din klient får dermed en skarpere og endnu mere kompetent rådgiver og betroet sparringspartner.

Kurset er designet som blended learning, hvor fire lektioner foregår online, og syv lektioner foregår fysisk i vores moderne undervisningslokaler på Vesterbrogade i København.

Bemærk: Kurset kan tages som en del af et samlet uddannelsesforløb i Forretningsorienteret Klientrådgivning. Læs mere her

 

Underviser
Thomas Ritter

Thomas Ritter

Professor of Market Strategy and Business Development, DEPARTMENT OF STRATEGY AND INNOVATION


Thomas Ritter er professor i markedsstrategi og forretningsudvikling ved Copenhagen Business School. Han har udviklet modeller og værktøjer for at analysere en virksomheds strategi og dens forretningsmodel samt til at opnå bedre kundeforståelse og optimale kunderelationer. Hans arbejde er publiceret i førende videnskabelige tidsskifter (f.eks. Industrial Marketing Management, Journal of Produkt Innovation Management og Journal of Business Venturing) og i anerkendte erhvervsmedier (f.eks. Harvard Business Review, California Management Review, MIT Sloan Management Review). Thomas underviser på CBS Bestyrelsesuddannelser, MBA programmer og Executive Master programmer, og han er rådgiver til virksomheder vedrørende strategi og forretningsudvikling.

Henvendt til

Advokater, advokatfuldmægtige, juridiske konsulenter og andre, der vil styrke deres rådgivningskompetencer inden for strategi og strategisk udvikling. 

Pris og praktiske oplysninger

Tid og sted

18. apr. 2024 kl. 09:00 - 16:00

 

Pris: kr. 12.995,00

Medlemspris: kr. 9.995,00

Priser er ekskl. moms

 

Danske Advokater, Valencia
Vesterbrogade 32
1620 København V

11 kursuslektionerKursus Danske Advokater
Kursus | 33 43 70 00 | kursus@danskeadvokater.dk


Kontakt

Danske Advokater afholder kurser og uddannnelser inden for de fleste privat- og erhvervsretlige emner. Kontakt os, hvis du har spørgsmål vedrørende et kursus.

Læs mere…

33 43 70 00