Velkommen  

Artikler og værktøjer

Kurser

Kursusbeskrivelse

Facebook LinkedIn Twitter Gem i din kalender 2025-11-26 13:00:00 2025-11-26 17:00:00 Europe/Copenhagen GDPR og persondata i insolvensbehandling (ej tilmeldt) GDPR og persondata i insolvensbehandling, Tilmeld på: https://danskeadvokater.dk/Default.aspx?ID=22318&ProductId=PROD3229 Danske Advokater, Valencia - Vesterbrogade 32, 1620 København V Udskriv

GDPR og persondata i insolvensbehandling

Personoplysninger er imidlertid ikke mindre beskyttelsesværdige, blot fordi de befinder sig i hænderne på en skyldner, som bliver insolvent, og insolvensadvokater er derfor nødt til at forholde sig til denne lovgivning.


Udbytte: Deltager får afklaret, hvilke pligter der i forhold til databeskyttelseslovgivningen påhviler den, der som likvidator, rekonstruktør eller kurator ved indledningen af insolvensbehandlingen erstatter eller supplerer den insolvensramte skyldners ledelse (den oprindelige dataansvarlige).


Kursusbeskrivelse
Underviserne vil med udgangspunkt i de typiske insolvensbehandlingsopgaver og -transaktioner og ved brug af eksempler beskrive:
  • Hvad der er insolvensadvokatens ansvarsområde, og hvad der ikke er
  • Hvilke skridt og hvilken dokumentation der skal til for at sikre korrekt behandling af data
  • Hvilken involvering og mulig samtykkeindhentelse, der skal til i særlige tilfælde

Vi vil gennem øvelse og dialog samt reference til virkelige sager udfordre deltagernes fokus på dette særlige retsområde.
 
Deltager får afklaret, hvilke pligter der i forhold til databeskyttelses-lovgivningen påhviler den, der som likvidator, rekonstruktør eller kurator ved indledningen af insolvensbehandlingen erstatter eller supplerer den insolvensramte skyldners ledelse (den oprindelige dataansvarlige), med særligt fokus på:
  • Dataansvarlig
  • Data indhentet af skyldneren/skyldnervirksomheden
  • Brug af eksisterende data
  • Data indhentet af insolvensadvokaten
  • Insolvensadvokatens oplysningspligt og mulig konflikt med GDPR
  • Insolvensadvokatens beskyttelse af data i transaktionssammenhæng

Kurset udbydes i samarbejde med Djøf Kurser & Uddannelser
Underviser
Carsten Ceutz

Carsten Ceutz

Partner - Senior Excellence Manager


Carstens hovedspeciale er alle elementer af insolvensretten, hvor han har opbygget et stort fagligt netværk qua sine mange års erfaring og sit store engagement i kollegialt arbejde. Carsten sikrer kreditorerne det bedst opnåelige resultat ved altid at tilgå opgaverne med et forretnings- og løsningsorienteret fokus. Carsten repræsenterer finansielle kreditorer i forbindelse med blandt andet engagementer i finansiel og operationel leasing, udlån og pant til nødlidende andelsboligforeninger samt styring og realisering af fordrings- og virksomhedspant. Carsten har særligt lang og indgående erfaring med nødlidende rejseudbydere samt med håndtering af IT, immaterielle rettigheder og ansatte i forbindelse med virksomhedsoverdragelse af de overlevelsesdygtige dele af virksomheder.

Lars Lindencrone Petersen

Lars Lindencrone Petersen

Complianceansvarlig


Lars Lindencrone Petersen er en af vores mest alsidige undervisere. Han underviser især inden for rekonstruktion, forældelse og proces og advokatetik, men også gerne i andre emner. Lars er vores mest benyttede underviser. Han er formand for foreningens fagudvalg for hvidvask og medlem af etikudvalget. Herudover har Lars tidligere stor erfaring fra domstolene. Lars er videnpartner hos Bech-Bruun.

Henvendt til

Kurset er målrettet erfarne advokater, jurister og sagsbehandlere, som gerne vil sikre rettidig omhu ved behandling af data i insolvensretlige sammenhænge.

Pris og praktiske oplysninger

Tid og sted

26. nov. 2025 kl. 13:00 - 17:00

 

Pris: kr. 3.700,00

Medlemspris: kr. 2.950,00

Priser er ekskl. moms

 

Danske Advokater, Valencia
Vesterbrogade 32
1620 København V

4 kursuslektionerKursus Danske Advokater
Kursus | 33 43 70 00 | kursus@danskeadvokater.dk


Kontakt

Danske Advokater afholder kurser og uddannnelser inden for de fleste privat- og erhvervsretlige emner. Kontakt os, hvis du har spørgsmål vedrørende et kursus.

Læs mere…

33 43 70 00