Velkommen  

Artikler og værktøjer

Kurser

Kursusbeskrivelse

Facebook LinkedIn Twitter Gem i din kalender 2024-10-23 09:00:00 2024-10-23 15:00:00 Europe/Copenhagen Træningsdag i Bestyrelsesforeningens Cyberrisk Simulator og Træningscenter (ej tilmeldt) Træningsdag i Bestyrelsesforeningens Cyberrisk Simulator og Træningscenter, Tilmeld på: https://danskeadvokater.dk/Default.aspx?ID=22318&ProductId=PROD3201 Bestyrelsesforeningens Center for Cyberkompetencer A/S - Howitzvej 60, 6., 2000 Frederiksberg Udskriv

Træningsdag i Bestyrelsesforeningens Cyberrisk Simulator og Træningscenter

I samarbejde med Bestyrelsesforeningens Center for Cyberkompetencer udbyder Danske Advokater et casebaseret kursus i Bestyrelsesforeningens Cyberisk Simulator og Træningscenter på CBS.

Træningsdagen er skræddersyet til advokater, som enten sidder i en bestyrelse, rådgiver en bestyrelse eller direktion eller selv varetager ledelsen af en virksomhed.


Udbytte: Du får indsigt i det aktuelle trusselsbillede og de dilemmaer, der kan opstå, når man bliver ramt af et cyberangreb. Dagen er bygget op omkring faglige indlæg og en gennemgående case, hvor du sammen med en gruppe skal håndtere et fiktivt cyberangreb i Bestyrelsesforeningens Cyber Risk Simulator.


Kursusbeskrivelse

Ifølge eksperter er det ikke længere et spørgsmål, om en virksomhed bliver ramt af et cyberangreb, men hvornår. I Global Risk Report fra World Economic forum 2023 er hhv. 93 % og 86 % af alle ”business og cyber leaders” bekymret for en katastrofal cyberhændelse inden for de næste to år.

Truslen fra cyberkriminalitet er med andre ord højere end nogensinde før.

På grund af det høje trusselsbillede er der brug for en ledelsesforankret strategi inden for cybersikkerhed samt en generel forståelse af, hvordan cyberrisici skal identificeres, italesættes og styres – teknisk, operationelt, organisatorisk, økonomisk og ikke mindst juridisk.

Samtidig har danske virksomheder, selskaber og organisationer, uanset ejerform både som selvstændige juridiske enheder, men også som deltagere i økosystemerne i Danmark, en stor rolle i at sikre et højt niveau af forståelse for og fokus på de mange aspekter omkring cybersikkerhed, modstandskraft og IT/cyber governance.

Derfor vil du på træningsdagen få et indblik i det aktuelle trusselsbillede, og vi perspektiverer de ikke-tekniske dilemmaer, som man som virksomhed kan stå i, hvis/når man rammes af et cyberangreb.

Vi gennemgår hovedelementerne i ledelsesopgaver og -ansvar i forhold til den nye NIS2 og DORA-lovgivning, som træder i kraft ultimo 2024/primo 2025. Vi berører de øvrige nye reguleringer, der alle tjener til det samme formål: at sikre virksomheder og borgere i EU bedst muligt i den til stadighed mere digitale verden.

Slutteligt bindes læring omkring bestyrelsen og ledelsens roller og ansvar sammen i en gennemgang af vejledningen ”Cybersikkerhed for Bestyrelse og Direktion”.

Program for dagen

9:00 – 9:35   
Velkommen og perspektivering af bestyrelsens opgaver og ansvar for cybersikkerheden i virksomhederne

9:35 – 10:05   
Trusselsbillede og cybersårbarhed i danske virksomheder

10:05-11:15   
Case: Cyber Risk Simulator i grupper (opdag, håndtér, genopret)

11:15-12:00   
Opsamling og perspektivering I

12:00-12:30   
Frokost

12:30-13:00   
NIS2 og DORA – skærpet fokus på ledelsens opgaver og ansvar

13:00-13:30   
Case i grupper (identificér og beskyt)

13:30-14:00   
Opsamling og perspektivering II

14:10-14:40   
Digital service act, data act og øvrig lovgivning – hvordan skabes overblik over den bedste rådgivning?

