Velkommen  

Artikler og værktøjer

Kurser

Kursusbeskrivelse

Facebook LinkedIn Twitter Gem i din kalender 2025-02-04 09:30:00 2025-02-04 16:30:00 Europe/Copenhagen Generationsskifte - familie, arv og skat (ej tilmeldt) Generationsskifte - familie, arv og skat, Tilmeld på: https://danskeadvokater.dk/Default.aspx?ID=22318&ProductId=PROD3178 Danske Advokater, Valencia - Vesterbrogade 32, 1620 København V Udskriv

Generationsskifte - familie, arv og skat

Bliv opdateret på området samt få inspiration til at arbejde med generationsskifte i mindre og mellemstore virksomheder med øje for både skatteretlige og privatretlige elementer.


Udbytte: Overblik over emnet og de forskelligartede problemstillinger, der bør indgå i en fyldestgørende rådgivning om generationsskifte både med et skatteretligt og et privatretligt perspektiv.


Kursusbeskrivelse


Kurset omhandler generationsskiftemuligheder i levende live mellem fysiske personer herunder også de mere overordnede overvejelser, man bør gøre sig. De mest relevante skatteretlige regelsæt vil blive gennemgået, ligesom reglerne om bo- og gaveafgift vil blive gennemgået i relevant omfang herunder mulighederne for reduceret afgift ved arveudlæg eller gaveoverdragelser af familievirksomheder.  Derudover omtales de familie- og arveretlige redskaber, der kan være relevant at inddrage i rådgivningen om et vellykket generationsskifte.


Der vil endvidere blive sat fokus på reglerne om skattepligt eller skattefrihed i dødsboer og mulighederne for at etablere et skattefritaget dødsbo. I den sammenhæng omtales mulighederne for at anvende etablering af særeje som værktøj hertil. I forbindelse hermed vil overvejelserne blive illustreret ved forskellige eksempler og cases.


Følgende emner vil bl.a. og med forskellig vægtning blive behandlet på kurset:

  • Overdragelse af virksomheder til familie/medarbejdere med eller uden succession.
  • Værdiansættelse af udvalgte aktiver ved generationsskifte
  • Købesummens berigtigelse, herunder ved kontant betaling, gave, løbende ydelser og/eller oprettelse af et gældsbrev.
  • Passivposter og værdinedslag ved overdragelse med succession
  • Hvornår kan man anvende den lavere bo- eller gaveafgift.
  • Selskabsretlige omstruktureringer som forberedelse til eller værktøj i et generationsskifte.
  • Testamenter og andre privatretlige værktøjer i generationsskiftet, herunder de kvantitative og kvalitative elementer, der kan indgå heri
  • Skattefrie og skattepligtige dødsboer og optimeringsmuligheder i forbindelse hermed

Kurset udbydes i samarbejde med Djøfs Kurser og Uddannelser.
Underviser
Bent Ramskov

Bent Ramskov

Advokat


Advokat Bent Ramskov er partner i DAHL Advokatpartnerselskab, hvor han leder afdelingen for Skat & Private Client. Han arbejder bredt med skatteret, men i særlig grad med generationsskifte og omstrukturering af virksomheder. Bent Ramskov har en Ph.D. grad fra 2001 med en afhandling om intern selskabsomstrukturering. Bent Ramskov forestår årligt et betydeligt antal kurser, navnlig indenfor skatteretten og tilgrænsende emneområder. Han er medlem af bestyrelsen for Danske Skatteadvokater.

Jens Holm Bangsgaard

Jens Holm Bangsgaard

Advokat


Advokat Jens Holm Bangsgaard er partner i DAHL Advokatpartnerselskab, hvor han indgår i afdelingen for Skat & Private Client. Han arbejder især med Private Client området med særligt fokus på behandling af dødsboer og arveretlig rådgivning i bred forstand, rådgivning om dødsboskatteretlige forhold og oprettelse af privatretlige dokumenter. Han forestår løbende kurser indenfor Private Client området. Advokat Jens Bangsgaard er autoriseret bobestyrer ved Retten i Herning.

Henvendt til

Advokater, advokatfuldmægtige, virksomhedsjurister, revisorer m.v.

Pris og praktiske oplysninger

Tid og sted

4. feb. 2025 kl. 09:30 - 16:30

 

Pris: kr. 5.250,00

Medlemspris: kr. 4.250,00

Priser er ekskl. moms

 

Danske Advokater, Valencia
Vesterbrogade 32
1620 København V

7 kursuslektionerKursus Danske Advokater
Kursus | 33 43 70 00 | kursus@danskeadvokater.dk


Kontakt

Danske Advokater afholder kurser og uddannnelser inden for de fleste privat- og erhvervsretlige emner. Kontakt os, hvis du har spørgsmål vedrørende et kursus.

Læs mere…

33 43 70 00