Velkommen  

Artikler og værktøjer

Kurser

Kursusbeskrivelse

Facebook LinkedIn Twitter Gem i din kalender 2024-06-10 09:00:00 2024-06-11 16:00:00 Europe/Copenhagen Kollektiv arbejdsret (ej tilmeldt) Kollektiv arbejdsret, Tilmeld på: https://danskeadvokater.dk/Default.aspx?ID=22318&ProductId=PROD3129 Comwell Borupgaard - Nørrevej 80, 3070 Snekkersten Udskriv

Kollektiv arbejdsret

Styrk dit arbejde med arbejdsretlige problemstillinger med et grundigt kendskab til lovgivningen, aftaler og kollektive overenskomster.


Udbytte: På kurset arbejder du med det komplekse samspil mellem den kollektive arbejdsret og det omgivende retssystem. Du får overblik over den danske model og det arbejdsretlige system, og du får viden om, hvordan og hvor du håndterer arbejdsretlige problemstillinger i praksis.


Kursusbeskrivelse

På kurset får du:

 • forståelse for, hvordan arbejdsmarkedet er reguleret via lovgivning, aftaler og retsgrundsætninger
 • kendskab til det danske aftalesystem, og hvordan det fungerer i praksis
 • viden om tilblivelse, indhold og ophør af kollektive overenskomster
 • kompetencer til at håndtere typiske arbejdsretlige problemstillinger
 • viden om, hvordan og hvor du løser kollektive uoverensstemmelser
 • kendskab til det arbejdsretlige tvisteløsningssystem og til Arbejdsrettens håndtering af konflikter
 • opdatering af nyeste praksis fra Afskedigelsesnævnet og Arbejdsretten.
   

Dag 1: Samspillet mellem den kollektive arbejdsret og det omgivende system
 

Dag 1 giver dig en introduktion til samspillet mellem den kollektive arbejdsret og det omgivende retssystem. Du ser eksempler på de arbejdsretlige problemstillinger, du kan støde på i praksis.
 

Dagen giver dig indsigt i:

 • den danske model, det arbejdsretlige system og den organisatoriske struktur på arbejdsmarkedet
 • retskilderne og samspillet mellem arbejds- og ansættelsesretten
 • kollektive overenskomster – parterne, gyldighed og indhold
 • lokalaftaler og kutymer
 • væsentlige arbejdsretlige principper, fx retten til at organisere sig, organisationsansvar, organisationsfjendtlige handlinger, fredspligt, ledelsesretten og kontrolforanstaltninger
 • overenskomstkrav og kollektive kampskridt, fx varsling, fremsættelse af krav om overenskomst, støtteforbud og virksomhedens reaktionsmuligheder
 • overenskomststridige strejker
 • blokader
 • temponedsættelser
 • bortgang i akkord.


Dag 2: Overenskomstforhandlinger i praksis  

På dag 2 får du en erfaringsbaseret indføring i overenskomstforhandlinger i praksis med OK23 som gennemgående case. Du får også et indblik i, hvordan tvister løses i det arbejdsretlige system.

Dagen giver dig indsigt i:

 • det arbejdsretlige tvisteløsningssystem
 • interessetvister og retstvister
 • arbejdsretlige fora, arbejdsretten, faglig voldgift, Afskedigelsesnævnet og Ledernævnet
 • afskedigelsesbeskyttelsen og seneste praksis fra Afskedigelsesnævnet
 • overenskomstforhandlinger i praksis med særligt fokus på forløbet af OK23.


​Kurset udbydes i samarbejde med Djøfs Kurser og Uddannelse.

Underviser
Christian K. Clasen

Christian K. Clasen

Advokat (H)


Christian er advokat hos Norrbom Vinding og har stor ekspertviden inden for arbejds- og ansættelsesret. Han er særligt fokuseret på kollektiv arbejdsret for både private og offentlige arbejdsgivere, men beskæftiger sig også en del med virksomhedsoverdragelser og rekonstruktioner af virksomheder. Han rådgiver ofte om fortolkning af kollektive overenskomster og fører voldgiftssager om arbejdsretlige spørgsmål. Christian har stor undervisningserfaring fra både CBS og KU.

Jeanette Justesen

Jeanette Justesen

Advokat


Jeanette er ansat i DA’s område for konfliktløsning, hvor hun bl.a. procederer i Arbejdsretten og har ansvaret for fællesmøder samt sekretariatsfunktioner for henholdsvis Afskedigelsesnævnet og Ledernævnet. Gennem hele sin karriere har Jeanette beskæftiget sig med arbejdsret og arbejdsretlige konflikter. Hun har stor kontakt til medlemsorganisationer og virksomheder og har en dyb indsigt i, hvad der rører sig på det danske arbejdsmarked. Jeanette har mange års erfaring som underviser i ansættelsesret og kollektiv arbejdsret.

Michael Hegelund Nielsen

Michael Hegelund Nielsen

Advokat


Michael beskæftiger sig med forberedelsen og gennemførelsen af overenskomstforhandlinger på DA/FH-området og med de afsluttende forhandlinger i Forligsinstitutionen. Michael sad med ved forhandlingsbordet ved fastlæggelsen af OK23. Han fører desuden sager ved Arbejdsretten og er den ene af DA's to faste dommere i Afskedigelses- og Ledernævnet.

Henvendt til

Du er jurist, advokat eller anden medarbejder i en privat virksomhed, organisation eller offentlig myndighed.

Pris og praktiske oplysninger

Tid og sted

10. jun. 2024 kl. 09:00 - 16:00

11. jun. 2024 kl. 09:00 - 16:00

 

Pris: kr. 13.900,00

Medlemspris: kr. 11.900,00

Priser er ekskl. moms

 

Comwell Borupgaard
Nørrevej 80
3070 Snekkersten

14 kursuslektionerKursus Danske Advokater
Kursus | 33 43 70 00 | kursus@danskeadvokater.dk


Kontakt

Danske Advokater afholder kurser og uddannnelser inden for de fleste privat- og erhvervsretlige emner. Kontakt os, hvis du har spørgsmål vedrørende et kursus.

Læs mere…

33 43 70 00