Velkommen  

Artikler og værktøjer

Kurser

Kursusbeskrivelse

Facebook LinkedIn Twitter Gem i din kalender 2024-05-07 09:00:00 2024-05-07 15:30:00 Europe/Copenhagen Forretningsudvikling og -modeller (ej tilmeldt) Forretningsudvikling og -modeller, Tilmeld på: https://danskeadvokater.dk/Default.aspx?ID=22318&ProductId=PROD3053 Danske Advokater, Valencia - Vesterbrogade 32, 1620 København V Udskriv

Forretningsudvikling og -modeller

Få viden og redskaber til at kunne yde en bedre, mere helhedsorienteret og proaktiv klientrådgivning og -sparring. 
 

Du bliver introduceret til teori og værktøjer, som gør dig i stand til at vurdere og rådgive dine klienter om forretningsudvikling og forretningsmodeller med udgangspunkt i de markeder, klienten agerer i. Vi ser på spillereglerne i markedet, forandringer og tendenser, samt hvilke muligheder dette tilsammen giver klienten -  og hvordan du dermed kan øge værdien af din rådgivning til fordel for klienten.

Kurset kan også indgå som en del af vores uddannelse Forretningsorienteret Klientrådgivning. Læs mere her


Udbytte: Du lærer at kontekstualisere din rådgivning, så din juridiske ekspertise er omdrejningspunktet, mens din forståelse for klientens virksomhed, forretningsmodel og markedsvilkår er rammen. Dermed føjer du et nyt perspektiv til din rådgivning, som øger klientens udbytte og værdi af din rådgivning.


Kursusbeskrivelse

Baseret på din nye viden om forretningsudvikling, -modeller og tendenser i markedet, kan du styrke din juridiske rådgivning og yde forretningsorienteret sparring med klienten om muligheder for at udvikle og optimere klientens forretning. Undervisningen sikrer dermed, at du er i stand til at rådgive din klient mere proaktivt og helhedsorienteret.

Du får derfor en værktøjskasse, som du ikke blot kommer til at kende, men hvis værktøjer du også lærer at bruge aktivt gennem undervisningen. Indholdet omfatter bl.a.:

  • Industri-/markedsanalyse for klienten
  • Kundebeskrivelse og -typer for klienten
  • Analyse af klientens konkurrenter
  • Model til analyse af styrker og svagheder (SWOT) samt redskab til prioritering af handlingsmuligheder (TOWS)
  • Forretningsmodel til analyse af hhv. produktions- og servicevirksomheder
  • Value Net og PARTS til brug for forandringsmuligheder.

Som deltager bliver du i undervisningen introduceret til en ”live case”, som gør det muligt for dig at arbejde med de nye værktøjer i praksis. Du skal foretage en analyse af det marked, vores ”live case-virksomhed” er i, formulere en afgrænsning af markedet (eller konteksten), beskrive de kunder live case-virksomheden betjener, samt disse kunders valgmuligheder – m.a.o. virksomhedens konkurrenter.
Undervisningen afsluttes med, at du arbejder med de forandringsmuligheder, du identificerer for live case-virksomhedens forretningsmodel og måden, den aktiveres på.
Brugen af en live case øger udbyttet af din undervisning markant, er direkte overførbart til din klientrådgivning og giver dig dermed unik mulighed for at højne værdien af den rådgivning, du yder for dine klienter.

Efter undervisningen har du tilegnet dig viden og værktøjer, som du kan bruge direkte i din rådgivning. Du kan fx identificere udviklingsmuligheder i klientens aktuelle forretningsmodel og påtage dig rollen som kompetent og betroet sparringspartner i forbindelse med klientens forretningsudvikling – uanset om denne er inkrementel eller radikal. Din klient får dermed en skarpere og endnu mere kompetent rådgiver og betroet sparringspartner.

Kurset er designet som blended learning, hvor fire lektioner foregår online, og syv lektioner foregår fysisk i vores moderne undervisningslokaler på Vesterbrogade i København.

Kurset kan tages som en del af et samlet uddannelsesforløb i Forretningsorienteret Klientrådgivning. Læs mere her
 

Underviser
Mogens Bjerre

Mogens Bjerre

Lektor på Institut for Afsætningsøkonomi på Copenhagen Business School (CBS)


Mogens Bjerre, erhvervsforsker og ph.d., er lektor på Institut for Afsætningsøkonomi på Copenhagen Business School (CBS) siden 2005. Inden da arbejdede Mogens som management konsulent i mere end 10 år. Mogens har skrevet adskillige bøger om bl.a. franchising, mærkevarebegrebet, trade marketing, key account management, strategisk relationsmarkedsføring og organisationers købsadfærd. Seneste skud på stammen er Morgendagens Salg & Salgsledelse samt Sales Governance. Han underviser på CBS’ MBA-uddannelser, HD Strategisk Salg & Marketing. Derudover er han bestyrelsesmedlem i en række virksomheder og fonde.

Henvendt til

Advokater, advokatfuldmægtige, juridiske konsulenter og andre, der vil styrke deres rådgivningskompetencer inden for forretningsudvikling og -modeller.

Pris og praktiske oplysninger

Tid og sted

7. maj. 2024 kl. 09:00 - 15:30

 

Pris: kr. 12.995,00

Medlemspris: kr. 9.995,00

Priser er ekskl. moms

 

Danske Advokater, Valencia
Vesterbrogade 32
1620 København V

11 kursuslektionerKursus Danske Advokater
Kursus | 33 43 70 00 | kursus@danskeadvokater.dk


Kontakt

Danske Advokater afholder kurser og uddannnelser inden for de fleste privat- og erhvervsretlige emner. Kontakt os, hvis du har spørgsmål vedrørende et kursus.

Læs mere…

33 43 70 00