Velkommen  

Artikler og værktøjer

Kurser

Kursusbeskrivelse

Facebook LinkedIn Twitter Gem i din kalender 2024-11-27 09:00:00 2024-11-27 16:00:00 Europe/Copenhagen Intern ESG og bæredygtighed (ej tilmeldt) Intern ESG og bæredygtighed, Tilmeld på: https://danskeadvokater.dk/Default.aspx?ID=22318&ProductId=PROD3190 CfL - Folke Bernadottes Allé 45, 2100 København Ø Udskriv

Intern ESG og bæredygtighed

Lær at kvalificere virksomhedens HR og ansættelsesretlige forhold i relation til S’et i ESG. Du bliver klædt på til at overholde de nye rapporteringskrav og/eller leve op til de krav, I møder i jeres værdikæder.


Udbytte: På kurset arbejder du med, hvor og hvordan du skal prioritere og håndtere de forhold indenfor S’et og den ledelsesmæssige del af G’et, der gør sig gældende i HR og ansættelsesretten. Undervejs får du en større klarhed over ESG-opgavernes omfang og kompleksitet, så du bedre kan være med til at prioritere jeres bæredygtige indsats.


Kursusbeskrivelse

På kursusdagen arbejder du aktivt med de ESG-områder, der er vigtige i forhold til HR og ansættelsesretten. Du kommer igennem en række temaer, hvor vi både diskuterer de legale rammer, og hvordan du i praksis kan behandle og dokumentere de relevante rapporteringsområder.

Dagen giver dig:

 • overblik over EGS-lovgivningen og kravene til ESG bredt
 • input og eksempler på forskellige rapporteringsformer inden for ESG-feltet
 • indblik og øvelser i at arbejde med relevante rapporteringsområder:
  • god forretningsskik og virksomhedskultur
  • egen arbejdsstyrke, fx karakteristika og medarbejderomsætning
  • sygefravær, arbejdsulykker og menneskerettigheder
  • social sikring og medarbejdernes sociale forhold på og uden for arbejdspladsen
  • foranstaltninger mod vold og chikane
  • lønniveau, arbejdstid og overenskomster
  • ligestilling, lige løn og lige muligheder
  • diversitet
  • negative virkninger på berørte samfund og kunder
  • skandaler og møgsager

Du bliver også præsenteret for cases med eksempler på, hvordan andre arbejder med S’et i ESG, så du kan lære fra best practice.
På kurset får du også:  

 • kendskab til ESG-rapporteringskrav
 • metoder til indsamling af data til brug for ESG og bæredygtighed på det sociale og ledelsesmæssige område
 • træning i at udfinde de rette data i en virksomhed med fokus på ESG
 • input til at fastlægge ESG-processer i din virksomhed
 • introduktion til andres virksomheders arbejde med ESG og bæredygtighed
 • sparring og feedback på din virksomheds udfordringer


Kurset holdes i samarbejde med Djøfs Kurser og Uddannelser. 

Underviser
Lau Bent Baun

Lau Bent Baun

Statsautoriseret revisor


Lau er indehaver af Baun & Company og ekspert og rådgiver i bæredygtighed og ESG-rapportering. Han har mere end 25 års erfaring som revisor og betroet rådgiver for virksomheder af alle størrelser i Danmark og i udlandet. I dag driver Lau sin egen virksomhed og arbejder for at skabe tillid til både finansiel og ikke-finansielle afrapportering. Lau har tidligere været partner og direktør i KPMG og medlem af FSR’s bestyrelse.

Pernille Backhausen

Pernille Backhausen

Advokat


Pernille er advokat i Sirius Advokater og arbejder med både individuel ansættelsesret og kollektiv arbejdsret. Hun rådgiver løbende en række virksomheder og fungerer som sparringspartner på det ansættelsesretlige område, fx ved fastlæggelse af personalepolitiske spørgsmål, omstruktureringer og nedskæringer. Pernille har været bisidder for en lang række embedsmænd og en tidligere minister i flere forskellige undersøgelseskommissioner, og hun deltog i ekspertudvalget om undersøgelseskommissioner i 2018. Pernille har gennem mange år været ekstern lektor på Københavns Universitet.

Henvendt til

Du er fx HR- eller compliancemanager, jurist, advokat, legal counsel eller chief sustainability officer i en privat virksomhed eller organisation.

Pris og praktiske oplysninger

Tid og sted

27. nov. 2024 kl. 09:00 - 16:00

 

Pris: kr. 6.200,00

Medlemspris: kr. 5.200,00

Priser er ekskl. moms

 

CfL
Folke Bernadottes Allé 45
2100 København Ø

7 kursuslektionerKursus Danske Advokater
Kursus | 33 43 70 00 | kursus@danskeadvokater.dk


Kontakt

Danske Advokater afholder kurser og uddannnelser inden for de fleste privat- og erhvervsretlige emner. Kontakt os, hvis du har spørgsmål vedrørende et kursus.

Læs mere…

33 43 70 00