Velkommen  

Artikler og værktøjer

Kurser

Kursusbeskrivelse

Facebook LinkedIn Twitter Gem i din kalender 2024-03-20 09:00:00 2024-03-20 16:00:00 Europe/Copenhagen Ansættelsesbeviser og arbejdsvilkår - nye lovkrav (ej tilmeldt) Ansættelsesbeviser og arbejdsvilkår - nye lovkrav, Tilmeld på: https://danskeadvokater.dk/Default.aspx?ID=22318&ProductId=PROD3126 Djøf Møde & Event - Nørre Voldgade 106, 1358 København K Udskriv

Ansættelsesbeviser og arbejdsvilkår - nye lovkrav

Få et overblik over rettigheder og forpligtelser i den nye lov om ansættelsesbeviser og arbejdsvilkår. Du lærer, hvordan du implementerer de nye krav i fx ansættelseskontrakter


Udbytte: På kurset får du overblik over det nye regelgrundlag om ansættelsesbeviser og visse arbejdsvilkår; redskaber til at udarbejde ansættelseskontrakter i overensstemmelse med de nye lovkrav; viden om de punkter, der som minimum skal være indeholdt i ansættelseskontrakten og indsigt i de nye regler om forbuddet mod, at arbejdsgiveren forhindrer bibeskæftigelse samt sparring og feedback på diverse formuleringer i ansættelseskontrakter og personalehåndbøger.


Kursusbeskrivelse

På kursusdagen får du en grundig gennemgang af de nye regler for ansættelsesbeviser. Vi ser både på indholdet, baggrunden for de nye regler og ikke mindst på deres praktiske konsekvenser for arbejdet med ansættelsesbeviser og ansættelseskontrakter.

Du kommer igennem:

  • kravene til ændringer i eksisterende og fremtidige ansættelseskontrakter
  • rettigheder i ansættelsesforholdet, som arbejdsgiverne er forpligtet til at honorere, fx betalt efteruddannelse og ret til anmodning om overgang til anden ansættelsesform
  • retten til bibeskæftigelse ved siden af hovedbeskæftigelsen
  • den særlige håndtering af løst tilknyttede ansatte, fx vikarer
  • væsentlige stillingsændringer og betydningen for fx ansættelseskontraktens udformning
  • de særlige lovkrav, der skal være opfyldt i forhold til tidsbegrænset ansatte og deltidsansatte
  • forholdet til retningslinjerne i ’personalehåndbogen’ og sammenhængen til evt. kollektive overenskomstforhold.


Kurset udbydes i samarbejde med Djøf Kurser og Uddannelse.

 

Underviser
Rami Christian Sørensen

Rami Christian Sørensen

Advokat


Rami er advokat hos Business Danmark og rådgiver om løn- og ansættelsesvilkår, herunder opsigelser og fratrædelsesaftaler og har omfattende undervisningserfaring inden for praktisk ansættelsesret, offentlig personalejura og persondata, ligesom han gennem en årrække har været ekstern lektor i arbejdsret på Aarhus Universitet. Han har tidligere været advokat hos Bech-Bruun og gennem 19 år advokat og juridisk chef i Djøf. Rami er certificeret voldgiftsdommer og fungerer som sådan i private voldgiftssager på det ansættelsesretlige område. Han har ført adskillige retssager ved landsretterne, sø- og handelsretten og Højesteret.

Henvendt til

Du beskæftiger dig med ansættelseskontrakter, og du er fx advokat, jurist, HR-medarbejder, organisationsansat eller anden rådgiver.

Pris og praktiske oplysninger

Tid og sted

20. mar. 2024 kl. 09:00 - 16:00

 

Pris: kr. 6.200,00

Medlemspris: kr. 5.200,00

Priser er ekskl. moms

 

Djøf Møde & Event
Nørre Voldgade 106
1358 København K

7 kursuslektionerKursus Danske Advokater
Kursus | 33 43 70 00 | kursus@danskeadvokater.dk


Kontakt

Danske Advokater afholder kurser og uddannnelser inden for de fleste privat- og erhvervsretlige emner. Kontakt os, hvis du har spørgsmål vedrørende et kursus.

Læs mere…

33 43 70 00