14:40-15:00   
Bestyrelsen og cybersikkerhed – perspektivering og vejledninger

Underviser
Jens Stener

Jens Stener


Jens Stener er adm. direktør i Bestyrelsesforeningens Center for Cyberkompetencer. Han er desuden en erfaren topleder og har bl.a. været i Tryg og ISS. Ydermere har han en bred erfaring fra bestyrelsesarbejde. Jens er desuden tilknyttet Forsvaret som Major i en enhed under Forsvarskommandoen. Hans akademiske baggrund inkluderer uddannelse og efteruddannelse fra CBS, Harvard Business School, IMD og Insead.

Kirsten Hede

Kirsten Hede


Kirsten Hede er projektdirektør for Bestyrelsesforeningens projekter: ”Styrkelse af Strategiske Cyberkompetencer” samt ”Cyberrisk Simulation og Træningscenter”, der har som formål at uddanne og understøtte kompetenceløft hos bestyrelser og direktioner i danske virksomheder. Kirsten er ligeledes programdirektør på CBS-Bestyrelsesuddannelserne samt professionelt bestyrelsesmedlem med bestyrelseserfaring fra bank, investeringsforeninger samt offentlig virksomhed. Tidligere var Kirsten 26 år i Nordea koncernen – med fokus på kapitalmarkedsprodukter, kunderelationer, internationalt samarbejde, kredit- og risikostyring. Herunder var Kirsten gennem finanskrisen ansvarlig for koncernens eksponering og relation til banker og landerisici globalt. Dermed har Kirsten en meget bred erfaring fra den internationale bankverden.

Søren Skibsted

Søren Skibsted

Advokat, Partner


Søren er leder af Kromann Reumerts forretningsgrupper for teknologi og outsourcing. Han er beskikket som advokat i Danmark, og non-practicing solicitor i England og Wales. Søren rådgiver et bredt udsnit af danske og udenlandske virksomheder indenfor IT og teknologi med fokus på outsourcing, anskaffelser, konflikter og cybersikkerhed. Han har været involveret i en stor del af de største teknologiprojekter og -konflikter på det danske marked indenfor de seneste år. Søren er hyppig indlægsholder på udenlandske konferencer, senest om bestyrelsens ansvar for cybersikkerhed på IBA's konferencer i henholdsvis Californien, Florida og Berlin i 2022/2023, og han er forfatter til en række artikler om IT-retlige emner og outsourcing, herunder bestyrelsesforeningens vejledning om cybersikkerhed.

Jacob Herbst

Jacob Herbst

Partner, teknisk chef


Jacob Herbst er partner og teknisk chef (CTO) i Dubex A/S og følger udviklingen på sikkerhedsområdet tæt. Jacob Herbst er bl.a. medlem af det Nationale Cybersikkerhedsråd, forperson for policy board for cybersikkerhed i IT-Branchen (ITB), bestyrelsesmedlem i Dansk Automationsselskab (DAU), og er her ansvarlig for Netværket for industriel it-sikkerhed samt deltager i arbejdet i Bestyrelsesforeningen Center for Cyberkompetencer. Endelig bliver Jacob Herbst brugt flittigt i medierne, bl.a. af DR, TV2, Børsen, Finans, Computerworld og Version2. Jacob Herbst er uddannet civilingeniør fra DTU med speciale i datasikkerhed og har arbejdet med cyber- og informationssikkerhed siden 1995.

Henvendt til

Træningsdagen er henvendt til advokater, som enten sidder i en bestyrelse, rådgiver en bestyrelse eller direktion eller selv varetager ledelsen af en virksomhed.

Pris og praktiske oplysninger

Tid og sted

23. okt. 2024 kl. 09:00 - 15:00

 

Pris: kr. 4.400,00

Medlemspris: kr. 3.400,00

Priser er ekskl. moms

 

Bestyrelsesforeningens Center for Cyberkompetencer A/S
Howitzvej 60, 6.
2000 Frederiksberg

7 kursuslektionerKursus Danske Advokater
Kursus | 33 43 70 00 | kursus@danskeadvokater.dk


Kontakt

Danske Advokater afholder kurser og uddannnelser inden for de fleste privat- og erhvervsretlige emner. Kontakt os, hvis du har spørgsmål vedrørende et kursus.

Læs mere…

33 43 70 00